تعداد بازدید :

زهرا يكه فلاح - پشتیبان

زهرا يكه فلاح - پشتیبان در کانون فرهنگی آموزش قلم چی

زهرا يكه فلاح - پشتیبان از آبيك

پزشکی    بهداشت حرفه اي    علوم پزشکي قزوين
تعداد دانش آموزان37 نفر، در گروه چهارم تجربي

کارنامه عملکرد زهرا يكه فلاح

رنگ عملکرد پشتیبان در آیتم های مختلف به چه مفهوم است ؟

: عملکرد ممتاز ، 20 درصد برتر گروه پشتیبان ها : عملکرد خوب ، 35 درصد دوم گروه پشتیبان ها

: عملکرد متوسط ، 30 درصد سوم گروه پشتیبان ها : عملکرد ضعیف ، 15 درصد آخر گروه پشتیبان ها

پیشرفت دانش آموزان زهرا يكه فلاحارزیابی عملکرد زهرا يكه فلاح بر حسب رنگارزیابیتوضیح رنگها
ميزان حضور دانش آموزان در آزمون ها
60% Complete
 87%
خوب (سبز)آبي : بيش از 90 درصد حضور
سبز : 80 تا 90 درصد حضور
زرد : 70 تا 80 درصد حضور
قرمز : کمتر از 70 درصد
عملکرد آزمون های قبل
ورود دانش آموزان به صفحه شخصي
60% Complete
 44%
خوب (سبز)آبي : بيش از 60 درصد
سبز : 40 تا 60 درصد
زرد : 10 تا 40 درصد
قرمز : کمتر از 10 درصد
عملکرد آزمون های قبل
درصد پاسخگويي دانش آموزان به سوالات نگاه به آينده
60% Complete
 65%
خوب (سبز)آبي : بيش از 70 درصد
سبز : 50 تا 70 درصد
زرد : 30 تا 50 درصد
قرمز : کمتر از 30 درصد
عملکرد آزمون های قبل

عکس کلاس رفع اشکال

افتخارات و موفقیت های دانش آموزان

نام دانش آموزمعدلمیزان حضور پیوسته
دانش آموزان در آزمون ها
دانش آموز برتر در آزمون ها چند سال دانش آموز کانون هستند تعداد پاسخ به سوالات نظر خواهی در آزمون 6 شهریور 1394
زهرا كرملو19.54 آزمون (بدون غیبت)3 سال 27 از 27
پريسا گودرزى19.54 آزمون (بدون غیبت)3 سال 27 از 27
معصومه مافى19.414 آزمون (بدون غیبت)امسال27 از 27
مريم جعفرفلاح19.064 آزمون (بدون غیبت)امسال26 از 27
فاطمه فرزوقى18.644 آزمون (بدون غیبت)امسال25 از 27
فاطمه اسمانى184 آزمون (بدون غیبت)2 سال 22 از 27
فاطمه اينانلو19.444 آزمون (بدون غیبت)2 سال 27 از 27
سمانه حبيبى19.424 آزمون (بدون غیبت)2 سال 27 از 27
زهرا حبيبى19.194 آزمون (بدون غیبت)2 سال 27 از 27
زهرا حق پرست18.024 آزمون (بدون غیبت)امسال27 از 27
فاطمه جامكلو19.514 آزمون (بدون غیبت)4 سال 27 از 27
نازنين شيرعليزاده ريابى19.444 آزمون (بدون غیبت)3 سال 27 از 27
معصومه مزدكى18.024 آزمون (بدون غیبت)2 سال 27 از 27
سيده عاطفه حسينى184 آزمون (بدون غیبت)2 سال 27 از 27
عاطفه اسمانى184 آزمون (بدون غیبت)2 سال 22 از 27
پرنيان بخشى184 آزمون (بدون غیبت)2 سال 27 از 27
دنيا خدابنده لو184 آزمون (بدون غیبت)3 سال 21 از 27
سميرا بيابانى183 آزمون (1غیبت )3 سال
زهرا اسلامى183 آزمون (1غیبت )3 سال
سيده زهرا حسينى4 آزمون (بدون غیبت)امسال27 از 27
حديثه اينانلو4 آزمون (بدون غیبت)امسال26 از 27
هانيه اصغرى4 آزمون (بدون غیبت)امسال27 از 27
فاطمه صالحى4 آزمون (بدون غیبت)امسال25 از 27
محدثه بابايى4 آزمون (بدون غیبت)2 سال 27 از 27
آمنه كريمى4 آزمون (بدون غیبت)2 سال 24 از 27
مهديه حسينى4 آزمون (بدون غیبت)2 سال 27 از 27
مريم كريمى4 آزمون (بدون غیبت)2 سال 27 از 27
محيا دشتگرد4 آزمون (بدون غیبت)2 سال 26 از 27
نسترن محمدى3 آزمون (بدون غیبت)امسال27 از 27
كيميا پاشاپور3 آزمون (بدون غیبت)امسال
فاطمه بغدادى3 آزمون (1غیبت )2 سال 18 از 27
فاطمه نجفىامسال26 از 27
فاطمه تكدهقان3 آزمون (1غیبت )3 سال
    نظر خود را بنویسید ...

نظر شما :
 
 
برای دیدن موارد بیشتر کلیک کنید