ياسوج

پشتیبان های ياسوج

سعید حسنی مقدم
یاسوج
تربيت معلم
فرهنگيان
صفحه شخصی این پشتیبان
فاطمه حقیقی
یاسوج
آسيب شناسى اجتماعى
صفحه شخصی این پشتیبان
فاطمه فرزامی
یاسوج
مهندسي عمران تمام وقت -ریاضی
ياسوج
صفحه شخصی این پشتیبان
یعقوب شهابی
یاسوج
مهندسى كشاورزى
صفحه شخصی این پشتیبان
زهرا راه نورد
یاسوج
مديريت دولتى تشكيلات و روشها
صفحه شخصی این پشتیبان
فرشته فرجی
یاسوج
مهندسى نفت
صفحه شخصی این پشتیبان
علیرضا کریمی پور
یاسوج
مهندسى موادشكل دهى فلزات
صفحه شخصی این پشتیبان
فرشید حسنی راد
یاسوج
علوم تربيتى
صفحه شخصی این پشتیبان
آزیتا مهرابی
یاسوج
مديريت خانواده
علمي کاربردي
صفحه شخصی این پشتیبان
ندا خراسانی
یاسوج
رياضى كاربردى
صفحه شخصی این پشتیبان
فاطمه قیصری سیسخت
یاسوج
بهداشت
صفحه شخصی این پشتیبان
زهرا قادری
یاسوج
مهندسى مكانيك
صفحه شخصی این پشتیبان
بهادر جمشیدی اصل
یاسوج
كارشناس دينى و عربى
صفحه شخصی این پشتیبان
علی عبدالهی
یاسوج
ادبيات
صفحه شخصی این پشتیبان
زهره حسین پور
یاسوج
مديريت
صفحه شخصی این پشتیبان
بهنام پاداش
یاسوج
مهندسى پليمر
صفحه شخصی این پشتیبان
نصیر برافراشته
یاسوج
مهندسى كامپيوتر
صفحه شخصی این پشتیبان
سحر براتی
یاسوج
اصلاح نباتات، زراعت--مهندسي کشاورزي-زراعت و اصلاح نباتات روزانه -تجربی
دانشگاه ياسوج
صفحه شخصی این پشتیبان
فرشته عبادیانی نژاد
یاسوج
حقوق
صفحه شخصی این پشتیبان
مختار اندرخور
یاسوج
زبان و ادبيات فارسي روزانه -انسانی
دانشگاه اصفهان
صفحه شخصی این پشتیبان
رها صادقی نسب
یاسوج
مهندسى تكنولوژى نرم افزار كامپيوتر
صفحه شخصی این پشتیبان
معصومه سعیدی
یاسوج
فيزيک - حالت جامد تمام وقت -ریاضی
ياسوج
صفحه شخصی این پشتیبان
عصمت عزیزی کیفته
یاسوج
حسابداری
واحد سیسخت
صفحه شخصی این پشتیبان
نسرین جباری بوشهر
یاسوج
رياضى كاربردى
صفحه شخصی این پشتیبان
نسترن خورشیدی
یاسوج
تاریخ رده اسلام - شبانه
دولتی یاسوج
صفحه شخصی این پشتیبان
مصطفی رحمانی
یاسوج
مهندسى صنايع و برنامه ريزى
صفحه شخصی این پشتیبان
سحر عوض زاده مهریان
یاسوج
حقوق جزا
صفحه شخصی این پشتیبان
سحر مرادی
یاسوج
علوم اجتماعی
پیام نور باشت
صفحه شخصی این پشتیبان
ایروان یزدان پناه
یاسوج
مشاوره
صفحه شخصی این پشتیبان
نرگس اورنگ
یاسوج
علوم قرانی
امام حسین
صفحه شخصی این پشتیبان
سهیلا فرجی
یاسوج
حسابداري تمام وقت -انسانی 2
ياسوج
صفحه شخصی این پشتیبان
طلعت دین پرور
یاسوج
محض--شيمي -تجربی
دانشگاه پيام نور کهگيلويه و بويراحمد - مرکز ياسوج
صفحه شخصی این پشتیبان
ساعد آبادیان
یاسوج
ادبيات
صفحه شخصی این پشتیبان
وحیده انصاری
یاسوج
زيست
صفحه شخصی این پشتیبان
الهه کیانی
یاسوج
عمومي--زيست شناسي -تجربی
دانشگاه پيام نور کهگيلويه و بويراحمد - مرکز ياسوج
صفحه شخصی این پشتیبان
منصور ارجمند
یاسوج
آموزش ابتدايى
صفحه شخصی این پشتیبان
سمانه عطایی
یاسوج
علوم تربیتی
دانشگاه پیام نور برازجان
صفحه شخصی این پشتیبان
خداکرم آزاد چمن
یاسوج
