گچساران

پشتیبان های گچساران

تیمور اندیک
گچساران
فيزيک ذرات بنيادي
دانشگاه شاهرود
صفحه شخصی این پشتیبان
مینا باقری
گچساران
زبان انگلیسی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان
صفحه شخصی این پشتیبان
گلناز محمدی
گچساران
الهيات و معارف اسلامي - فقه و مباني حقوق اسلامي تمام وقت -انسانی 1
گچساران
صفحه شخصی این پشتیبان
مریم شجاعی
گچساران
علوم تربيتي- آموزش و پرورش پيش دبستاني و دبستاني تمام وقت -انسانی 2
گچساران
صفحه شخصی این پشتیبان
زهرا زاهدی
گچساران
شيمي کاربردي
دانشگاه سمنان
صفحه شخصی این پشتیبان
محمد زاهدی دره شوری
گچساران
مهندسي نفت - حفاري و استخراج نفت پاره وقت -ریاضی
گچساران
صفحه شخصی این پشتیبان
زینب رضوی
گچساران
روانشناسي عمومي
دانشگاه آزاد بهبهان
صفحه شخصی این پشتیبان