دورود

پشتیبان های دورود

مریم مرادی
دورود
دبيرى علوم اجتماعى
صفحه شخصی این پشتیبان
سعید هداوند
دورود
مهندسى عمران
صفحه شخصی این پشتیبان
میثم فریدنی
دورود
مهندسي مکانيک گرايش طراحي کاربردي
ملي ملاير
صفحه شخصی این پشتیبان
ندا آبکتی
دورود
ریاضی کاربردی
صنعتی اصفهان
صفحه شخصی این پشتیبان
شیوا هداوند
دورود
سخت افزار--مهندسي کامپيوتر بومي شهرستان دورود مناطق محروم -ریاضی
دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول
صفحه شخصی این پشتیبان
بهاره یاراحمدی
دورود
آب شناسي
صنعتي شاهرود
صفحه شخصی این پشتیبان
حدیث فرشیدی فر
دورود
رياضيات وكاربردها
صفحه شخصی این پشتیبان
مریم پاپی
دورود
نرم افزار كامپيوتر
صفحه شخصی این پشتیبان
علی انصاری
دورود
عمومي--زيست شناسي -تجربی
دانشگاه پيام نور همدان - مرکز نهاوند
صفحه شخصی این پشتیبان
یاسر یاراحمدی
دورود
مهندسی مواد. گرایش شناسایی و انتخاب مواد
دانشگاه ازاد کرمانشاه
صفحه شخصی این پشتیبان
زهرا کوچک زاده
دورود
ادبیات عرب
دانشگاه لرستان
صفحه شخصی این پشتیبان
مهران نصرتی
دورود
برنامه ریزی درسی
دورود
صفحه شخصی این پشتیبان
راضیه پیامنی
دورود
زمين شناسى
صفحه شخصی این پشتیبان