الهيات و معارف اسلامي - فقه و مباني حقوق اسلامي تمام وقت -انسانی 1
ياسوج
صفحه شخصی این پشتیبان
مهناز محمدی ناصرآباد
یاسوج
مديريت صنعتى
صفحه شخصی این پشتیبان
مجید ارجمند
یاسوج
علوم سياسى
صفحه شخصی این پشتیبان
سحر دلینو
یاسوج
مهندسى مكانيك
صفحه شخصی این پشتیبان
سهند صادقی
یاسوج
حسابدارى
صفحه شخصی این پشتیبان
فاطمه خوبیاری سی سخت
یاسوج
زيست شناسى سلول مولكولى
صفحه شخصی این پشتیبان
سامان حسن پور
یاسوج
عمران
صفحه شخصی این پشتیبان
فاطمه ملکیان
یاسوج
حسابداري -تجربی
دانشگاه پيام نور کهگيلويه و بويراحمد - مرکز ياسوج
صفحه شخصی این پشتیبان
فریده آذرپیرا
یاسوج
منابع طبيعى گرايش محيط زيست
صفحه شخصی این پشتیبان
فرزانه راهی
یاسوج
علوم تربيتي- آموزش و پرورش پيش دبستاني و دبستاني تمام وقت -انسانی 2
گچساران
صفحه شخصی این پشتیبان
ناهید سادات فرجی
یاسوج
حسابدارى
صفحه شخصی این پشتیبان
فاطمه براتی
یاسوج
زبان و ادبيات فارسى
صفحه شخصی این پشتیبان
آفتاب غلامی
یاسوج
زبان و ادبيات فارسي روزانه -انسانی
دانشگاه شيراز
صفحه شخصی این پشتیبان
مینا بدخشان
یاسوج
مددکاری اجتماعی خانواده
علمی کاربردی بهزیستی
صفحه شخصی این پشتیبان
فاطمه عبدالهی
یاسوج
حقوق
صفحه شخصی این پشتیبان
لیلا فاطمی
یاسوج
حقوق تمام وقت -انسانی 1
ياسوج
صفحه شخصی این پشتیبان
مهران رازقی
یاسوج
شیمی گرایش آلی
مرکز تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان
صفحه شخصی این پشتیبان
مینو مبصری
یاسوج
مهندسى متالوژى
صفحه شخصی این پشتیبان
پریسا کوهی
یاسوج
حقوق
صفحه شخصی این پشتیبان
مریم علی پور
یاسوج
عمران
صفحه شخصی این پشتیبان
رقیه ابراهیمی زاده
یاسوج
روانشناسى عمومى
صفحه شخصی این پشتیبان
علی سینایی
یاسوج
الهيات و معارف اسلامي - فقه و مباني حقوق اسلامي تمام وقت -انسانی 1
ياسوج
صفحه شخصی این پشتیبان
عسکر انصاری
یاسوج
مهندسى تكنولوژى نرم افزار كامپيوتر
صفحه شخصی این پشتیبان
اسماعیل فرزادی
یاسوج
رياضى كاربردى
صفحه شخصی این پشتیبان
کرامت اله نصیری نیا
یاسوج
فوريت هاى پزشكى
صفحه شخصی این پشتیبان
سید محمد سادات
یاسوج
ادبيات فارسي
دانشکده ي آزاد اسلامي بوشهر
صفحه شخصی این پشتیبان
صفورا دانش آموز
یاسوج
علوم دام
پیام نور یاسوج
صفحه شخصی این پشتیبان
هاجر صفری سروک
یاسوج
شيمى
صفحه شخصی این پشتیبان
سعید خوش نژاد
یاسوج
زبان و ادبيات فارسى
صفحه شخصی این پشتیبان
پریسا شرف
یاسوج
علوم تربيتي - مديريت و برنامه ريزي آموزشي تمام وقت -انسانی 2
سپيدان
صفحه شخصی این پشتیبان
مریم میرگوشه
یاسوج
مترجمي زبان انگليسي -زبان
دانشگاه پيام نور کهگيلويه و بويراحمد - مرکز ياسوج
صفحه شخصی این پشتیبان
روزبه صادقی
یاسوج
مهندسي مکانيک روزانه -ریاضی
دانشگاه ياسوج
صفحه شخصی این پشتیبان
درنا سالخورده
یاسوج
رياضى
صفحه شخصی این پشتیبان
منوچهر کاشفی
یاسوج
کارداني آموزش و پرورش ابتدايي ويژه شاغلين رسمي يا پيماني آموزش و پرورش -ریاضی
مرکز تربيت معلم شهيد ايزدپناه - ياسوج
صفحه شخصی این پشتیبان
افرا الهامی مقدم
