تعداد بازدید :

زهرا یکه فلاح - پشتیبان

زهرا یکه فلاح - پشتیبان در کانون فرهنگی آموزش قلم چی

زهرا یکه فلاح - پشتیبان از آبیک

پزشکی    بهداشت حرفه اي    علوم پزشکي قزوين
     
تعداد دانش آموزان44 نفر، در گروه سوم تجربي

10 سوال پیشنهادی زهرا یکه فلاح از کتاب فيزيک 3 تجربي

گروه : سوم تجربي صفحه : 29 سوال : 104 دلیل انتخاب توجه به شکل های کتاب درسی
گروه : سوم تجربي صفحه : 28 سوال : 99 دلیل انتخاب توجه به متن کتاب درسی
گروه : سوم تجربي صفحه : 28 سوال : 98 دلیل انتخاب سوال پرتکرار
گروه : سوم تجربي صفحه : 23 سوال : 80 دلیل انتخاب سوال پر تکرار و مهم
گروه : سوم تجربي صفحه : 22 سوال : 75 دلیل انتخاب سوال پر تکرار و مقایسه ای
گروه : سوم تجربي صفحه : 22 سوال : 74 دلیل انتخاب توجهبه شکل های بار الکتریکی
گروه : سوم تجربي صفحه : 19 سوال : 59 دلیل انتخاب سوال به نسبت دشوار و مقایسه ای
گروه : سوم تجربي صفحه : 19 سوال : 58 دلیل انتخاب سوال پر تکرار
گروه : سوم تجربي صفحه : 18 سوال : 55 دلیل انتخاب توجه به مفهوم کتاب درسی
گروه : سوم تجربي صفحه : 18 سوال : 51 دلیل انتخاب توجه به مفهوم کتاب درسی

کارنامه عملکرد زهرا یکه فلاح

رنگ عملکرد پشتیبان در آیتم های مختلف به چه مفهوم است ؟

آبی : عملکرد ممتاز ، 20 درصد برتر گروه پشتیبان ها سبز : عملکرد خوب ، 35 درصد دوم گروه پشتیبان ها

زرد : عملکرد متوسط ، 30 درصد سوم گروه پشتیبان ها :قرمز : عملکرد ضعیف ، 15 درصد آخر گروه پشتیبان ها

پیشرفت دانش آموزان زهرا یکه فلاحارزیابی عملکرد زهرا یکه فلاح بر حسب رنگارزیابیتوضیح رنگها
ميزان حضور دانش آموزان در آزمون ها
60% Complete
 83%
عملکرد پشتیبان خوب (سبز) است.آبي : بيش از 90 درصد حضور
سبز : 80 تا 90 درصد حضور
زرد : 70 تا 80 درصد حضور
قرمز : کمتر از 70 درصد
عملکرد آزمون های قبل
ورود دانش آموزان به صفحه شخصي
60% Complete
 46%
عملکرد پشتیبان خوب (سبز) است.آبي : بيش از 60 درصد
سبز : 40 تا 60 درصد
زرد : 10 تا 40 درصد
قرمز : کمتر از 10 درصد
عملکرد آزمون های قبل

عکس کلاس رفع اشکال

افتخارات و موفقیت های دانش آموزان

نام دانش آموزمعدلمیزان حضور پیوسته
دانش آموزان در آزمون ها
برتر در آزمون ها چند سال دانش آموز کانون هستند
سمانه زرگر19.1111 آزمون (بدون غیبت)امسال
زینب ملکی19.8410 آزمون (بدون غیبت)2 سال
فائزه قاسمی19.4511 آزمون (بدون غیبت)2 سال
زهرا داودی اشمان کماچال19.719 آزمون (1غیبت )امسال
فاطمه عباسی19.79 آزمون (بدون غیبت)2 سال
سمانه سلطانی شایان19.4711 آزمون (بدون غیبت)3 سال
فاطمه قلی پورهنیزی19.1910 آزمون (بدون غیبت)2 سال
مریم رجبی19.983 آزمون (بدون غیبت)امسال
زهرا بغدادی19.284 آزمون (بدون غیبت)امسال
مریم غفاری18.934 آزمون (بدون غیبت)امسال
مینو روستاپیشه18.857 آزمون (2غیبت )2 سال
نگین مافی18.854 آزمون (بدون غیبت)امسال
فاطمه کریمی18.934 آزمون (1غیبت )امسال
فاطمه رجبی19.953 آزمون (بدون غیبت)5 سال
فاطمه خالقی19.254 آزمون (1غیبت )2 سال
محدثه اکبری19.178 آزمون (2غیبت )5 سال
لیلا سمنقوری18.174 آزمون (بدون غیبت)2 سال
زهرا دهقانی183 آزمون (بدون غیبت)امسال
زینب خالقی183 آزمون (1غیبت )امسال
فائزه علیزاده19.93 آزمون (بدون غیبت)5 سال
فائزه روح18.85امسال
سمیرا فلاح حسین آباد18.36امسال
فرزانه قشلاقی195 سال
نگار یکه فلاح11 آزمون (بدون غیبت)امسال
مهسا محمدی10 آزمون (بدون غیبت)2 سال
مهسا کریمی9 آزمون (بدون غیبت)امسال
نازنین طالبی9 آزمون (1غیبت )2 سال
عارفه صیاد9 آزمون (1غیبت )2 سال
سیده پگاه حسینی9 آزمون (2غیبت )2 سال
زهرا مسعودی اصل7 آزمون (بدون غیبت)4 سال
حدیثه زمانی4 آزمون (بدون غیبت)امسال
زهرا بیک پور4 آزمون (بدون غیبت)امسال
نیوشا بابایی4 آزمون (بدون غیبت)امسال
فاطمه حمزه4 آزمون (بدون غیبت)2 سال
زهرا یوسفی3 آزمون (بدون غیبت)امسال
افسانه محمدی3 آزمون (بدون غیبت)امسال
فرزانه محمدی3 آزمون (بدون غیبت)امسال
نازیلا زرگر3 آزمون (1غیبت )امسال
مائده یکه فلاحامسال
محدثه عابدینی پلنگهامسال
فاطمه حبیبیامسال
فاطمه خسرونژاد2 سال