شهركرد

پشتیبان های شهركرد

شهید بهشتی تیزهوشان
شهرکرد
ادبيات
صفحه شخصی این پشتیبان
مهسا ابراهیمیان
شهرکرد
زيست شناسى
صفحه شخصی این پشتیبان
سجاد احمدی
شهرکرد
شيمى دارويى
صفحه شخصی این پشتیبان
مریم شاهین
شهرکرد
بهداشت عمومى
صفحه شخصی این پشتیبان
افسانه صابری
شهرکرد
برنامه ريزى
صفحه شخصی این پشتیبان
فهیمه بقائی
شهرکرد
آى تى
صفحه شخصی این پشتیبان
نمونه دولتی علامه طباطبایی
شهرکرد
ادبيات
صفحه شخصی این پشتیبان
مهدیه همتی
شهرکرد
بيوشيمى
صفحه شخصی این پشتیبان
الهه ردانی پور
شهرکرد
عمومي--زيست شناسي -تجربی
دانشگاه پيام نور چهارمحال و بختياري - مرکز شهركرد
صفحه شخصی این پشتیبان
محسن کبیریان
شهرکرد
مهندسى صنايع
صفحه شخصی این پشتیبان
احسان هاشمی
شهرکرد
Computer Systems Architecture
Najaf Abad Branch
صفحه شخصی این پشتیبان
فاضل علیدوستی
شهرکرد
الکترونيک--مهندسي برق شبانه -ریاضی
دانشگاه شهرکرد
صفحه شخصی این پشتیبان
آسیه عزیزی
شهرکرد
شيمى معدنى
صفحه شخصی این پشتیبان
علی اسدی
شهرکرد
مهندسى كامپيوتر
صفحه شخصی این پشتیبان
رقیه اسدی
شهرکرد
ادبيات
صفحه شخصی این پشتیبان
فرانک خادمی
شهرکرد
مهندسی سازه های هیدرولیکی
دانشگاه دولتی شهرکرد
صفحه شخصی این پشتیبان
نمونه دولتی حضرت معصومه
شهرکرد
ادبيات
صفحه شخصی این پشتیبان
سیده نجمه حسینی
شهرکرد
مهندسى منابع طبيعى
صفحه شخصی این پشتیبان
نخبگان شهید رجائی
شهرکرد
ادبيات
صفحه شخصی این پشتیبان
عرفان تشنیزی
شهرکرد
پزشكى
صفحه شخصی این پشتیبان
فاطمه رضائی
شهرکرد
مهندسى بهداشت محيط
صفحه شخصی این پشتیبان
محمد سلطانی
شهرکرد
راهنمايى و مشاوره
صفحه شخصی این پشتیبان
شقایق مرادی
شهرکرد
مهندسى شيلات
صفحه شخصی این پشتیبان
نسترن جعفری
شهرکرد
مامايى
صفحه شخصی این پشتیبان
نسترن صالحی
شهرکرد
زيست شناسى
صفحه شخصی این پشتیبان
علی حیدری
شهرکرد
پزشكى
صفحه شخصی این پشتیبان
فاطمه السادات درخشنده
شهرکرد
حسابداري -تجربی
دانشگاه پيام نور چهارمحال و بختياري - مرکز شهركرد
صفحه شخصی این پشتیبان
حمید قنبری
شهرکرد
مهندسى مواد
صفحه شخصی این پشتیبان
صابر آدینه
شهرکرد
تجربى
صفحه شخصی این پشتیبان
نمونه دولتی شهید فاضل
شهرکرد
ادبيات
صفحه شخصی این پشتیبان
حسین عبدالهی
شهرکرد
برق و قدرت
دانشگاه ازاد اسلامی شهرکرد
صفحه شخصی این پشتیبان
عبدالحمید علیخانی
شهرکرد
پزشكي
علوم پزشكي شهركرد
صفحه شخصی این پشتیبان
فهیمه توکلی
شهرکرد
زيست گياهى
صفحه شخصی این پشتیبان
نمونه دولتی پژوهش
شهرکرد
ادبيات
صفحه شخصی این پشتیبان
زهرا جعفری نژاد
شهرکرد
علوم تربيتى
صفحه شخصی این پشتیبان
محمد انصاری
شهرکرد
مهندسي کشاورزي-علوم دامي روزانه -تجربی
دانشگاه شهرکرد
صفحه شخصی این پشتیبان
امیرمحمد کبیری
شهرکرد
علوم آزمايشگاهى
صفحه شخصی این پشتیبان
سپیده زارع
شهرکرد
مهندسى آب
صفحه شخصی این پشتیبان
کامران حیدری
شهرکرد
قدرت--مهندسي برق روزانه -ریاضی
دانشگاه شهرکرد
صفحه شخصی این پشتیبان