کانون فرهنگی آموزش - قلم چی
تعداد بازدید :

حسين فلاح - پشتیبان

حسين فلاح - پشتیبان از آبيك
کارشناسي    محض--شيمي روزانه -تجربی    دانشگاه تهران
رتبه کنکور سراسری : 2000
تعداد دانش آموزان30 نفر، در گروه سوم تجربي

ارسال 10 سوال پیشنهادی(کنکوری : جمع بندی ، سایر گروه ها : پر تکرار امتحانی)

گروه : سوم تجربي نوع کتاب : سوالات پرتکرار کتاب : سوالهاي پرتکرار شيمي3آزمايشگاه صفحه : 58 سوال : 161
دلیل انتخاب : مهم
گروه : سوم تجربي نوع کتاب : سوالات پرتکرار کتاب : سوالهاي پرتکرار شيمي3آزمايشگاه صفحه : 56 سوال : 157
دلیل انتخاب : مهم
گروه : سوم تجربي نوع کتاب : سوالات پرتکرار کتاب : سوالهاي پرتکرار شيمي3آزمايشگاه صفحه : 42 سوال : 123
دلیل انتخاب : مهم
گروه : سوم تجربي نوع کتاب : سوالات پرتکرار کتاب : سوالهاي پرتکرار شيمي3آزمايشگاه صفحه : 38 سوال : 108
دلیل انتخاب : مهم
گروه : سوم تجربي نوع کتاب : سوالات پرتکرار کتاب : سوالهاي پرتکرار شيمي3آزمايشگاه صفحه : 32 سوال : 87
دلیل انتخاب : مهم
گروه : سوم تجربي نوع کتاب : سوالات پرتکرار کتاب : سوالهاي پرتکرار شيمي3آزمايشگاه صفحه : 30 سوال : 82
دلیل انتخاب : مهم
گروه : سوم تجربي نوع کتاب : سوالات پرتکرار کتاب : سوالهاي پرتکرار شيمي3آزمايشگاه صفحه : 30 سوال : 79
دلیل انتخاب : مهم
گروه : سوم تجربي نوع کتاب : سوالات پرتکرار کتاب : سوالهاي پرتکرار شيمي3آزمايشگاه صفحه : 24 سوال : 51
دلیل انتخاب : مهم
گروه : سوم تجربي نوع کتاب : سوالات پرتکرار کتاب : سوالهاي پرتکرار شيمي3آزمايشگاه صفحه : 24 سوال : 44
دلیل انتخاب : مهم
گروه : سوم تجربي نوع کتاب : سوالات پرتکرار کتاب : سوالهاي پرتکرار شيمي3آزمايشگاه صفحه : 20 سوال : 33
دلیل انتخاب : مهم

کارنامه ارزیابی حسين فلاح


پیشرفت دانش آموزان حسين فلاحعملکرد بر حسب رنگارزیابیتوضیح رنگها
پروژه ي دوم (مهر و آبان)
دانش آموزاني که در آزمون هاي پروژه ي دوم (مهر و آبان) رشد تحصيلي داشته اند
60% Complete
خوب72%
خوب (سبز)آبي : بيش از 75 درصد دانش آموزان
سبز : 60 تا 75 درصد دانش آموزان
زرد : 45 تا 60 درصد دانش آموزان
قرمز : کمتر از 45 درصد دانش آموزان
آزمون های تابستان
دانش آموزانی که در آزمون های تابستان رشد تحصیلی داشته اند
60% Complete
خوب62%
خوب (سبز)آبي : بيش از 65 درصد دانش آموزان
سبز : 50 تا 65 درصد دانش آموزان
زرد : 35 تا 50 درصد دانش آموزان
قرمز : کمتر از 35 درصد دانش آموزان
حسين فلاح در اجرای آزمون هاعملکرد بر حسب رنگارزیابیتوضیح رنگها
ميزان حضور دانش آموزان در کل آزمون ها
60% Complete
خیلی خوب96%
خیلی خوب (آبی)آبي : بيش از 90 درصد حضور
سبز : 80 تا 90 درصد حضور
زرد : 70 تا 80 درصد حضور
قرمز : کمتر از 70 درصد
ميزان پاسخگويي دانش آموزان به سوالات نظرخواهي
60% Complete
خوب83%
خوب (سبز)آبي : بيش از 85 درصد سوالات نظرخواهي
سبز : 75 تا 85 درصد سوالات نظرخواهي
زرد : 65 تا 75 درصد سوالات نظرخواهي
قرمز : کمتر از 65 درصد سوالات نظرخواهي
استفاده دانش آموزان از صفحه شخصي سايت کانون
60% Complete
خوب37%
خوب (سبز)آبي : بيش از 65 درصد دانش آموزان
سبز : 35 تا 65 درصد دانش آموزان
زرد : 10 تا 35 درصد دانش آموزان
قرمز : کمتر از 10 درصد دانش آموزان

