تعداد بازدید :

زهرا یکه فلاح - پشتیبان

زهرا یکه فلاح - پشتیبان در کانون فرهنگی آموزش قلم چی

زهرا یکه فلاح - پشتیبان از آبیک

پزشکی    بهداشت حرفه اي    علوم پزشکي قزوين
     
تعداد دانش آموزان40 نفر، در گروه چهارم تجربي

کارنامه عملکرد زهرا یکه فلاح

رنگ عملکرد پشتیبان در آیتم های مختلف به چه مفهوم است ؟

آبی : عملکرد ممتاز ، 20 درصد برتر گروه پشتیبان ها سبز : عملکرد خوب ، 35 درصد دوم گروه پشتیبان ها

زرد : عملکرد متوسط ، 30 درصد سوم گروه پشتیبان ها :قرمز : عملکرد ضعیف ، 15 درصد آخر گروه پشتیبان ها

پیشرفت دانش آموزان زهرا یکه فلاحارزیابی عملکرد زهرا یکه فلاح بر حسب رنگارزیابیتوضیح رنگها
ميزان حضور دانش آموزان در آزمون ها
60% Complete
 75%
عملکرد پشتیبان متوسط (زرد) است.آبي : بيش از 90 درصد حضور
سبز : 80 تا 90 درصد حضور
زرد : 70 تا 80 درصد حضور
قرمز : کمتر از 70 درصد
عملکرد آزمون های قبل
ورود دانش آموزان به صفحه شخصي
60% Complete
 47%
عملکرد پشتیبان خوب (سبز) است.آبي : بيش از 60 درصد
سبز : 40 تا 60 درصد
زرد : 10 تا 40 درصد
قرمز : کمتر از 10 درصد
عملکرد آزمون های قبل

عکس کلاس رفع اشکال

افتخارات و موفقیت های دانش آموزان

نام دانش آموزمعدلمیزان حضور پیوسته
دانش آموزان در آزمون ها
میانگین ترازدانش آموز برتر در آزمون ها چند سال دانش آموز کانون هستند تعداد پاسخ به سوالات نظر خواهی در آزمون 9 بهمن 1394
زهرا كرملو19.515 آزمون (بدون غیبت)68363 سال 24 از 32
معصومه مافى19.4115 آزمون (بدون غیبت)امسال32 از 32
مريم جعفرفلاح19.0615 آزمون (بدون غیبت)امسال30 از 32
فاطمه اسمانى1815 آزمون (بدون غیبت)62592 سال 22 از 32
پريسا گودرزى19.515 آزمون (بدون غیبت)57773 سال 32 از 32
سمانه حبيبى19.4215 آزمون (بدون غیبت)2 سال 31 از 32
زهرا حبيبى19.1915 آزمون (بدون غیبت)2 سال 27 از 32
زهرا حق پرست18.0215 آزمون (بدون غیبت)امسال32 از 32
فاطمه فرزوقى18.6414 آزمون (1غیبت )امسال31 از 32
معصومه مزدكى18.0215 آزمون (بدون غیبت)2 سال 30 از 32
سيده عاطفه حسينى1815 آزمون (بدون غیبت)2 سال 31 از 32
پرنيان بخشى1815 آزمون (بدون غیبت)2 سال 32 از 32
فاطمه اينانلو19.4414 آزمون (1غیبت )2 سال 31 از 32
نازنين شيرعليزاده ريابى19.4414 آزمون (1غیبت )3 سال 32 از 32
عاطفه اسمانى1814 آزمون (1غیبت )2 سال 30 از 32
فاطمه جامكلو19.5114 آزمون (1غیبت )4 سال
مينا اصلانيان18.514 آزمون (1غیبت )3 سال 28 از 32
سميرا بيابانى1814 آزمون (1غیبت )3 سال 31 از 32
دنيا خدابنده لو1814 آزمون (1غیبت )3 سال 32 از 32
مائده حق پناه19.17 آزمون (1غیبت )2 سال
سحر شعبانى18امسال
زهرا اسلامى183 سال
فاطمه صالحى15 آزمون (بدون غیبت)امسال30 از 32
آمنه كريمى15 آزمون (بدون غیبت)2 سال 26 از 32
محيا دشتگرد15 آزمون (بدون غیبت)2 سال 32 از 32
محدثه بابايى14 آزمون (1غیبت )2 سال 31 از 32
فاطمه بغدادى14 آزمون (1غیبت )2 سال 23 از 32
هانيه اصغرى14 آزمون (1غیبت )امسال
مهديه حسينى13 آزمون (1غیبت )2 سال 32 از 32
مريم كريمى13 آزمون (2غیبت )2 سال 32 از 32
نسترن محمدى12 آزمون (2غیبت )امسال31 از 32
سيده زهرا حسينى13 آزمون (2غیبت )امسال
حديثه اينانلو13 آزمون (2غیبت )امسال
فاطمه نجفى10 آزمون (2غیبت )امسال32 از 32
مريم رستم نژاد7 آزمون (بدون غیبت)امسال31 از 32
منير يگانه8 آزمون (بدون غیبت)4 سال 23 از 32
سيده سارا حسينى ميرمحمدى5 آزمون (1غیبت )2 سال 31 از 32
فاطمه دشتدارامسال
شيما سپهرى فرامسال
معصومه زرگر2 سال
    نظر خود را بنویسید ...

نظر شما :
 
 
برای دیدن موارد بیشتر کلیک کنید
آموزش در 3دقیقه
فیلم های کوتاه آموزشی
کلاس آنلاین
فیلم های آموزشی خط به خط کتاب درسی