نوروز 96
تعداد بازدید :

زهرا یکه فلاح - پشتیبان

زهرا یکه فلاح - پشتیبان در کانون فرهنگی آموزش قلم چی

زهرا یکه فلاح - پشتیبان از آبیک

پزشکی    بهداشت حرفه اي    علوم پزشکي قزوين
     
تعداد دانش آموزان43 نفر، در گروه سوم تجربي

کارنامه عملکرد زهرا یکه فلاح

رنگ عملکرد پشتیبان در آیتم های مختلف به چه مفهوم است ؟

آبی : عملکرد ممتاز ، 20 درصد برتر گروه پشتیبان ها سبز : عملکرد خوب ، 35 درصد دوم گروه پشتیبان ها

زرد : عملکرد متوسط ، 30 درصد سوم گروه پشتیبان ها :قرمز : عملکرد ضعیف ، 15 درصد آخر گروه پشتیبان ها

پیشرفت دانش آموزان زهرا یکه فلاحارزیابی عملکرد زهرا یکه فلاح بر حسب رنگارزیابیتوضیح رنگها
ميزان حضور دانش آموزان در آزمون ها
60% Complete
 78%
عملکرد پشتیبان متوسط (زرد) است.آبي : بيش از 90 درصد حضور
سبز : 80 تا 90 درصد حضور
زرد : 70 تا 80 درصد حضور
قرمز : کمتر از 70 درصد
عملکرد آزمون های قبل
ورود دانش آموزان به صفحه شخصي
60% Complete
 60%
عملکرد پشتیبان خیلی خوب (آبی) است.آبي : بيش از 60 درصد
سبز : 40 تا 60 درصد
زرد : 10 تا 40 درصد
قرمز : کمتر از 10 درصد
عملکرد آزمون های قبل

عکس کلاس رفع اشکال

پاورپوینت جلسات 5 نفره

pdf چهار صفحه ای عملکرد پشتیبان

افتخارات و موفقیت های دانش آموزان

نام دانش آموزمعدلمیزان حضور پیوسته
دانش آموزان در آزمون ها
برتر در آزمون ها چند سال دانش آموز کانون هستند
زینب ملکی19.8418 آزمون (بدون غیبت)2 سال
فائزه قاسمی19.4519 آزمون (بدون غیبت)2 سال
زهرا داودی اشمان کماچال19.7117 آزمون (1غیبت )امسال
فاطمه عباسی19.717 آزمون (بدون غیبت)2 سال
سمانه زرگر19.1118 آزمون (1غیبت )امسال
سمانه سلطانی شایان19.4718 آزمون (1غیبت )3 سال
زهرا بغدادی19.2812 آزمون (بدون غیبت)امسال
محدثه اکبری19.1716 آزمون (بدون غیبت)5 سال
مریم غفاری18.9312 آزمون (بدون غیبت)امسال
مریم رجبی19.9810 آزمون (1غیبت )امسال
نگین مافی18.8510 آزمون (2غیبت )امسال
فائزه روح18.859 آزمون (1غیبت )امسال
زهرا دهقانی1810 آزمون (1غیبت )امسال
لیلا سمنقوری18.1710 آزمون (1غیبت )2 سال
فاطمه رجبی19.953 آزمون (بدون غیبت)5 سال
زهرا خورانی19.26امسال
زهرا کریمی18.98امسال
فاطمه کریمی18.93امسال
نگار یکه فلاح19 آزمون (بدون غیبت)امسال
فاطمه خالقی19.252 سال
سمیرا فلاح حسین آباد18.36امسال
زینب خالقی18امسال
مهسا محمدی18 آزمون (بدون غیبت)2 سال
فائزه علیزاده19.95 سال
فرزانه قشلاقی195 سال
نازنین طالبی17 آزمون (1غیبت )2 سال
عارفه صیاد17 آزمون (1غیبت )2 سال
مهسا کریمی15 آزمون (2غیبت )امسال
فاطمه حمزه12 آزمون (بدون غیبت)2 سال
زهرا بیک پور11 آزمون (1غیبت )امسال
زهرا مسعودی اصل13 آزمون (1غیبت )4 سال
نازیلا زرگر10 آزمون (2غیبت )امسال
حدیثه زمانی10 آزمون (2غیبت )امسال
فاطمه باقری پیره7 آزمون (بدون غیبت)امسال
مائده یکه فلاحامسال
محدثه عابدینی پلنگهامسال
فاطمه حبیبیامسال
فرزانه محمدیامسال
افسانه محمدیامسال
زهرا یوسفیامسال
نیوشا باباییامسال
فاطمه خسرونژاد2 سال
سیده پگاه حسینی2 سال
احتمال از ریاضی چهارم تجربی
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( چهارم تجربی)
دبیر : عباس اسدی