عکس کلاس رفع اشکال

افتخارات و موفقیت های دانش آموزان

نام دانش آموزنقطه قوت پایدارنقاط پایدارمعدلمیزان حضور پیوسته
دانش آموزان در آزمون ها
میانگین تراز تابستانمیانگین تراز نیمسال اولدانش آموز برتر در آزمون ها چند سال دانش آمور کانون هستند پاسخ به تمام سوالات نظر خواهی در آزمون 9 آبان 1393
مهدى نوروزى فرشيمي 3
25 مهر7 آذر21 آذر
021
19.2114 آزمون (بدون غیبت)620959102 سال
عباس گنج هازبان انگليسي 3
9 آبان23 آبان7 آذر21 آذر5 دی
00032
18.914 آزمون (بدون غیبت)5508امسال
حسين جوادىزبان انگليسي 3
25 مهر9 آبان23 آبان7 آذر21 آذر
32424
19.0713 آزمون (1غیبت )623251404 سال
پيمان موسى پور قزوينىعربي 3
9 آبان23 آبان26 دی
1-12
19.5114 آزمون (بدون غیبت)امسال
آرمان ساريجلودين و زندگي 3
25 مهر9 آبان23 آبان7 آذر21 آذر
-20310
18.314 آزمون (بدون غیبت)2 سال
اميرمحمد خسرونژادزبان انگليسي 3
9 آبان23 آبان21 آذر26 دی
0004
18.3414 آزمون (بدون غیبت)2 سال
آرمين اكبرى قاضى كلايهزبان انگليسي 3
9 آبان21 آذر26 دی
234
18.1514 آزمون (بدون غیبت)2 سال
محمدرضا شفيعىدين و زندگي 3
25 مهر9 آبان23 آبان7 آذر21 آذر
02224
18.597 آزمون (بدون غیبت)5287امسال
مجيد عنقايىزبان انگليسي 3
9 آبان23 آبان21 آذر26 دی
1511
18.1713 آزمون (1غیبت )2 سال
مهدى عزيزىدين و زندگي 3
25 مهر9 آبان23 آبان7 آذر5 دی
21213
19.8853395178امسال
ياسين بسترىزبان انگليسي 3
25 مهر9 آبان23 آبان21 آذر
-2342
19.187 آزمون (بدون غیبت)امسال
رسول طالبىشيمي 3
25 مهر9 آبان26 دی
102
19.137 آزمون (بدون غیبت)امسال
عليرضا پورسان18.216 آزمون (بدون غیبت)امسال
سعيد كريم زادهشيمي 3
25 مهر9 آبان26 دی
001
18.296 آزمون (1غیبت )امسال
اسحاق قنبرىزمين‌شناسي
9 آبان23 آبان7 آذر21 آذر
0222
14 آزمون (بدون غیبت)50362 سال
حميدرضا عيوضىزبان انگليسي 3
9 آبان23 آبان21 آذر26 دی
4130
14 آزمون (بدون غیبت)امسال
رضا كوهكن14 آزمون (بدون غیبت)3 سال
هوشنگ جلالى روشنزبان انگليسي 3
9 آبان21 آذر26 دی
-334
7 آزمون (بدون غیبت)امسال
مهدى حبيبىزمين‌شناسي
9 آبان23 آبان7 آذر21 آذر5 دی
21221
6 آزمون (1غیبت )امسال
محمدرضا پارسنگزمين‌شناسي
9 آبان23 آبان5 دی
4-15
6 آزمون (بدون غیبت)امسال
محمدرضا حمدىزمين‌شناسي
23 آبان7 آذر21 آذر5 دی
0111
5 آزمون (بدون غیبت)امسال
محمد جليلىزبان و ادبيات فارسي 3
23 آبان21 آذر5 دی26 دی
-1122
5 آزمون (بدون غیبت)امسال
حسين فريدى رادزمين‌شناسي
23 آبان7 آذر21 آذر5 دی
-2435
5 آزمون (بدون غیبت)امسال
مصطفى بابايىزبان و ادبيات فارسي 3
25 مهر9 آبان23 آبان
011
6 آزمون (1غیبت )امسال
نيما صفرنياكان5 آزمون (بدون غیبت)امسال
حسين ميرزايى زيارانى5 آزمون (بدون غیبت)امسال
محمد اينانلو6 آزمون (1غیبت )2 سال
اميرمحمد رستمى5 آزمون (1غیبت )امسال
حسين بابايىزبان و ادبيات فارسي 3
25 مهر23 آبان26 دی
100
5 آزمون (2غیبت )امسال
رضا يكه فلاحدين و زندگي 3
23 آبان21 آذر5 دی
-105
4 آزمون (1غیبت )امسال

سوالات پیشنهادی پشتیبان

    نظر شما چیست...؟
بازدید کنندگان محترم سایت :
1-در کامنت های خود ، نظرات دیگران را رونویسی نکنید. کامنت های رونویسی دیگران تایید نخواهد شد .
2-کامنت هایی که حاوی بی احترامی به دیگران و نام بردن از موسسات و ناشران دیگر باشد ، تایید نمی شود .
3- نظرات کوتاه و فاقد مفاهیم آموزشی مانند " خوب بود " ، " عالی بود " ، "ممنون " ، "خیلی خوب " ، "با تشکر از شما " و ... ، تایید نمی شود .


اگر دانش آموز کانون هستید لطفا ابتدا وارد صفحه شخصی خود شوید
نظر شما :
 
 
برای دیدن موارد بیشتر کلیک کنید