تعداد بازدید :

زهرا یکه فلاح - پشتیبان

زهرا یکه فلاح - پشتیبان در کانون فرهنگی آموزش قلم چی

زهرا یکه فلاح - پشتیبان از آبیک

پزشکی    بهداشت حرفه اي    علوم پزشکي قزوين
     
تعداد دانش آموزان44 نفر، در گروه سوم تجربي

کارنامه عملکرد زهرا یکه فلاح

رنگ عملکرد پشتیبان در آیتم های مختلف به چه مفهوم است ؟

آبی : عملکرد ممتاز ، 20 درصد برتر گروه پشتیبان ها سبز : عملکرد خوب ، 35 درصد دوم گروه پشتیبان ها

زرد : عملکرد متوسط ، 30 درصد سوم گروه پشتیبان ها :قرمز : عملکرد ضعیف ، 15 درصد آخر گروه پشتیبان ها

پیشرفت دانش آموزان زهرا یکه فلاحارزیابی عملکرد زهرا یکه فلاح بر حسب رنگارزیابیتوضیح رنگها
ميزان حضور دانش آموزان در آزمون ها
60% Complete
 69%
عملکرد پشتیبان ضعیف (قرمز) است.آبي : بيش از 90 درصد حضور
سبز : 80 تا 90 درصد حضور
زرد : 70 تا 80 درصد حضور
قرمز : کمتر از 70 درصد
عملکرد آزمون های قبل
ورود دانش آموزان به صفحه شخصي
60% Complete
 59%
عملکرد پشتیبان خوب (سبز) است.آبي : بيش از 60 درصد
سبز : 40 تا 60 درصد
زرد : 10 تا 40 درصد
قرمز : کمتر از 10 درصد
عملکرد آزمون های قبل

عکس کلاس رفع اشکال

پاورپوینت جلسات 5 نفره

pdf چهار صفحه ای عملکرد پشتیبان

افتخارات و موفقیت های دانش آموزان

نام دانش آموزمعدلمیزان حضور پیوسته
دانش آموزان در آزمون ها
برتر در آزمون ها چند سال دانش آموز کانون هستند
زینب ملکی19.8415 آزمون (بدون غیبت)2 سال
فائزه قاسمی19.4516 آزمون (بدون غیبت)2 سال
زهرا داودی اشمان کماچال19.7114 آزمون (1غیبت )امسال
فاطمه عباسی19.714 آزمون (بدون غیبت)2 سال
سمانه سلطانی شایان19.4716 آزمون (بدون غیبت)3 سال
فاطمه قلی پورهنیزی19.1915 آزمون (بدون غیبت)2 سال
سمانه زرگر19.1115 آزمون (1غیبت )امسال
زهرا بغدادی19.289 آزمون (بدون غیبت)امسال
محدثه اکبری19.1713 آزمون (بدون غیبت)5 سال
مریم غفاری18.939 آزمون (بدون غیبت)امسال
مریم رجبی19.987 آزمون (1غیبت )امسال
نگین مافی18.858 آزمون (1غیبت )امسال
فائزه روح18.857 آزمون (بدون غیبت)امسال
لیلا سمنقوری18.178 آزمون (بدون غیبت)2 سال
فاطمه خالقی19.258 آزمون (2غیبت )2 سال
زهرا دهقانی187 آزمون (1غیبت )امسال
فاطمه رجبی19.953 آزمون (بدون غیبت)5 سال
فائزه علیزاده19.96 آزمون (2غیبت )5 سال
سمیرا فلاح حسین آباد18.364 آزمون (2غیبت )امسال
زهرا خورانی19.26امسال
فاطمه کریمی18.93امسال
مینو روستاپیشه18.852 سال
زینب خالقی18امسال
نگار یکه فلاح16 آزمون (بدون غیبت)امسال
فرزانه قشلاقی195 سال
مهسا محمدی15 آزمون (بدون غیبت)2 سال
نازنین طالبی14 آزمون (1غیبت )2 سال
عارفه صیاد14 آزمون (1غیبت )2 سال
مهسا کریمی12 آزمون (2غیبت )امسال
فاطمه حمزه9 آزمون (بدون غیبت)2 سال
زهرا مسعودی اصل11 آزمون (بدون غیبت)4 سال
حدیثه زمانی8 آزمون (1غیبت )امسال
زهرا بیک پور8 آزمون (1غیبت )امسال
افسانه محمدی7 آزمون (1غیبت )امسال
نازیلا زرگر7 آزمون (2غیبت )امسال
نیوشا بابایی7 آزمون (2غیبت )امسال
زهرا یوسفی6 آزمون (2غیبت )امسال
فرزانه محمدی6 آزمون (2غیبت )امسال
فاطمه باقری پیره4 آزمون (بدون غیبت)امسال
مائده یکه فلاح4 آزمون (2غیبت )امسال
محدثه عابدینی پلنگهامسال
فاطمه حبیبیامسال
فاطمه خسرونژاد2 سال
سیده پگاه حسینی2 سال