تعداد بازدید :

حسين فلاح - پشتیبان

حسين فلاح - پشتیبان از آبيك
کارشناسي    محض--شيمي روزانه -تجربی    دانشگاه تهران
رتبه کنکور سراسری : 2000
تعداد دانش آموزان32 نفر، در گروه سوم تجربي

کارنامه عملکرد حسين فلاح


حسين فلاح در اجرای آزمون هاارزیابی عملکرد حسين فلاح بر حسب رنگارزیابیتوضیح رنگها
ميزان حضور دانش آموزان در آزمون های 14 و 21 فروردین
60% Complete
 84%
خوب (سبز)آبي : بيش از 90 درصد حضور
سبز : 80 تا 90 درصد حضور
زرد : 70 تا 80 درصد حضور
قرمز : کمتر از 70 درصد
ميزان پاسخگويي دانش آموزان به سوالات نظرخواهي در آزمون های 14 و 21 فروردین
60% Complete
 82%
خوب (سبز)آبي : بيش از 85 درصد سوالات نظرخواهي
سبز : 75 تا 85 درصد سوالات نظرخواهي
زرد : 65 تا 75 درصد سوالات نظرخواهي
قرمز : کمتر از 65 درصد سوالات نظرخواهي
استفاده دانش آموزان از صفحه شخصي سايت کانون در 2 هفته گذشته
60% Complete
 25%
متوسط (زرد)آبي : بيش از 65 درصد دانش آموزان
سبز : 35 تا 65 درصد دانش آموزان
زرد : 10 تا 35 درصد دانش آموزان
قرمز : کمتر از 10 درصد دانش آموزان

افتخارات دانش آموزان من حسين فلاح در امتحانات مدرسه

عکس پیشرفت درسی بهمن 1393

رضاکوه کن-پیمان موسی پور-اسحاق قنبری-محمدرضا حمدی-محمدرضا شفیعی-علیرضا پورسان-امیرمحمد خسرونژاد-رضا یکه فلاح-مهدی حبیبی-محمدرضا پارسنگ-حمید مهدوی-هوشنگ جلالی-حمیدرضا عیوضی-ارمین اکبری-ارمان ساریجالو-یاسین بستری-نیماصفری نیا کان

