تعداد بازدید :

زهرا یکه فلاح - پشتیبان

زهرا یکه فلاح - پشتیبان در کانون فرهنگی آموزش قلم چی

زهرا یکه فلاح - پشتیبان از آبیک

پزشکی    بهداشت حرفه اي    علوم پزشکي قزوين
     
تعداد دانش آموزان41 نفر، در گروه چهارم تجربي

کارنامه عملکرد زهرا یکه فلاح

رنگ عملکرد پشتیبان در آیتم های مختلف به چه مفهوم است ؟

آبی : عملکرد ممتاز ، 20 درصد برتر گروه پشتیبان ها سبز : عملکرد خوب ، 35 درصد دوم گروه پشتیبان ها

زرد : عملکرد متوسط ، 30 درصد سوم گروه پشتیبان ها :قرمز : عملکرد ضعیف ، 15 درصد آخر گروه پشتیبان ها

پیشرفت دانش آموزان زهرا یکه فلاحارزیابی عملکرد زهرا یکه فلاح بر حسب رنگارزیابیتوضیح رنگها
ميزان حضور دانش آموزان در آزمون ها
60% Complete
 89%
عملکرد پشتیبان خوب (سبز) است.آبي : بيش از 90 درصد حضور
سبز : 80 تا 90 درصد حضور
زرد : 70 تا 80 درصد حضور
قرمز : کمتر از 70 درصد
عملکرد آزمون های قبل
ورود دانش آموزان به صفحه شخصي
60% Complete
 47%
عملکرد پشتیبان خوب (سبز) است.آبي : بيش از 60 درصد
سبز : 40 تا 60 درصد
زرد : 10 تا 40 درصد
قرمز : کمتر از 10 درصد
عملکرد آزمون های قبل

عکس کلاس رفع اشکال

افتخارات و موفقیت های دانش آموزان

نام دانش آموزمعدلمیزان حضور پیوسته
دانش آموزان در آزمون ها
میانگین ترازدانش آموز برتر در آزمون ها چند سال دانش آموز کانون هستند تعداد پاسخ به سوالات نظر خواهی در آزمون 4 تیر 1395
مريم جعفرفلاح19.0625 آزمون (بدون غیبت)امسال27 از 30
فاطمه اسمانى1825 آزمون (بدون غیبت)63512 سال 29 از 30
زهرا كرملو19.524 آزمون (1غیبت )69293 سال 29 از 30
سمانه حبيبى19.4225 آزمون (بدون غیبت)2 سال 28 از 30
معصومه مزدكى18.0225 آزمون (بدون غیبت)2 سال 30 از 30
سيده عاطفه حسينى1825 آزمون (بدون غیبت)2 سال 30 از 30
پرنيان بخشى1825 آزمون (بدون غیبت)2 سال 30 از 30
زهرا حبيبى19.1924 آزمون (1غیبت )2 سال 24 از 30
زهرا حق پرست18.0224 آزمون (1غیبت )امسال30 از 30
پريسا گودرزى19.524 آزمون (1غیبت )56573 سال
معصومه مافى19.4123 آزمون (1غیبت )امسال
فاطمه فرزوقى18.6423 آزمون (2غیبت )امسال29 از 30
نازنين شيرعليزاده ريابى19.4423 آزمون (2غیبت )3 سال 3 از 30
فاطمه اينانلو19.4423 آزمون (2غیبت )2 سال
سميرا بيابانى1823 آزمون (1غیبت )3 سال 24 از 30
مينا اصلانيان18.523 آزمون (2غیبت )3 سال 30 از 30
مائده حق پناه19.116 آزمون (2غیبت )2 سال 30 از 30
آمنه كريمى25 آزمون (بدون غیبت)2 سال 24 از 30
فاطمه بغدادى24 آزمون (1غیبت )2 سال 12 از 30
فاطمه صالحى24 آزمون (1غیبت )امسال
هانيه اصغرى23 آزمون (2غیبت )امسال28 از 30
محدثه بابايى23 آزمون (2غیبت )2 سال
محيا دشتگرد23 آزمون (2غیبت )2 سال
عاطفه اسمانى182 سال 29 از 30
سحر شعبانى18امسال
فاطمه جامكلو19.514 سال
دنيا خدابنده لو183 سال 30 از 30
زهرا اسلامى183 سال
منير يگانه18 آزمون (بدون غیبت)4 سال 29 از 30
مريم رستم نژاد14 آزمون (2غیبت )امسال
معصومه مافى5 آزمون (2غیبت )امسال
مهديه حسينى2 سال 30 از 30
معصومه زرگر2 سال --- از 30
سيده زهرا حسينىامسال
حديثه اينانلوامسال
نسترن محمدىامسال
فاطمه نجفىامسال
فاطمه دشتدارامسال
شيما سپهرى فرامسال
سيده سارا حسينى ميرمحمدى2 سال
مريم كريمى2 سال
    نظر خود را بنویسید ...

نظر شما :
 
 
برای دیدن موارد بیشتر کلیک کنید