تعداد بازدید :

حسين فلاح - پشتیبان

حسين فلاح - پشتیبان از آبيك
کارشناسي    محض--شيمي روزانه -تجربی    دانشگاه تهران
رتبه کنکور سراسری : 2000
تعداد دانش آموزان32 نفر، در گروه سوم تجربي

کارنامه عملکرد حسين فلاح


حسين فلاح در اجرای آزمون هاارزیابی عملکرد حسين فلاح بر حسب رنگارزیابیتوضیح رنگها
ميزان حضور دانش آموزان در آزمون 8 اسفند
60% Complete
 100%
خیلی خوب (آبی)آبي : بيش از 90 درصد حضور
سبز : 80 تا 90 درصد حضور
زرد : 70 تا 80 درصد حضور
قرمز : کمتر از 70 درصد
ميزان پاسخگويي دانش آموزان به سوالات نظرخواهي در آزمون 8 اسفند
60% Complete
 91%
خیلی خوب (آبی)آبي : بيش از 85 درصد سوالات نظرخواهي
سبز : 75 تا 85 درصد سوالات نظرخواهي
زرد : 65 تا 75 درصد سوالات نظرخواهي
قرمز : کمتر از 65 درصد سوالات نظرخواهي
استفاده دانش آموزان از صفحه شخصي سايت کانون در 2 هفته گذشته
60% Complete
 27%
متوسط (زرد)آبي : بيش از 65 درصد دانش آموزان
سبز : 35 تا 65 درصد دانش آموزان
زرد : 10 تا 35 درصد دانش آموزان
قرمز : کمتر از 10 درصد دانش آموزان

افتخارات دانش آموزان من حسين فلاح در امتحانات مدرسه

عکس پیشرفت درسی بهمن 1393

رضاکوه کن-پیمان موسی پور-اسحاق قنبری-محمدرضا حمدی-محمدرضا شفیعی-علیرضا پورسان-امیرمحمد خسرونژاد-رضا یکه فلاح-مهدی حبیبی-محمدرضا پارسنگ-حمید مهدوی-هوشنگ جلالی-حمیدرضا عیوضی-ارمین اکبری-ارمان ساریجالو-یاسین بستری-نیماصفری نیا کان