یاسوج
زبان ئو ادبيات فارسى
صفحه شخصی این پشتیبان
سجاد ساعدی
یاسوج
طراحى شهرى
صفحه شخصی این پشتیبان
زهره محمدی
یاسوج
علوم سياسى
صفحه شخصی این پشتیبان
رخسانه احمدی مهریان
یاسوج
حقوق
صفحه شخصی این پشتیبان
محمد دانشی نسب
یاسوج
زبان و ادبيات انگليسي -زبان
دانشگاه پيام نور کهگيلويه و بويراحمد - مرکز ياسوج
صفحه شخصی این پشتیبان
قدرت یوسفی
یاسوج
علوم تربيتى
صفحه شخصی این پشتیبان
آسیه صالحیان زاده
یاسوج
مهندسى علوم كشاورزى
صفحه شخصی این پشتیبان
نیرومند دانش آموز
یاسوج
دبيرى شيمى
صفحه شخصی این پشتیبان
سیده لیلا محمودی
یاسوج
مديريت برنامه ريزى
صفحه شخصی این پشتیبان
فاطمه صادقی
یاسوج
مديريت دولتى
صفحه شخصی این پشتیبان
مهرآفرین فرجی زاده
یاسوج
نرم افزار کامپیوتر
دانشگاه آزاد سپیدان
صفحه شخصی این پشتیبان
فرشید اکبری
یاسوج
ادبيات فارسى
صفحه شخصی این پشتیبان
علی زراعت پیشه
یاسوج
شيمى
صفحه شخصی این پشتیبان
رضا نیک خوی
یاسوج
تربيت معلم
صفحه شخصی این پشتیبان
محسن جبارکیش
یاسوج
مهندسي عمران تمام وقت -ریاضی
ياسوج
صفحه شخصی این پشتیبان
الهه بهمنی
یاسوج
فيزيك
صفحه شخصی این پشتیبان
محمد معصومی
یاسوج
مديريت بازرگانى
صفحه شخصی این پشتیبان
پروانه سینایی
یاسوج
آموزش ابتدايى
صفحه شخصی این پشتیبان
مژده دانشگر
یاسوج
علوم اجتماعی
پردیس زینبیه
صفحه شخصی این پشتیبان
مهدی قربانی
یاسوج
روانشناسى عمومى
صفحه شخصی این پشتیبان
حامد پورپاکباز
یاسوج
تربيت معلم
صفحه شخصی این پشتیبان
فهیمه خوبانی
یاسوج
فقه حقوقى
صفحه شخصی این پشتیبان
آذر عباسی
یاسوج
مديريت و برنامه ريزي آموزشي--علوم تربيتي -انسانی
دانشگاه پيام نور کهگيلويه و بويراحمد - مرکز ياسوج
صفحه شخصی این پشتیبان
طاهره سعادتمند
یاسوج
زیست شناسی
تربیت معلم سبزوار
صفحه شخصی این پشتیبان
سعادت ارجمند
یاسوج
الهيات فلسفه و کلام
تربيت معلم سبزوار
صفحه شخصی این پشتیبان
زینب هدایت نژاد
یاسوج
علوم سياسي -انسانی
دانشگاه پيام نور کهگيلويه و بويراحمد - مرکز ياسوج
صفحه شخصی این پشتیبان
پگاه دستاران
یاسوج
کامپيوتر
آزاد سپيدان
صفحه شخصی این پشتیبان
شهربانو بختیاری
یاسوج
روانشناسى
صفحه شخصی این پشتیبان
سیده زینب نظری
یاسوج
مديريت آموزش تحصيلي
دانشگاه امام حسين ياسوج
صفحه شخصی این پشتیبان
بهار فهیمی تبار
یاسوج
عمومي--روانشناسي -انسانی
دانشگاه پيام نور کهگيلويه و بويراحمد - مرکز ياسوج
صفحه شخصی این پشتیبان
فاطمه کاظم زاده
یاسوج
اصلاح نباتات، زراعت--مهندسي کشاورزي-زراعت و اصلاح نباتات روزانه -تجربی
دانشگاه ياسوج
صفحه شخصی این پشتیبان
منصور برافراشته
یاسوج
مهندسى بهداشت محيط
صفحه شخصی این پشتیبان
زیبا صالحی فر
یاسوج
حسابدارى
صفحه شخصی این پشتیبان
سیدآیت الله هوشداریان
یاسوج
زبان و ادبيات فارسى
صفحه شخصی این پشتیبان
علی محبتی
یاسوج
دينى و عربى
صفحه شخصی این پشتیبان
فاطمه شرفیان
یاسوج
برنامه ريزى آمايش شهرى
صفحه شخصی این پشتیبان
مسعود فضایلی
یاسوج
ادبيات فارسى
صفحه شخصی این پشتیبان