تعداد بازدید :

زهرا یکه فلاح - پشتیبان

زهرا یکه فلاح - پشتیبان در کانون فرهنگی آموزش قلم چی

زهرا یکه فلاح - پشتیبان از آبیک

پزشکی    بهداشت حرفه اي    علوم پزشکي قزوين
     
تعداد دانش آموزان44 نفر، در گروه سوم تجربي

10 سوال پیشنهادی زهرا یکه فلاح از کتاب رياضيات گسسته و جبر و احتمال

گروه : چهارم رياضي صفحه : 39 سوال : 184 دلیل انتخاب سوالات کنکوری پرتکرار
گروه : چهارم رياضي صفحه : 37 سوال : 155 دلیل انتخاب سوالات کنکوری پرتکرار
گروه : چهارم رياضي صفحه : 34 سوال : 140 دلیل انتخاب سوالات کنکوری پرتکرار
گروه : چهارم رياضي صفحه : 34 سوال : 136 دلیل انتخاب سوالات کنکوری پرتکرار
گروه : چهارم رياضي صفحه : 24 سوال : 85 دلیل انتخاب یادگیری اصول شمارش وجایگشت
گروه : چهارم رياضي صفحه : 21 سوال : 72 دلیل انتخاب یادگیری اصول شمارش وجایگشت
گروه : چهارم رياضي صفحه : 17 سوال : 49 دلیل انتخاب نکته دار بودن سوال
گروه : چهارم رياضي صفحه : 16 سوال : 44 دلیل انتخاب نکته دار بودن سوال
گروه : چهارم رياضي صفحه : 12 سوال : 18 دلیل انتخاب یادگیری مباحث استدلال
گروه : چهارم رياضي صفحه : 12 سوال : 10 دلیل انتخاب یادگیری مباحث استدلال

کارنامه عملکرد زهرا یکه فلاح

رنگ عملکرد پشتیبان در آیتم های مختلف به چه مفهوم است ؟

آبی : عملکرد ممتاز ، 20 درصد برتر گروه پشتیبان ها سبز : عملکرد خوب ، 35 درصد دوم گروه پشتیبان ها

زرد : عملکرد متوسط ، 30 درصد سوم گروه پشتیبان ها :قرمز : عملکرد ضعیف ، 15 درصد آخر گروه پشتیبان ها

پیشرفت دانش آموزان زهرا یکه فلاحارزیابی عملکرد زهرا یکه فلاح بر حسب رنگارزیابیتوضیح رنگها
ميزان حضور دانش آموزان در آزمون ها
60% Complete
 65%
عملکرد پشتیبان ضعیف (قرمز) است.آبي : بيش از 90 درصد حضور
سبز : 80 تا 90 درصد حضور
زرد : 70 تا 80 درصد حضور
قرمز : کمتر از 70 درصد
عملکرد آزمون های قبل
ورود دانش آموزان به صفحه شخصي
60% Complete
 50%
عملکرد پشتیبان خوب (سبز) است.آبي : بيش از 60 درصد
سبز : 40 تا 60 درصد
زرد : 10 تا 40 درصد
قرمز : کمتر از 10 درصد
عملکرد آزمون های قبل

عکس کلاس رفع اشکال

پاورپوینت جلسات 5 نفره

pdf چهار صفحه ای عملکرد پشتیبان

افتخارات و موفقیت های دانش آموزان

نام دانش آموزمعدلمیزان حضور پیوسته
دانش آموزان در آزمون ها
برتر در آزمون ها چند سال دانش آموز کانون هستند
زینب ملکی19.8413 آزمون (بدون غیبت)2 سال
فائزه قاسمی19.4514 آزمون (بدون غیبت)2 سال
زهرا داودی اشمان کماچال19.7112 آزمون (1غیبت )امسال
فاطمه عباسی19.712 آزمون (بدون غیبت)2 سال
سمانه سلطانی شایان19.4714 آزمون (بدون غیبت)3 سال
فاطمه قلی پورهنیزی19.1913 آزمون (بدون غیبت)2 سال
سمانه زرگر19.1113 آزمون (1غیبت )امسال
زهرا بغدادی19.287 آزمون (بدون غیبت)امسال
مریم غفاری18.937 آزمون (بدون غیبت)امسال
نگین مافی18.857 آزمون (بدون غیبت)امسال
مریم رجبی19.985 آزمون (1غیبت )امسال
محدثه اکبری19.1711 آزمون (2غیبت )5 سال
فائزه روح18.855 آزمون (بدون غیبت)امسال
زهرا دهقانی186 آزمون (بدون غیبت)امسال
فاطمه کریمی18.936 آزمون (2غیبت )امسال
فاطمه خالقی19.256 آزمون (2غیبت )2 سال
لیلا سمنقوری18.176 آزمون (1غیبت )2 سال
فاطمه رجبی19.953 آزمون (بدون غیبت)5 سال
زینب خالقی185 آزمون (2غیبت )امسال
سمیرا فلاح حسین آباد18.363 آزمون (1غیبت )امسال
زهرا خورانی19.26امسال
فائزه علیزاده19.94 آزمون (2غیبت )5 سال
مینو روستاپیشه18.852 سال
فرزانه قشلاقی195 سال
نگار یکه فلاح14 آزمون (بدون غیبت)امسال
مهسا محمدی13 آزمون (بدون غیبت)2 سال
نازنین طالبی12 آزمون (1غیبت )2 سال
عارفه صیاد12 آزمون (1غیبت )2 سال
مهسا کریمی11 آزمون (1غیبت )امسال
فاطمه حمزه7 آزمون (بدون غیبت)2 سال
افسانه محمدی6 آزمون (بدون غیبت)امسال
فرزانه محمدی6 آزمون (بدون غیبت)امسال
زهرا مسعودی اصل9 آزمون (1غیبت )4 سال
نازیلا زرگر6 آزمون (1غیبت )امسال
حدیثه زمانی6 آزمون (1غیبت )امسال
زهرا بیک پور6 آزمون (1غیبت )امسال
نیوشا بابایی6 آزمون (1غیبت )امسال
زهرا یوسفی5 آزمون (1غیبت )امسال
مائده یکه فلاح3 آزمون (1غیبت )امسال
فاطمه باقری پیرهامسال
محدثه عابدینی پلنگهامسال
فاطمه حبیبیامسال
فاطمه خسرونژاد2 سال
سیده پگاه حسینی2 سال