شهركرد

پشتیبان های شهركرد

مهسا ابراهیمیان
شهرکرد
زيست شناسى
صفحه شخصی این پشتیبان
افسانه صابری
شهرکرد
برنامه ريزى
صفحه شخصی این پشتیبان
فهیمه بقائی
شهرکرد
آى تى
صفحه شخصی این پشتیبان
مهدیه همتی
شهرکرد
بيوشيمى
صفحه شخصی این پشتیبان
احسان هاشمی
شهرکرد
Computer Systems Architecture
Najaf Abad Branch
صفحه شخصی این پشتیبان
محسن کبیریان
شهرکرد
مهندسى صنايع
صفحه شخصی این پشتیبان
فاضل علیدوستی
شهرکرد
الکترونيک--مهندسي برق شبانه -ریاضی
دانشگاه شهرکرد
صفحه شخصی این پشتیبان
رقیه اسدی
شهرکرد
ادبيات
صفحه شخصی این پشتیبان
محمد چراغپور
شهرکرد
زمين شناسى
صفحه شخصی این پشتیبان
فرانک خادمی
شهرکرد
مهندسی سازه های هیدرولیکی
دانشگاه دولتی شهرکرد
صفحه شخصی این پشتیبان
علی اسدی
شهرکرد
مهندسى كامپيوتر
صفحه شخصی این پشتیبان
فاطمه رضائی
شهرکرد
مهندسى بهداشت محيط
صفحه شخصی این پشتیبان
شقایق مرادی
شهرکرد
مهندسى شيلات
صفحه شخصی این پشتیبان
نسترن جعفری
شهرکرد
مامايى
صفحه شخصی این پشتیبان
نسترن صالحی
شهرکرد
زيست شناسى
صفحه شخصی این پشتیبان
سیده نجمه حسینی
شهرکرد
مهندسى منابع طبيعى
صفحه شخصی این پشتیبان
فاطمه السادات درخشنده
شهرکرد
حسابداري -تجربی
دانشگاه پيام نور چهارمحال و بختياري - مرکز شهركرد
صفحه شخصی این پشتیبان
حسین عبدالهی
شهرکرد
برق و قدرت
دانشگاه ازاد اسلامی شهرکرد
صفحه شخصی این پشتیبان
صابر آدینه
شهرکرد
تجربى
صفحه شخصی این پشتیبان
عبدالحمید علیخانی
شهرکرد
پزشكي
علوم پزشكي شهركرد
صفحه شخصی این پشتیبان
فهیمه توکلی
شهرکرد
زيست گياهى
صفحه شخصی این پشتیبان
امیرمحمد کبیری
شهرکرد
علوم آزمايشگاهى
صفحه شخصی این پشتیبان
سپیده زارع
شهرکرد
مهندسى آب
صفحه شخصی این پشتیبان
زهرا جعفری نژاد
شهرکرد
علوم تربيتى
صفحه شخصی این پشتیبان
محمد انصاری
شهرکرد
مهندسي کشاورزي-علوم دامي روزانه -تجربی
دانشگاه شهرکرد
صفحه شخصی این پشتیبان
کامران حیدری
شهرکرد
قدرت--مهندسي برق روزانه -ریاضی
دانشگاه شهرکرد
صفحه شخصی این پشتیبان