گچساران

پشتیبان های گچساران

نعیمه افشاری
گچساران
مديريت مالى
صفحه شخصی این پشتیبان
مینا باقری
گچساران
زبان انگلیسی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان
صفحه شخصی این پشتیبان
مریم انصاری
گچساران
رياضيات و کاربردها روزانه -ریاضی
دانشگاه ياسوج
صفحه شخصی این پشتیبان
تیمور اندیک
گچساران
فيزيک ذرات بنيادي
دانشگاه شاهرود
صفحه شخصی این پشتیبان
سیدمحمدمهدی مطهری
گچساران
مهندسى صنايع
صفحه شخصی این پشتیبان
گلناز محمدی
گچساران
الهيات و معارف اسلامي - فقه و مباني حقوق اسلامي تمام وقت -انسانی 1
گچساران
صفحه شخصی این پشتیبان
حسین افرا
گچساران
زبان و ادبيات فارسي تمام وقت -انسانی 1
گچساران
صفحه شخصی این پشتیبان
فاطمه احمدی
گچساران
علوم سياسي روزانه -انسانی
دانشگاه علامه طباطبايي - تهران
صفحه شخصی این پشتیبان
میلاد معتمدی
گچساران
مهندسي صنايع - تکنولوژي صنعتي پاره وقت -ریاضی
گچساران
صفحه شخصی این پشتیبان
رحیم نوروزنژاد
گچساران
حسابداري -انسانی
دانشگاه پيام نور کهگيلويه و بويراحمد - مرکز دوگنبدان
صفحه شخصی این پشتیبان
مریم شجاعی
گچساران
علوم تربيتي- آموزش و پرورش پيش دبستاني و دبستاني تمام وقت -انسانی 2
گچساران
صفحه شخصی این پشتیبان
زهرا علی نژاد
گچساران
نرم افزار--مهندسي کامپيوتر -ریاضی
دانشگاه پيام نور کهگيلويه و بويراحمد - مرکز دوگنبدان
صفحه شخصی این پشتیبان
مهری یوسفی
گچساران
مديريت بازرگانى
صفحه شخصی این پشتیبان
مرضیه قنبری
گچساران
مهندسى برق
صفحه شخصی این پشتیبان
زینب رضوی
گچساران
روانشناسي عمومي
دانشگاه آزاد بهبهان
صفحه شخصی این پشتیبان
سمیه عباس زاده
گچساران
فيزيك اپتيك و ليزر
صفحه شخصی این پشتیبان
شیوا رفیعی
گچساران
مهندسى كامپيوتر
صفحه شخصی این پشتیبان