بم

پشتیبان های بم

فریبا مهران پور
بم
علوم دامی ژنتیک و اصلاح نژاد
باهنر
صفحه شخصی این پشتیبان
مریم پوریوسفی
بم
علوم کامپيوتر -ریاضی
مؤسسه غيرانتفاعي بهمنيار - كرمان
صفحه شخصی این پشتیبان
زهرا غلامحسین نسب
بم
عمومي--روانشناسي -انسانی
دانشگاه پيام نور کرمان - مرکز بم
صفحه شخصی این پشتیبان
ریحانه احسان نژاد
بم
فقه و مبانى حقوق
صفحه شخصی این پشتیبان
مریم هادی زاده
بم
تربيت دبيرزبان انگليسي پاره وقت -زبان
تربت حيدريه
صفحه شخصی این پشتیبان
سمانه قنبری
بم
مدیریت دولتی
پیام نور واحد سیرجان
صفحه شخصی این پشتیبان
مریم باقری زاده
بم
زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه آزاد واحد جیرفت
صفحه شخصی این پشتیبان
سمیرا ولندیاری
بم
فلسفه و كلام اسلامى
صفحه شخصی این پشتیبان
فاطمه عباسی
بم
زبان و ادبيات فارسى
صفحه شخصی این پشتیبان
زینب علیزاده
بم
مددکاري اجتماعي
علمي کاربردي واحد بم
صفحه شخصی این پشتیبان
شهرزاد جابری نسب
بم
شيمي-تجزيه
سيستان و بلوچستان
صفحه شخصی این پشتیبان
صحیفه ولندیاری
بم
آمار رياضى
صفحه شخصی این پشتیبان
سمیرا نعیمی
بم
گرايش شيمي-فيزيک
سيستان و بلوچستان
صفحه شخصی این پشتیبان
کبری محمدی
بم
مکانیک ماشین ابزار
موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی-غیر دولتی کار
صفحه شخصی این پشتیبان
سهیلا زابلی پور
بم
عمومي--زيست شناسي -تجربی
دانشگاه پيام نور کرمان - مرکز بم
صفحه شخصی این پشتیبان
شیما قهری
بم
روانشناسى بالينى
صفحه شخصی این پشتیبان
عذار زارعی
بم
حقوق تمام وقت -انسانی 1
ميبد
صفحه شخصی این پشتیبان
رویا بابائی
بم
محض--زمين شناسي روزانه -تجربی
دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان
صفحه شخصی این پشتیبان
سمیه کمال الدینی
بم
زيست شناسي سلولي و مولکولي - ميکروبيولوژي تمام وقت -تجربی
كرمان
صفحه شخصی این پشتیبان