تعداد بازدید :

زهرا يكه فلاح - پشتیبان

زهرا يكه فلاح - پشتیبان در کانون فرهنگی آموزش قلم چی

زهرا يكه فلاح - پشتیبان از آبيك

پزشکی    بهداشت حرفه اي    علوم پزشکي قزوين
     
تعداد دانش آموزان38 نفر، در گروه چهارم تجربي

کارنامه عملکرد زهرا يكه فلاح

رنگ عملکرد پشتیبان در آیتم های مختلف به چه مفهوم است ؟

آبی : عملکرد ممتاز ، 20 درصد برتر گروه پشتیبان ها سبز : عملکرد خوب ، 35 درصد دوم گروه پشتیبان ها

زرد : عملکرد متوسط ، 30 درصد سوم گروه پشتیبان ها :قرمز : عملکرد ضعیف ، 15 درصد آخر گروه پشتیبان ها

پیشرفت دانش آموزان زهرا يكه فلاحارزیابی عملکرد زهرا يكه فلاح بر حسب رنگارزیابیتوضیح رنگها
ميزان حضور دانش آموزان در آزمون ها
60% Complete
 100%
عملکرد پشتیبان خیلی خوب (آبی) است.آبي : بيش از 90 درصد حضور
سبز : 80 تا 90 درصد حضور
زرد : 70 تا 80 درصد حضور
قرمز : کمتر از 70 درصد
عملکرد آزمون های قبل
ورود دانش آموزان به صفحه شخصي
60% Complete
 39%
عملکرد پشتیبان متوسط (زرد) است.آبي : بيش از 60 درصد
سبز : 40 تا 60 درصد
زرد : 10 تا 40 درصد
قرمز : کمتر از 10 درصد
عملکرد آزمون های قبل

عکس کلاس رفع اشکال

افتخارات و موفقیت های دانش آموزان

نام دانش آموزمعدلمیزان حضور پیوسته
دانش آموزان در آزمون ها
میانگین ترازدانش آموز برتر در آزمون ها چند سال دانش آموز کانون هستند تعداد پاسخ به سوالات نظر خواهی در آزمون 6 آذر 1394
زهرا كرملو19.510 آزمون (بدون غیبت)68403 سال 29 از 29
پريسا گودرزى19.510 آزمون (بدون غیبت)56933 سال 29 از 29
معصومه مافى19.4110 آزمون (بدون غیبت)امسال29 از 29
مريم جعفرفلاح19.0610 آزمون (بدون غیبت)امسال28 از 29
فاطمه فرزوقى18.6410 آزمون (بدون غیبت)امسال29 از 29
فاطمه اسمانى1810 آزمون (بدون غیبت)63042 سال 25 از 29
سمانه حبيبى19.4210 آزمون (بدون غیبت)2 سال 28 از 29
زهرا حبيبى19.1910 آزمون (بدون غیبت)2 سال 24 از 29
زهرا حق پرست18.0210 آزمون (بدون غیبت)امسال29 از 29
فاطمه جامكلو19.5110 آزمون (بدون غیبت)4 سال 29 از 29
معصومه مزدكى18.0210 آزمون (بدون غیبت)2 سال 29 از 29
سيده عاطفه حسينى1810 آزمون (بدون غیبت)2 سال 26 از 29
پرنيان بخشى1810 آزمون (بدون غیبت)2 سال 29 از 29
فاطمه اينانلو19.449 آزمون (1غیبت )2 سال 29 از 29
سميرا بيابانى189 آزمون (1غیبت )3 سال 28 از 29
دنيا خدابنده لو1810 آزمون (بدون غیبت)3 سال 29 از 29
نازنين شيرعليزاده ريابى19.449 آزمون (1غیبت )56153 سال 29 از 29
عاطفه اسمانى189 آزمون (1غیبت )2 سال 28 از 29
زهرا اسلامى188 آزمون (2غیبت )3 سال 28 از 29
مائده حق پناه19.13 آزمون (بدون غیبت)2 سال 29 از 29
سيده زهرا حسينى10 آزمون (بدون غیبت)امسال27 از 29
هانيه اصغرى10 آزمون (بدون غیبت)امسال29 از 29
فاطمه صالحى10 آزمون (بدون غیبت)امسال28 از 29
آمنه كريمى10 آزمون (بدون غیبت)2 سال 21 از 29
محيا دشتگرد10 آزمون (بدون غیبت)2 سال 27 از 29
حديثه اينانلو10 آزمون (بدون غیبت)امسال
مهديه حسينى9 آزمون (بدون غیبت)2 سال 28 از 29
محدثه بابايى9 آزمون (1غیبت )2 سال 29 از 29
مريم كريمى9 آزمون (1غیبت )2 سال 29 از 29
فاطمه بغدادى9 آزمون (1غیبت )2 سال 23 از 29
نسترن محمدى8 آزمون (1غیبت )امسال29 از 29
فاطمه نجفى5 آزمون (2غیبت )امسال27 از 29
ترنج احمدى5 آزمون (1غیبت )2 سال
منير يگانه3 آزمون (بدون غیبت)4 سال 24 از 29
مريم رستم نژادامسال21 از 29
معصومه زرگر2 سال 24 از 29
فاطمه تكدهقان3 سال
    نظر خود را بنویسید ...

نظر شما :
 
 
برای دیدن موارد بیشتر کلیک کنید
آموزش در 3دقیقه
فیلم های کوتاه آموزشی
کلاس آنلاین
فیلم های آموزشی خط به خط کتاب درسی