فريمان

پشتیبان های فريمان

هما قاسمی
فریمان
مهندسی برق
حکیم سبزواری
صفحه شخصی این پشتیبان
اذر نظافت
فریمان
حسابداري پاره وقت -انسانی 2
تربت جام
صفحه شخصی این پشتیبان
محدثه علی نژاد
فریمان
علوم تربيتى
صفحه شخصی این پشتیبان
حمیده علیزاده
فریمان
شيمى كاربردى
صفحه شخصی این پشتیبان
عبدالله شیرین فریمانی
فریمان
دبيرى زيست شناسى
صفحه شخصی این پشتیبان
محیا اسلامی
فریمان
مهندسی معماری
فردوسی
صفحه شخصی این پشتیبان
حجت مرادی
فریمان
الکترونيک--مهندسي برق روزانه -ریاضی
مجتمع آموزش عالي فني و مهندسي قوچان
صفحه شخصی این پشتیبان
محبوبه جوانشیری قاسم آبادی
فریمان
منابع طبيعى گرايش محيط زيست
صفحه شخصی این پشتیبان
سونیا مقسومی
فریمان
زيست شناسي علوم گياهي
دانشگاه اروميه
صفحه شخصی این پشتیبان
زهراسادات شمس نجفی
فریمان
الهيات و معارف اسلامي - فلسفه و حکمت اسلامي روزانه -انسانی
دانشگاه فردوسي - مشهد
صفحه شخصی این پشتیبان
هدی قاسمی
فریمان
مهندسى برق
صفحه شخصی این پشتیبان
مریم عباسی
فریمان
مهندسي کشاورزي - علوم باغباني روزانه -تجربی
دانشگاه فردوسي - مشهد
صفحه شخصی این پشتیبان
مهدی خدادادی
فریمان
تکنولوژي مهندسي مکانيک خودرو
تصميم يار توس
صفحه شخصی این پشتیبان
ملیحه خوشحال
فریمان
مديريت و برنامه ريزي آموزشي--علوم تربيتي -انسانی
دانشگاه پيام نور خراسان رضوي - مرکز فريمان
صفحه شخصی این پشتیبان
امیر نگهبان
فریمان
دبيرى شيمى
صفحه شخصی این پشتیبان
سمیرا علیزاده
فریمان
رياضيات و کاربردها -ریاضی
دانشگاه پيام نور خراسان رضوي - مرکز فريمان
صفحه شخصی این پشتیبان