تعداد بازدید :

زهرا یکه فلاح - پشتیبان

زهرا یکه فلاح - پشتیبان در کانون فرهنگی آموزش قلم چی

زهرا یکه فلاح - پشتیبان از آبیک

پزشکی    بهداشت حرفه اي    علوم پزشکي قزوين
     
تعداد دانش آموزان44 نفر، در گروه سوم تجربي

کارنامه عملکرد زهرا یکه فلاح

رنگ عملکرد پشتیبان در آیتم های مختلف به چه مفهوم است ؟

آبی : عملکرد ممتاز ، 20 درصد برتر گروه پشتیبان ها سبز : عملکرد خوب ، 35 درصد دوم گروه پشتیبان ها

زرد : عملکرد متوسط ، 30 درصد سوم گروه پشتیبان ها :قرمز : عملکرد ضعیف ، 15 درصد آخر گروه پشتیبان ها

پیشرفت دانش آموزان زهرا یکه فلاحارزیابی عملکرد زهرا یکه فلاح بر حسب رنگارزیابیتوضیح رنگها
ميزان حضور دانش آموزان در آزمون ها
60% Complete
 41%
عملکرد پشتیبان ضعیف (قرمز) است.آبي : بيش از 90 درصد حضور
سبز : 80 تا 90 درصد حضور
زرد : 70 تا 80 درصد حضور
قرمز : کمتر از 70 درصد
عملکرد آزمون های قبل
ورود دانش آموزان به صفحه شخصي
60% Complete
 47%
عملکرد پشتیبان خوب (سبز) است.آبي : بيش از 60 درصد
سبز : 40 تا 60 درصد
زرد : 10 تا 40 درصد
قرمز : کمتر از 10 درصد
عملکرد آزمون های قبل

عکس کلاس رفع اشکال

پاورپوینت جلسات 5 نفره

pdf چهار صفحه ای عملکرد پشتیبان

افتخارات و موفقیت های دانش آموزان

نام دانش آموزمعدلمیزان حضور پیوسته
دانش آموزان در آزمون ها
برتر در آزمون ها چند سال دانش آموز کانون هستند
زینب ملکی19.8422 آزمون (بدون غیبت)2 سال
فائزه قاسمی19.4523 آزمون (بدون غیبت)2 سال
فاطمه عباسی19.720 آزمون (1غیبت )2 سال
سمانه سلطانی شایان19.4722 آزمون (1غیبت )3 سال
سمانه زرگر19.1121 آزمون (2غیبت )امسال
زهرا بغدادی19.2816 آزمون (بدون غیبت)امسال
محدثه اکبری19.1719 آزمون (1غیبت )5 سال
مریم غفاری18.9315 آزمون (1غیبت )امسال
مریم رجبی19.9813 آزمون (2غیبت )امسال
زهرا دهقانی1814 آزمون (1غیبت )امسال
زهرا کریمی18.985 آزمون (1غیبت )امسال
فاطمه رجبی19.953 آزمون (بدون غیبت)5 سال
مهسا محمدی22 آزمون (بدون غیبت)2 سال
نگار یکه فلاح22 آزمون (1غیبت )امسال
زهرا داودی اشمان کماچال19.71امسال
زهرا خورانی19.26امسال
فاطمه کریمی18.93امسال
نگین مافی18.85امسال
فائزه روح18.85امسال
فاطمه خالقی19.252 سال
سمیرا فلاح حسین آباد18.36امسال
زینب خالقی18امسال
لیلا سمنقوری18.172 سال
نازنین طالبی20 آزمون (2غیبت )2 سال
عارفه صیاد20 آزمون (2غیبت )2 سال
فائزه علیزاده19.95 سال
مهسا کریمی18 آزمون (2غیبت )امسال
فرزانه قشلاقی195 سال
فاطمه حمزه16 آزمون (بدون غیبت)2 سال
زهرا مسعودی اصل17 آزمون (1غیبت )4 سال
فاطمه باقری پیره9 آزمون (2غیبت )امسال
مریم محمدی10 آزمون (2غیبت )4 سال
مائده یکه فلاحامسال
محدثه عابدینی پلنگهامسال
فاطمه حبیبیامسال
فرزانه محمدیامسال
افسانه محمدیامسال
زهرا یوسفیامسال
نیوشا باباییامسال
زهرا بیک پورامسال
حدیثه زمانیامسال
نازیلا زرگرامسال
فاطمه خسرونژاد2 سال
سیده پگاه حسینی2 سال