نورآباد

پشتیبان های نورآباد

خدیجه مهری چیه
نورآباد
کارشناسی حسابداری
دانشگاه علمی کاربردی
صفحه شخصی این پشتیبان
خشایار مکری
نورآباد
مهندسي برق - قدرت تمام وقت -ریاضی
ابهر
صفحه شخصی این پشتیبان
ایمان مرادپور
نورآباد
رياضيات كاربردى
صفحه شخصی این پشتیبان
محمد آزادی حسین آبادی
نورآباد
دكتراى دامپزشكى
صفحه شخصی این پشتیبان
زهرا فتحی مهاجر
نورآباد
مهندسي منابع طبيعي-جنگلداري روزانه -تجربی
دانشگاه لرستان - خرم آباد
صفحه شخصی این پشتیبان
نسیم امرایی
نورآباد
زيست شناسي سلولي و مولکولي - علوم سلولي و مولکولي تمام وقت -تجربی
تنكابن
صفحه شخصی این پشتیبان
آرمان شریفی مجد
نورآباد
مهندسى عمران
صفحه شخصی این پشتیبان