تعداد بازدید :

زهرا یکه فلاح - پشتیبان

زهرا یکه فلاح - پشتیبان در کانون فرهنگی آموزش قلم چی

زهرا یکه فلاح - پشتیبان از آبیک

پزشکی    بهداشت حرفه اي    علوم پزشکي قزوين
     
تعداد دانش آموزان41 نفر، در گروه چهارم تجربي

کارنامه عملکرد زهرا یکه فلاح

رنگ عملکرد پشتیبان در آیتم های مختلف به چه مفهوم است ؟

آبی : عملکرد ممتاز ، 20 درصد برتر گروه پشتیبان ها سبز : عملکرد خوب ، 35 درصد دوم گروه پشتیبان ها

زرد : عملکرد متوسط ، 30 درصد سوم گروه پشتیبان ها :قرمز : عملکرد ضعیف ، 15 درصد آخر گروه پشتیبان ها

پیشرفت دانش آموزان زهرا یکه فلاحارزیابی عملکرد زهرا یکه فلاح بر حسب رنگارزیابیتوضیح رنگها
ميزان حضور دانش آموزان در آزمون ها
60% Complete
 89%
عملکرد پشتیبان خوب (سبز) است.آبي : بيش از 90 درصد حضور
سبز : 80 تا 90 درصد حضور
زرد : 70 تا 80 درصد حضور
قرمز : کمتر از 70 درصد
عملکرد آزمون های قبل
ورود دانش آموزان به صفحه شخصي
60% Complete
 47%
عملکرد پشتیبان خوب (سبز) است.آبي : بيش از 60 درصد
سبز : 40 تا 60 درصد
زرد : 10 تا 40 درصد
قرمز : کمتر از 10 درصد
عملکرد آزمون های قبل

عکس کلاس رفع اشکال

افتخارات و موفقیت های دانش آموزان

نام دانش آموزمعدلمیزان حضور پیوسته
دانش آموزان در آزمون ها
میانگین ترازدانش آموز برتر در آزمون ها چند سال دانش آموز کانون هستند تعداد پاسخ به سوالات نظر خواهی در آزمون 3 اردیبهشت 1395
معصومه مافى19.4121 آزمون (بدون غیبت)امسال32 از 37
مريم جعفرفلاح19.0621 آزمون (بدون غیبت)امسال27 از 37
فاطمه اسمانى1821 آزمون (بدون غیبت)63642 سال 37 از 37
زهرا كرملو19.520 آزمون (1غیبت )69133 سال 33 از 37
پريسا گودرزى19.521 آزمون (بدون غیبت)57333 سال 29 از 37
سمانه حبيبى19.4221 آزمون (بدون غیبت)2 سال 17 از 37
زهرا حبيبى19.1921 آزمون (بدون غیبت)2 سال 27 از 37
زهرا حق پرست18.0221 آزمون (بدون غیبت)امسال36 از 37
فاطمه فرزوقى18.6420 آزمون (1غیبت )امسال36 از 37
معصومه مزدكى18.0221 آزمون (بدون غیبت)2 سال 28 از 37
سيده عاطفه حسينى1821 آزمون (بدون غیبت)2 سال 29 از 37
پرنيان بخشى1821 آزمون (بدون غیبت)2 سال 29 از 37
فاطمه اينانلو19.4420 آزمون (1غیبت )2 سال 32 از 37
فاطمه جامكلو19.5120 آزمون (1غیبت )4 سال 34 از 37
مينا اصلانيان18.520 آزمون (1غیبت )3 سال 36 از 37
سميرا بيابانى1820 آزمون (1غیبت )3 سال 30 از 37
نازنين شيرعليزاده ريابى19.4419 آزمون (2غیبت )3 سال 35 از 37
عاطفه اسمانى1819 آزمون (2غیبت )2 سال 27 از 37
دنيا خدابنده لو1819 آزمون (2غیبت )3 سال 29 از 37
مائده حق پناه19.112 آزمون (2غیبت )2 سال 29 از 37
فاطمه صالحى21 آزمون (بدون غیبت)امسال29 از 37
آمنه كريمى21 آزمون (بدون غیبت)2 سال 21 از 37
محدثه بابايى20 آزمون (1غیبت )2 سال 27 از 37
فاطمه بغدادى20 آزمون (1غیبت )2 سال 26 از 37
محيا دشتگرد20 آزمون (1غیبت )2 سال 34 از 37
سحر شعبانى18امسال
هانيه اصغرى19 آزمون (2غیبت )امسال28 از 37
زهرا اسلامى183 سال
مهديه حسينى18 آزمون (2غیبت )2 سال
مريم رستم نژاد13 آزمون (بدون غیبت)امسال32 از 37
منير يگانه14 آزمون (بدون غیبت)4 سال 27 از 37
سيده سارا حسينى ميرمحمدى10 آزمون (2غیبت )2 سال
معصومه مافى4 آزمون (بدون غیبت)امسال20 از 37
فاطمه نجفىامسال28 از 37
معصومه زرگر2 سال 26 از 37
سيده زهرا حسينىامسال
حديثه اينانلوامسال
نسترن محمدىامسال
فاطمه دشتدارامسال
شيما سپهرى فرامسال
مريم كريمى2 سال
    نظر خود را بنویسید ...

نظر شما :
 
 
برای دیدن موارد بیشتر کلیک کنید