سبزوار

پشتیبان های سبزوار

ابوالفضل مرادی
سبزوار
مهندسي مکانيک
حکيم سبزواري
صفحه شخصی این پشتیبان
شاهین پروازی
سبزوار
مهندسی ایمنی-بازرسی فنی
دانشگاه صنعت نفت ابادان
صفحه شخصی این پشتیبان
سارا سنگ سفیدی
سبزوار
مهندسى كشاورزى
صفحه شخصی این پشتیبان
رویا ظهیری خواه
سبزوار
پرستارى
صفحه شخصی این پشتیبان
شقایق شعبان پورمقدم
سبزوار
مهندسى شيمى
صفحه شخصی این پشتیبان
فائزه فرهادی
سبزوار
مهندسی مکانیک
حکیم سبزواری
صفحه شخصی این پشتیبان
تکتم قلعه نویی
سبزوار
زبان و ادبیات عربی
حکیم سبزواری
صفحه شخصی این پشتیبان
محبوبه اسماعیلی
سبزوار
علوم سیاسی
دانشگاه یزد
صفحه شخصی این پشتیبان
مسلم مشکانی
سبزوار
علوم تربيتي
دانشکده علامه طباطبايي سبزوار
صفحه شخصی این پشتیبان
ابوالقاسم کلاته
سبزوار
الهيات
صفحه شخصی این پشتیبان
نسرین صبوری راد
سبزوار
ژئومورفولوژی
حکیم سبزواری
صفحه شخصی این پشتیبان
محمد اکبری
سبزوار
مهندسی شیمی
دانشگاه حکیم سبزواری
صفحه شخصی این پشتیبان
میترا فرجام فر
سبزوار
رياضيات وکاربردها
دانشگاه حکيم سبزواري
صفحه شخصی این پشتیبان
عاطفه مرادی
سبزوار
مهندسى بهداشت حرفه اى
صفحه شخصی این پشتیبان
حمیدرضا سلیمی
سبزوار
پزشكى
صفحه شخصی این پشتیبان
محبوبه کارگراردیزی
سبزوار
زبان و ادبيات عربي روزانه -انسانی
دانشگاه تربيت معلم - سبزوار
صفحه شخصی این پشتیبان
فاطمه خسروشیری
سبزوار
پژوهشگري علوم اجتماعي--علوم اجتماعي -انسانی
دانشگاه پيام نور خراسان رضوي - مرکز سبزوار
صفحه شخصی این پشتیبان
مینا نورافشان
سبزوار
رياضيات و كاربردها
صفحه شخصی این پشتیبان
حامد برزویی
سبزوار
مهندسي برق - الکترونيک تمام وقت -ریاضی
سبزوار
صفحه شخصی این پشتیبان
اعظم سادات قزی
سبزوار
جغرافيا
صفحه شخصی این پشتیبان
نسیم عبادی یزدنژاد
سبزوار
شيمى
صفحه شخصی این پشتیبان
الهام رازقندی
سبزوار
مهندسي منابع طبيعي
دانشگاه محقق اردبيلي
صفحه شخصی این پشتیبان
سیدجلال حسینی نسب
سبزوار
مهندسي مکانيک
حکيم سبزواري
صفحه شخصی این پشتیبان
مجتبی هادیان
سبزوار
علوم تربيتي
دانشگاه فرهنگيان - دانشکده علامه طباطبايي
صفحه شخصی این پشتیبان
عصمت السادات مقدسی
سبزوار
رياضي کاربردي
تربيت معلم سبزوار
صفحه شخصی این پشتیبان
تکتم نودهی
سبزوار
مهندسي کامپيوتر - نرم افزار تمام وقت -ریاضی
سبزوار
صفحه شخصی این پشتیبان
ناهید باغانی
سبزوار
زبان و ادبیات انگلیسی
حکیم سبزواری
صفحه شخصی این پشتیبان
علیرضا باقری کرابی
سبزوار
مهندسي کشاورزي-علوم و صنايع غذايي روزانه -تجربی
دانشگاه شهيد باهنر - كرمان
صفحه شخصی این پشتیبان
سیدامیرحسین فاضل هاشمی
سبزوار
مهندسى كامپيوتر
صفحه شخصی این پشتیبان
رومینا عالمی
سبزوار
مهندسى عمران
صفحه شخصی این پشتیبان