تعداد بازدید :

زهرا یکه فلاح - پشتیبان

زهرا یکه فلاح - پشتیبان در کانون فرهنگی آموزش قلم چی

زهرا یکه فلاح - پشتیبان از آبیک

پزشکی    بهداشت حرفه اي    علوم پزشکي قزوين
     
تعداد دانش آموزان41 نفر، در گروه چهارم تجربي

کارنامه عملکرد زهرا یکه فلاح

رنگ عملکرد پشتیبان در آیتم های مختلف به چه مفهوم است ؟

آبی : عملکرد ممتاز ، 20 درصد برتر گروه پشتیبان ها سبز : عملکرد خوب ، 35 درصد دوم گروه پشتیبان ها

زرد : عملکرد متوسط ، 30 درصد سوم گروه پشتیبان ها :قرمز : عملکرد ضعیف ، 15 درصد آخر گروه پشتیبان ها

پیشرفت دانش آموزان زهرا یکه فلاحارزیابی عملکرد زهرا یکه فلاح بر حسب رنگارزیابیتوضیح رنگها
ميزان حضور دانش آموزان در آزمون ها
60% Complete
 89%
عملکرد پشتیبان خوب (سبز) است.آبي : بيش از 90 درصد حضور
سبز : 80 تا 90 درصد حضور
زرد : 70 تا 80 درصد حضور
قرمز : کمتر از 70 درصد
عملکرد آزمون های قبل
ورود دانش آموزان به صفحه شخصي
60% Complete
 47%
عملکرد پشتیبان خوب (سبز) است.آبي : بيش از 60 درصد
سبز : 40 تا 60 درصد
زرد : 10 تا 40 درصد
قرمز : کمتر از 10 درصد
عملکرد آزمون های قبل

عکس کلاس رفع اشکال

افتخارات و موفقیت های دانش آموزان

نام دانش آموزمعدلمیزان حضور پیوسته
دانش آموزان در آزمون ها
میانگین ترازدانش آموز برتر در آزمون ها چند سال دانش آموز کانون هستند تعداد پاسخ به سوالات نظر خواهی در آزمون 31 اردیبهشت 1395
معصومه مافى19.4123 آزمون (بدون غیبت)امسال33 از 33
مريم جعفرفلاح19.0623 آزمون (بدون غیبت)امسال32 از 33
فاطمه اسمانى1823 آزمون (بدون غیبت)63602 سال 33 از 33
زهرا كرملو19.522 آزمون (1غیبت )69583 سال 33 از 33
پريسا گودرزى19.523 آزمون (بدون غیبت)56613 سال 33 از 33
سمانه حبيبى19.4223 آزمون (بدون غیبت)2 سال 25 از 33
زهرا حبيبى19.1923 آزمون (بدون غیبت)2 سال 33 از 33
معصومه مزدكى18.0223 آزمون (بدون غیبت)2 سال 33 از 33
سيده عاطفه حسينى1823 آزمون (بدون غیبت)2 سال 33 از 33
پرنيان بخشى1823 آزمون (بدون غیبت)2 سال 33 از 33
فاطمه اينانلو19.4422 آزمون (1غیبت )2 سال 31 از 33
زهرا حق پرست18.0222 آزمون (1غیبت )امسال
فاطمه فرزوقى18.6421 آزمون (2غیبت )امسال
سميرا بيابانى1822 آزمون (1غیبت )3 سال 33 از 33
نازنين شيرعليزاده ريابى19.4421 آزمون (2غیبت )3 سال 33 از 33
فاطمه جامكلو19.5121 آزمون (2غیبت )4 سال
مينا اصلانيان18.521 آزمون (2غیبت )3 سال 25 از 33
مائده حق پناه19.114 آزمون (2غیبت )2 سال 33 از 33
فاطمه صالحى23 آزمون (بدون غیبت)امسال33 از 33
آمنه كريمى23 آزمون (بدون غیبت)2 سال 26 از 33
محدثه بابايى22 آزمون (1غیبت )2 سال 26 از 33
فاطمه بغدادى22 آزمون (1غیبت )2 سال 18 از 33
محيا دشتگرد22 آزمون (1غیبت )2 سال 33 از 33
هانيه اصغرى21 آزمون (2غیبت )امسال32 از 33
سحر شعبانى18امسال
عاطفه اسمانى182 سال
زهرا اسلامى183 سال
دنيا خدابنده لو183 سال
مريم رستم نژاد15 آزمون (بدون غیبت)امسال33 از 33
منير يگانه16 آزمون (بدون غیبت)4 سال 31 از 33
معصومه مافى5 آزمون (1غیبت )امسال
سيده سارا حسينى ميرمحمدى2 سال 33 از 33
معصومه زرگر2 سال 26 از 33
سيده زهرا حسينىامسال
حديثه اينانلوامسال
نسترن محمدىامسال
فاطمه نجفىامسال
فاطمه دشتدارامسال
شيما سپهرى فرامسال
مهديه حسينى2 سال
مريم كريمى2 سال
    نظر خود را بنویسید ...

نظر شما :
 
 
برای دیدن موارد بیشتر کلیک کنید