عکس کلاس رفع اشکال

افتخارات و موفقیت های دانش آموزان

نام دانش آموزنقطه قوت پایداروضعیت نقطه قوت پایدار در آزمون هامعدلمیزان حضور پیوسته
دانش آموزان در آزمون ها
میانگین تراز دوآزمون اولمیانگین تراز نیمسال اولپیشرفت تراز نیمسال اول نسبت به نقطه شروع ( دو آزمون اول) چند سال دانش آموز کانون هستند تعداد پاسخ به سوالات نظر خواهی در آزمون 7 فروردین 1394
عباس گنج هاشيمي 3
26 دی10 بهمن24 بهمن8 اسفند7 فروردین
33332
18.919 آزمون (بدون غیبت)5508666+امسال12 از 34
مهدى نوروزى فررياضي 3
21 آذر5 دی24 بهمن8 اسفند22 اسفند
21102
19.2117 آزمون (بدون غیبت)56415910269+2 سال
محمدرضا شفيعىدين و زندگي 3
10 بهمن24 بهمن8 اسفند22 اسفند7 فروردین
45353
18.5911 آزمون (بدون غیبت)5287314+امسال30 از 34
پيمان موسى پور قزوينىدين و زندگي 3
26 دی10 بهمن24 بهمن8 اسفند22 اسفند
20134
19.5118 آزمون (1غیبت )امسال
اميرمحمد خسرونژادزبان انگليسي 3
9 آبان23 آبان21 آذر26 دی22 اسفند
00042
18.3419 آزمون (بدون غیبت)2 سال 22 از 34
مجيد عنقايىزبان انگليسي 3
9 آبان23 آبان21 آذر26 دی24 بهمن
15111
18.1718 آزمون (بدون غیبت)2 سال 27 از 34
حسين جوادىزبان انگليسي 3
10 بهمن24 بهمن8 اسفند22 اسفند7 فروردین
20112
19.0718 آزمون (بدون غیبت)4 سال 21 از 34
آرمان ساريجلودين و زندگي 3
5 دی26 دی10 بهمن8 اسفند22 اسفند
12011
18.318 آزمون (1غیبت )2 سال
آرمين اكبرى قاضى كلايهزبان انگليسي 3
26 دی10 بهمن24 بهمن8 اسفند22 اسفند
43144
18.1518 آزمون (1غیبت )2 سال
ياسين بسترىزبان انگليسي 3
9 آبان23 آبان21 آذر24 بهمن22 اسفند
34242
19.1811 آزمون (1غیبت )امسال
رسول طالبىشيمي 3
25 مهر9 آبان26 دی22 اسفند
1021
19.1311 آزمون (1غیبت )امسال
سعيد كريم زادهزمين‌شناسي
23 آبان7 آذر10 بهمن8 اسفند7 فروردین
11101
18.2910 آزمون (1غیبت )امسال31 از 34
عليرضا پورسانزبان انگليسي 3
9 آبان21 آذر22 اسفند
331
18.219 آزمون (1غیبت )امسال--- از 34
مهدى عزيزىدين و زندگي 3
10 بهمن24 بهمن8 اسفند22 اسفند7 فروردین
14110
19.88امسال19 از 34
حميدرضا عيوضىزبان انگليسي 3
21 آذر26 دی24 بهمن8 اسفند22 اسفند
30622
19 آزمون (بدون غیبت)امسال22 از 34
اسحاق قنبرىزمين‌شناسي
9 آبان23 آبان7 آذر21 آذر10 بهمن
02221
19 آزمون (بدون غیبت)2 سال 20 از 34
رضا كوهكنزبان انگليسي 3
26 دی8 اسفند22 اسفند
012
19 آزمون (بدون غیبت)3 سال 24 از 34
محمدرضا پارسنگزمين‌شناسي
9 آبان5 دی24 بهمن8 اسفند
4510
11 آزمون (بدون غیبت)امسال23 از 34
حسين فريدى رادزمين‌شناسي
21 آذر5 دی10 بهمن8 اسفند7 فروردین
35310
10 آزمون (بدون غیبت)امسال11 از 34
مهدى حبيبىزمين‌شناسي
7 آذر21 آذر5 دی10 بهمن7 فروردین
22123
11 آزمون (1غیبت )امسال34 از 34
محمدرضا حمدىزمين‌شناسي
7 آذر21 آذر5 دی10 بهمن7 فروردین
11111
10 آزمون (بدون غیبت)امسال22 از 34
حسين ميرزايى زيارانى10 آزمون (بدون غیبت)امسال24 از 34
هوشنگ جلالى روشنزبان انگليسي 3
21 آذر26 دی24 بهمن22 اسفند
3442
11 آزمون (1غیبت )امسال
نيما صفرنياكانزبان انگليسي 3
21 آذر26 دی24 بهمن
144
9 آزمون (بدون غیبت)امسال31 از 34
اميرمحمد رستمى10 آزمون (1غیبت )امسال23 از 34
محمد جليلىزبان و ادبيات فارسي 3
21 آذر5 دی26 دی10 بهمن24 بهمن
12201
9 آزمون (1غیبت )امسال
رضا يكه فلاحدين و زندگي 3
21 آذر5 دی24 بهمن
052
8 آزمون (2غیبت )امسال
حميد مهدوىزبان انگليسي 3
8 اسفند22 اسفند7 فروردین
110
3 آزمون (بدون غیبت)امسال27 از 34
مصطفى بابايىزبان انگليسي 3
26 دی24 بهمن22 اسفند
232
امسال
حسين بابايىزبان و ادبيات فارسي 3
25 مهر23 آبان26 دی8 اسفند
1001
امسال
محمد اينانلو2 سال
    نظر شما چیست...؟
بازدید کنندگان محترم سایت :
1-در کامنت های خود ، نظرات دیگران را رونویسی نکنید. کامنت های رونویسی دیگران تایید نخواهد شد .
2-کامنت هایی که حاوی بی احترامی به دیگران و نام بردن از موسسات و ناشران دیگر باشد ، تایید نمی شود .
3- نظرات کوتاه و فاقد مفاهیم آموزشی مانند " خوب بود " ، " عالی بود " ، "ممنون " ، "خیلی خوب " ، "با تشکر از شما " و ... ، تایید نمی شود .


اگر دانش آموز کانون هستید لطفا ابتدا وارد صفحه شخصی خود شوید
نظر شما :
 
 
برای دیدن موارد بیشتر کلیک کنید