عکس کلاس رفع اشکال

افتخارات و موفقیت های دانش آموزان

نام دانش آموزنقطه قوت پایداروضعیت نقطه قوت پایدار در آزمون هامعدلمیزان حضور پیوسته
دانش آموزان در آزمون ها
میانگین تراز دوآزمون اولمیانگین تراز نیمسال اولپیشرفت تراز نیمسال اول نسبت به نقطه شروع ( دو آزمون اول) چند سال دانش آموز کانون هستندثبت نام سال آینده تعداد پاسخ به سوالات نظر خواهی در آزمون 21 فروردین 1394
مهدى نوروزى فررياضي 3
5 دی24 بهمن8 اسفند22 اسفند21 فروردین
11024
19.2118 آزمون (1غیبت )56415910269+2 سال 29 از 29
عباس گنج هاشيمي 3
26 دی10 بهمن24 بهمن8 اسفند7 فروردین
33332
18.919 آزمون (1غیبت )5508666+امسال
محمدرضا شفيعىدين و زندگي 3
24 بهمن8 اسفند22 اسفند7 فروردین21 فروردین
53531
18.5913 آزمون (بدون غیبت)5287314+امسال27 از 29
اميرمحمد خسرونژادزبان انگليسي 3
9 آبان23 آبان21 آذر26 دی22 اسفند
00042
18.3420 آزمون (بدون غیبت)2 سال 29 از 29
آرمان ساريجلودين و زندگي 3
26 دی10 بهمن8 اسفند22 اسفند21 فروردین
20111
18.319 آزمون (1غیبت )2 سال 28 از 29
مجيد عنقايىزبان انگليسي 3
23 آبان21 آذر26 دی24 بهمن21 فروردین
51113
18.1719 آزمون (بدون غیبت)2 سال 29 از 29
حسين جوادىزبان انگليسي 3
24 بهمن8 اسفند22 اسفند7 فروردین21 فروردین
01124
19.0719 آزمون (بدون غیبت)4 سال 29 از 29
پيمان موسى پور قزوينىدين و زندگي 3
26 دی10 بهمن24 بهمن8 اسفند22 اسفند
20134
19.5118 آزمون (2غیبت )امسال
آرمين اكبرى قاضى كلايهزبان انگليسي 3
10 بهمن24 بهمن8 اسفند22 اسفند21 فروردین
31447
18.1519 آزمون (1غیبت )2 سال 25 از 29
ياسين بسترىزبان انگليسي 3
9 آبان23 آبان21 آذر24 بهمن22 اسفند
34242
19.1812 آزمون (1غیبت )امسال29 از 29
رسول طالبىشيمي 3
25 مهر9 آبان26 دی22 اسفند
1021
19.1312 آزمون (1غیبت )امسال29 از 29
سعيد كريم زادهزمين‌شناسي
23 آبان7 آذر10 بهمن8 اسفند7 فروردین
11101
18.2912 آزمون (1غیبت )امسال28 از 29
عليرضا پورسانزبان انگليسي 3
9 آبان21 آذر22 اسفند
331
18.2111 آزمون (1غیبت )امسال29 از 29
حميدرضا عيوضىزبان انگليسي 3
26 دی24 بهمن8 اسفند22 اسفند21 فروردین
06225
20 آزمون (بدون غیبت)امسال21 از 29
مهدى عزيزىدين و زندگي 3
10 بهمن24 بهمن8 اسفند22 اسفند7 فروردین
14110
19.88امسال
اسحاق قنبرىزمين‌شناسي
9 آبان23 آبان7 آذر21 آذر10 بهمن
02221
20 آزمون (بدون غیبت)2 سال 29 از 29
رضا كوهكنزبان انگليسي 3
26 دی8 اسفند22 اسفند21 فروردین
0120
20 آزمون (بدون غیبت)3 سال 28 از 29
محمدرضا پارسنگزمين‌شناسي
9 آبان5 دی24 بهمن8 اسفند
4510
12 آزمون (بدون غیبت)امسال2 از 29
حسين فريدى رادزمين‌شناسي
21 آذر5 دی10 بهمن8 اسفند7 فروردین
35310
11 آزمون (بدون غیبت)امسال13 از 29
مهدى حبيبىزمين‌شناسي
7 آذر21 آذر5 دی10 بهمن7 فروردین
22123
12 آزمون (1غیبت )امسال29 از 29
محمدرضا حمدىزمين‌شناسي
7 آذر21 آذر5 دی10 بهمن7 فروردین
11111
11 آزمون (بدون غیبت)امسال23 از 29
هوشنگ جلالى روشنزبان انگليسي 3
21 آذر26 دی24 بهمن22 اسفند21 فروردین
34425
12 آزمون (1غیبت )امسال21 از 29
نيما صفرنياكانزبان انگليسي 3
21 آذر26 دی24 بهمن21 فروردین
1440
11 آزمون (بدون غیبت)امسال29 از 29
حسين ميرزايى زيارانى11 آزمون (بدون غیبت)امسال21 از 29
اميرمحمد رستمى11 آزمون (1غیبت )امسال28 از 29
محمد جليلىزبان انگليسي 3
26 دی24 بهمن8 اسفند22 اسفند21 فروردین
02120
10 آزمون (1غیبت )امسال29 از 29
رضا يكه فلاحدين و زندگي 3
21 آذر5 دی24 بهمن
052
9 آزمون (2غیبت )امسال6 از 29
حميد مهدوىدين و زندگي 3
8 اسفند22 اسفند21 فروردین
532
4 آزمون (بدون غیبت)امسال27 از 29
مصطفى بابايىزبان انگليسي 3
26 دی24 بهمن22 اسفند
232
امسال2 از 29
حسين بابايىزبان و ادبيات فارسي 3
25 مهر23 آبان26 دی8 اسفند
1001
امسال25 از 29
محمد اينانلو2 سال
    نظر شما چیست...؟
بازدید کنندگان محترم سایت :
1-در کامنت های خود ، نظرات دیگران را رونویسی نکنید. کامنت های رونویسی دیگران تایید نخواهد شد .
2-کامنت هایی که حاوی بی احترامی به دیگران و نام بردن از موسسات و ناشران دیگر باشد ، تایید نمی شود .
3- نظرات کوتاه و فاقد مفاهیم آموزشی مانند " خوب بود " ، " عالی بود " ، "ممنون " ، "خیلی خوب " ، "با تشکر از شما " و ... ، تایید نمی شود .


اگر دانش آموز کانون هستید لطفا ابتدا وارد صفحه شخصی خود شوید
نظر شما :
 
 
برای دیدن موارد بیشتر کلیک کنید