تعداد بازدید :

زهرا یکه فلاح - پشتیبان

زهرا یکه فلاح - پشتیبان در کانون فرهنگی آموزش قلم چی

زهرا یکه فلاح - پشتیبان از آبیک

پزشکی    بهداشت حرفه اي    علوم پزشکي قزوين
     
تعداد دانش آموزان39 نفر، در گروه های سوم تجربي , سوم انسانى

10 سوال پیشنهادی زهرا یکه فلاح از کتاب زيست شناسي 2 (سوم تجربي)

گروه : سوم تجربي صفحه : 16 سوال : 83 دلیل انتخاب توجه به وجود گیرنده ها
گروه : سوم تجربي صفحه : 17 سوال : 96 دلیل انتخاب توجه به خاصیت گلبول های سفید
گروه : سوم تجربي صفحه : 17 سوال : 93 دلیل انتخاب توجه به تفاوت و مشابهت سلول های خونی
گروه : سوم تجربي صفحه : 15 سوال : 72 دلیل انتخاب توجه به سوالات ترکیبی
گروه : سوم تجربي صفحه : 15 سوال : 70 دلیل انتخاب توجه به سوال کنکور
گروه : سوم تجربي صفحه : 14 سوال : 56 دلیل انتخاب توجه به مسیر بروز الرژی
گروه : سوم تجربي صفحه : 11 سوال : 24 دلیل انتخاب توجه به شکل کتاب درسی
گروه : سوم تجربي صفحه : 11 سوال : 23 دلیل انتخاب توجه به منحنی های غلظت پادتن
گروه : سوم تجربي صفحه : 10 سوال : 15 دلیل انتخاب توجه به خاصیت دیاپدز
گروه : سوم تجربي صفحه : 9 سوال : 9 دلیل انتخاب توجه به شکل کتاب درسی و تفاوت باکتری ها و ماکروفاژها

کارنامه عملکرد زهرا یکه فلاح

رنگ عملکرد پشتیبان در آیتم های مختلف به چه مفهوم است ؟

آبی : عملکرد ممتاز ، 20 درصد برتر گروه پشتیبان ها سبز : عملکرد خوب ، 35 درصد دوم گروه پشتیبان ها

زرد : عملکرد متوسط ، 30 درصد سوم گروه پشتیبان ها :قرمز : عملکرد ضعیف ، 15 درصد آخر گروه پشتیبان ها

پیشرفت دانش آموزان زهرا یکه فلاحارزیابی عملکرد زهرا یکه فلاح بر حسب رنگارزیابیتوضیح رنگها
ميزان حضور دانش آموزان در آزمون ها
60% Complete
 95%
عملکرد پشتیبان خیلی خوب (آبی) است.آبي : بيش از 90 درصد حضور
سبز : 80 تا 90 درصد حضور
زرد : 70 تا 80 درصد حضور
قرمز : کمتر از 70 درصد
عملکرد آزمون های قبل
ورود دانش آموزان به صفحه شخصي
60% Complete
 31%
عملکرد پشتیبان متوسط (زرد) است.آبي : بيش از 60 درصد
سبز : 40 تا 60 درصد
زرد : 10 تا 40 درصد
قرمز : کمتر از 10 درصد
عملکرد آزمون های قبل

عکس کلاس رفع اشکال

افتخارات و موفقیت های دانش آموزان

نام دانش آموزمعدلمیزان حضور پیوسته
دانش آموزان در آزمون ها
برتر در آزمون ها چند سال دانش آموز کانون هستند
سمانه زرگر19.118 آزمون (بدون غیبت)امسال
زینب ملکی19.847 آزمون (بدون غیبت)2 سال
فائزه قاسمی19.458 آزمون (بدون غیبت)2 سال
زهرا داودی اشمان کماچال19.716 آزمون (1غیبت )امسال
فاطمه عباسی19.76 آزمون (بدون غیبت)2 سال
سمانه سلطانی شایان19.478 آزمون (بدون غیبت)3 سال
فاطمه قلی پورهنیزی19.197 آزمون (بدون غیبت)2 سال
مینو روستاپیشه18.856 آزمون (1غیبت )2 سال
محدثه اکبری19.176 آزمون (1غیبت )5 سال
زهرا بغدادی19.28امسال
فاطمه کریمی18.93امسال
مریم غفاری18.93امسال
نگین مافی18.85امسال
فاطمه رجبی19.955 سال
فاطمه خالقی19.252 سال
زینب خالقی18امسال
لیلا سمنقوری18.172 سال
فرزانه قشلاقی195 سال
نگار یکه فلاح8 آزمون (بدون غیبت)امسال
مهسا محمدی7 آزمون (بدون غیبت)2 سال
مهسا کریمی6 آزمون (بدون غیبت)امسال
نازنین طالبی6 آزمون (1غیبت )2 سال
عارفه صیاد6 آزمون (1غیبت )2 سال
سیده پگاه حسینی6 آزمون (2غیبت )2 سال
آیسان حاج عباسی5 آزمون (1غیبت )2 سال
زهرا مسعودی اصل4 آزمون (بدون غیبت)4 سال
نیوشا باباییامسال
زهرا بیک پورامسال
حدیثه زمانیامسال
نازیلا زرگرامسال
فاطمه حمزه2 سال
مریم محمدی4 سال