يزد

پشتیبان های يزد

فاطمه ظهوری
یزد دختران
شيمي تجزيه
دانشگاه يزد
صفحه شخصی این پشتیبان
رویا وثوقی
یزد دختران
زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه یزد
صفحه شخصی این پشتیبان
فرخنده نزاکتی
یزد دختران
مطالعات منطقه آسیای مرکزی و قفقاز
علامه طباطبایی تهران
صفحه شخصی این پشتیبان
مهسا صوابیه
یزد دختران
ژنتيك
صفحه شخصی این پشتیبان
سمانه رجبی
یزد دختران
مديريت بازرگاني روزانه -ریاضی
دانشگاه يزد
صفحه شخصی این پشتیبان
فاطمه رنجبر
یزد دختران
مهندسى مواد
صفحه شخصی این پشتیبان
مطهره ضیایی یزدی
یزد دختران
محض--شيمي روزانه -تجربی
دانشگاه يزد
صفحه شخصی این پشتیبان
ابوالفضل زارع بنادکوکی
یزد پسران
مهندسی صنایع
آیت الله حایری میبد
صفحه شخصی این پشتیبان
فاطمه السادات فانی
یزد دختران
منابع طبيعى
صفحه شخصی این پشتیبان
فرزانه پیرمحمدزاده
یزد دختران
حقوق روزانه -انسانی
دانشگاه شاهد - تهران
صفحه شخصی این پشتیبان
اعظم السادات طباطبائی راد
یزد دختران
مهندسى صنايع و مديريت سيستم و بهره ورى
صفحه شخصی این پشتیبان
مرضیه منصورپور
یزد دختران
بيوشيمى
صفحه شخصی این پشتیبان
محمدابراهیم اکبرزاغی
یزد پسران
راهنمایی و مشاوره
دانشگاه فرهنگیان یزد
صفحه شخصی این پشتیبان
سماء شفیعی محمد آبادی
یزد دختران
حقوق
صفحه شخصی این پشتیبان
مائده باغستانی
یزد دختران
كامپيوتر
صفحه شخصی این پشتیبان
محمد ردائی
یزد پسران
لیسانس اقتصاد دانشگاه سراسری یزد و فوق لیسانس روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد یزد
لیسانس اقصاد دانشگاه سراسری یزد و فوق لیسانس دانشگاه آزاد یزد
صفحه شخصی این پشتیبان
فاطمه ریاحی
یزد دختران
حقوق روزانه -انسانی
دانشگاه اصفهان
صفحه شخصی این پشتیبان
آیدا اردانی
یزد پسران
تکنولوژي نساجي--مهندسي نساجي روزانه -ریاضی
دانشگاه يزد
صفحه شخصی این پشتیبان
ابوالفضل روشن بین
یزد پسران
عمومي--روانشناسي شبانه -انسانی
دانشگاه يزد
صفحه شخصی این پشتیبان
سمیراالسادات فخرالدینی
یزد دختران
فیزیک اتمی-مولکولی
دانشگاه یزد
صفحه شخصی این پشتیبان
پوروچیستا خداپرستی
یزد پسران
تکنولوژي نساجي--مهندسي نساجي روزانه -ریاضی
دانشگاه يزد
صفحه شخصی این پشتیبان
الهه صادقیان
یزد دختران
روانشناسى عمومى
صفحه شخصی این پشتیبان
محمدمعین مزیدی شرف آبادی
یزد پسران
کامپیوتر
دانشگاه اردکان
صفحه شخصی این پشتیبان
محمدرضا نایب
یزد پسران
هوشبرى
صفحه شخصی این پشتیبان
فاطمه حفیظی
یزد دختران
شيمى
صفحه شخصی این پشتیبان
محمد یزدانی
یزد پسران
پرستارى
صفحه شخصی این پشتیبان
فریده منتظرالحجه
یزد دختران
علوم وصنایع غذایی
دانشگاه یزد
صفحه شخصی این پشتیبان
عباس یاوری
یزد پسران
ژنتيك
صفحه شخصی این پشتیبان
شادی لشکری
یزد پسران
ریاضیات مالی
دانشگاه یزد
صفحه شخصی این پشتیبان
علی اسدی پور
یزد پسران
پزشكى
صفحه شخصی این پشتیبان
محمدرضا عجم
یزد پسران
پرستارى
صفحه شخصی این پشتیبان
محبوبه آقاباقری
یزد دختران
کارشناسي نقاشي
دانشکده هنرومعماري دانشگاه يزد
صفحه شخصی این پشتیبان
بی بی زهرا ضیاء کاشانی
یزد دختران
اتمي، مولکولي--فيزيک روزانه -ریاضی
دانشگاه يزد
صفحه شخصی این پشتیبان
امیرحسین کمالی میرزائی
یزد پسران
مهندسى معدن
صفحه شخصی این پشتیبان
مینا اصفهانیان
یزد دختران
محض--شيمي روزانه -تجربی
دانشگاه يزد
صفحه شخصی این پشتیبان
اکرم حکیمی خلیل آبادی
یزد دختران
رياضيات و كاربردها
صفحه شخصی این پشتیبان
سیدسعید موسوی بیوکی
یزد پسران
هوشبرى
صفحه شخصی این پشتیبان
محمدصالح پورابراهیمی
یزد پسران
مهندسى صنايع
صفحه شخصی این پشتیبان
محمدجواد خوشاب
یزد پسران
پزشكى
صفحه شخصی این پشتیبان
محمدمسعود مروتی
یزد پسران
دندانپزشكى
صفحه شخصی این پشتیبان
سیمین السادات درخشانی
یزد دختران
ژنتيك
صفحه شخصی این پشتیبان
محمد دهقان چناری
یزد پسران
اتاق عمل روزانه -تجربی
دانشگاه علوم پزشکي يزد
صفحه شخصی این پشتیبان
امیرحسین نصیریان
یزد پسران
پزشکی
شهید صدوقی
صفحه شخصی این پشتیبان
احسان مداح زاده
یزد پسران
مشاوره و راهنمايى
صفحه شخصی این پشتیبان
رضا کارگر
یزد پسران
مهندسي عمران روزانه -ریاضی
دانشگاه يزد
صفحه شخصی این پشتیبان
الهه السادات قوام الدینی
یزد دختران
متالوژي صنعتي--مهندسي مواد روزانه -ریاضی
دانشگاه يزد
صفحه شخصی این پشتیبان
هشتم امام حسین (ع)
یزد پسران
صنايع
صفحه شخصی این پشتیبان
امیرحسین لشکری
یزد پسران
عمومي--روانشناسي روزانه -انسانی
دانشگاه يزد
صفحه شخصی این پشتیبان
ابوالفضل حیرانی
یزد پسران
حسابدارى
صفحه شخصی این پشتیبان
محمد خسروی مقدم
یزد پسران
علوم تربیتی
فرهنگیان
صفحه شخصی این پشتیبان
حجت اکرمی
یزد پسران
علوم تربیتی
فرهنگیان پردیس شهیدان پاکنژاد
صفحه شخصی این پشتیبان