سنندج

پشتیبان های سنندج

سنور نوری
سنندج
محض--شيمي روزانه -تجربی
دانشگاه کردستان - سنندج
صفحه شخصی این پشتیبان
سارا فاتحی
سنندج
مهندسى نرم افزار
صفحه شخصی این پشتیبان
کیوان ملکی
سنندج
مهندسى برق
صفحه شخصی این پشتیبان
آروین شاهمرادی
سنندج
علوم آزمايشگاهي روزانه -تجربی
دانشگاه علوم پزشکي کردستان - سنندج
صفحه شخصی این پشتیبان
رزا شیخ رشی
سنندج
كارشناسى ارشد عمران
صفحه شخصی این پشتیبان
راشد امانی
سنندج
مهندسي شيمي روزانه -ریاضی
دانشگاه کردستان - سنندج
صفحه شخصی این پشتیبان
محمدنوید گنجی
سنندج
ارشد مهندسي عمران - گرايش سازه
دانشگاه آزاد اسلامي - واحد سنندج
صفحه شخصی این پشتیبان
پشتیبان در انتظار تخصیص پشتیبان
سنندج
رياضى
صفحه شخصی این پشتیبان
آوات زندی
سنندج
زيست شناسي سلولي و مولکولي - بيوشيمي تمام وقت -تجربی
سنندج
صفحه شخصی این پشتیبان
شادی محمدپور
سنندج
كارشناسى رياضى كاربردى
صفحه شخصی این پشتیبان
احسان مرادیان
سنندج
پرستاري پزشکی -پزشکی
سنندج
صفحه شخصی این پشتیبان
آرمین ساعدی
سنندج
پزشکی
علوم پزشکی سنندج
صفحه شخصی این پشتیبان
سمیرا رستمی
سنندج
مهندسي صنايع روزانه -ریاضی
دانشگاه کردستان - سنندج
صفحه شخصی این پشتیبان
فرزانه پارسایی
سنندج
مهندسی فیزیک و حفاظت خاک
دانشگاه گیلان
صفحه شخصی این پشتیبان
نیلوفر جواهری
سنندج
عمومي--زيست شناسي روزانه -تجربی
دانشگاه کردستان - سنندج
صفحه شخصی این پشتیبان
سمیه محمدپور
سنندج
جنگلداري--مهندسي منابع طبيعي-جنگلداري روزانه -تجربی
دانشگاه کردستان - سنندج
صفحه شخصی این پشتیبان
فاطمه مجیدی
سنندج
رياضي محض - هندسه
دانشگاه زنجان
صفحه شخصی این پشتیبان
شلیر فاتحی
سنندج
زبان و ادبيات فارسي روزانه -انسانی
دانشگاه کردستان - سنندج
صفحه شخصی این پشتیبان
روژین حسنی
سنندج
هوش مصنوعي
دانشگاه کردستان
صفحه شخصی این پشتیبان
سارا زرین مهر
سنندج
حقوق روزانه -انسانی
دانشگاه کردستان - سنندج
صفحه شخصی این پشتیبان
فرزانه بیگی
سنندج
شیمی دارویی
علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
صفحه شخصی این پشتیبان
سید دانش هدایتی
سنندج
آموزش ابتدایی علوم تربیتیذ
دانشگاه فرهنگیان -پردیس شهید مدرس سنندج
صفحه شخصی این پشتیبان
روژین کنعانی
سنندج
ریاضی محض گرایش آنالیز ریاضی روزانه
دانشگاه کردستان
صفحه شخصی این پشتیبان
نوید محمدی
سنندج
آموزش ریاضی
دانشگاه فرهنگیان پردیس شهیدمدرس
صفحه شخصی این پشتیبان
روناک امجدی
سنندج
مهندسی برق -مخابرات سیستم
دانشگاه کردستان
صفحه شخصی این پشتیبان
ناهید در انتظار تخصیص پشتیبان
سنندج
رياضى
صفحه شخصی این پشتیبان
سامان محمودی
سنندج
ارشد برق
صفحه شخصی این پشتیبان