دهدشت

پشتیبان های دهدشت

آسیه ذاکری فر
دهدشت
حسابداري -انسانی
دانشگاه پيام نور کهگيلويه و بويراحمد - مرکز ياسوج
صفحه شخصی این پشتیبان
فرشید کیانی اصل
دهدشت
علوم تربیتی
دانشگاه فرهنگیان
صفحه شخصی این پشتیبان
عبدالله کریمی راد
دهدشت
راهنمایی ومشاوره
پردیس تربیت معلم شهیدایزدپناه یاسوج
صفحه شخصی این پشتیبان
مهدی جمشیدی
دهدشت
زيست شناسي-فيزيولوژي
خوارزمي
صفحه شخصی این پشتیبان
سیدمهدی دیدگاه
دهدشت
سخت افزار--مهندسي کامپيوتر روزانه -ریاضی
دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران
صفحه شخصی این پشتیبان
سیده اعظم یوسفی پناه
دهدشت
علوم تربيتى
صفحه شخصی این پشتیبان
سارا چرامین
دهدشت
فيزيک-حالت جامد
دانشگاه صنعتي شاهرود
صفحه شخصی این پشتیبان
احسان مسکینی
دهدشت
برق
دانشگاه صنعتي شيراز
صفحه شخصی این پشتیبان
حسین نوایی پاتاوه
دهدشت
زبان و ادبيات فارسي تمام وقت -انسانی 1
گچساران
صفحه شخصی این پشتیبان
منصور باقرنژاد
دهدشت
رياضي
مجتمع آموزش عالي مراغه
صفحه شخصی این پشتیبان
فرانک کریم زاده
دهدشت
شيمي آلي-دارويي
دانشگاه صنعتي شيراز
صفحه شخصی این پشتیبان
معصومه فتحی
دهدشت
روانشناسی عمومی
یاسوج
صفحه شخصی این پشتیبان
مریم اشکبوسی
دهدشت
زيست شناسى
صفحه شخصی این پشتیبان
سیدجاوید مجیدی نژاد
دهدشت
دبيرى تاريخ
صفحه شخصی این پشتیبان
نسترن آرامش دوست
دهدشت
شيمي کاربردي تمام وقت -تجربی
گچساران
صفحه شخصی این پشتیبان
فریبا سعیدی فرد
دهدشت
محض--شيمي روزانه -تجربی
دانشگاه ياسوج
صفحه شخصی این پشتیبان
مژگان نکوهی فرد
دهدشت
پژوهشگرى علوم اجتماعى
صفحه شخصی این پشتیبان
سکینه حقیقت
دهدشت
فيزيك
صفحه شخصی این پشتیبان
نادیا کیانی آذرخش
دهدشت
مديريت وبرنامه ريزى آموزشى
صفحه شخصی این پشتیبان
عظیمه ناصحی
دهدشت
فيزيك
صفحه شخصی این پشتیبان
مجتبی پیش آهنگ
دهدشت
دبيرى آموزش ابتدايى
صفحه شخصی این پشتیبان
خسرو پورحجازی
دهدشت
دبيرى الهيات
صفحه شخصی این پشتیبان
پروانه نوروزی اصل
دهدشت
فيزيك
صفحه شخصی این پشتیبان
سیده اختر حسینی
دهدشت
محض--شيمي روزانه -تجربی
دانشگاه ياسوج
صفحه شخصی این پشتیبان
نرگس شمسایی
دهدشت
شيمى محض
صفحه شخصی این پشتیبان
فرزانه جهانبخش
دهدشت
شيمي تجزيه
آزاداسلامي واحدسسندج
صفحه شخصی این پشتیبان
هاجر دوستی زاده
دهدشت
فيزيك هسته اى
صفحه شخصی این پشتیبان
نبی الله کمالی نژاد
دهدشت
دبيرى ادبيات فارسى
صفحه شخصی این پشتیبان
شکری فقیهی نژاد
دهدشت
دبيرى امورتربيتى
صفحه شخصی این پشتیبان
زینب انصاری
دهدشت
فيزيک هسته اي
پيام نور مشهد
صفحه شخصی این پشتیبان
گلاب پورحاتم
دهدشت
علوم اجتماعى
صفحه شخصی این پشتیبان
سیده فاطمه حکیم پور
دهدشت
رياضيات وكاربردها
صفحه شخصی این پشتیبان
جابر خورندی
دهدشت
سیستماتیک و اکولوزی گیاهی
خوارزمی تهران
صفحه شخصی این پشتیبان
خاتون دیوسار
دهدشت
مهندسى برق
صفحه شخصی این پشتیبان