روناک قیطرانی - پشتیبان

روناک قیطرانی - پشتیبان در کانون فرهنگی آموزش

روناک قیطرانی - پشتیبان از دالاهو

تعداد دانش آموزان 46 نفر، در گروه يازدهم تجربي , تجربى نظام جديد , انسانى نظام جديد , تجربى نظام قديم

سوالات پیشنهادی

نام کتاب صفحه سوال دلیل
پر تکرار زیست شناسی (2) یازدهم تجربی 57 242 سوال بخش مهمی از مبحث کتاب را در بردارد
پر تکرار زیست شناسی (2) یازدهم تجربی 59 256 سوال انتخابی حاوی یک نکته آموزشی مفید میباشد
پر تکرار زیست شناسی (2) یازدهم تجربی 60 264 سوال انتخابی از قسمت مهمی از کتاب است و نکته مهمی را در بر دارد
پر تکرار زیست شناسی (2) یازدهم تجربی 63 268 سوال در بردارنده ی نکته ی آموزشی مهمی میباشد
پر تکرار زیست شناسی (2) یازدهم تجربی 65 280 این سوال از قسمت مهمی از کتاب است و مطلب مهمی را شامل میشود
پر تکرار زیست شناسی (2) یازدهم تجربی 69 311 سوال حاوی نکته ی آموزشی مهمی میباشد
پر تکرار زیست شناسی (2) یازدهم تجربی 70 318 این سوال مطلب مهمی را در بردارد و از قسمت مهمی از درس میباشد
پر تکرار زیست شناسی (2) یازدهم تجربی 77 328 سوال مذکور قسمت مهمی از مطالب این فصل را در بر دارد و نکته آموزشی مهمی در آن است
پر تکرار زیست شناسی (2) یازدهم تجربی 79 339 سوال مطلب مهمی را در بر دارد
پر تکرار زیست شناسی (2) یازدهم تجربی 79 342 سوال انتخابی یک نکته ی بسیار مهم را در بر دارد

عکس کلاس رفع اشکال

افتخارات و موفقیت های دانش آموزان

نام دانش آموز معدل میزان حضور پیوسته دانش آموزان در آزمون ها برتر در آزمون ها چند سال دانش آموز کانون هستند
شادی گرامی آرا
19.66
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
ثنا قاسمی
19.55
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
اسری سرمیلی
19.5
4 آزمون (1غیبت )
3 سال
هانیه فرجی
19.25
4 آزمون (1غیبت )
امسال
نیلوفر بختیاری
19
10 آزمون (1غیبت )
4 سال
ساحل رسا
19
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
ساحل مریدی
18.97
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
هستی فرامرزی
18.81
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
اسرا آرمند
18.5
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
آیدا کریمی
18.47
امسال
عسل کاکایی
18.26
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
کوثر رجبی
18.09
امسال
پرنیا صفری
18
2 آزمون (1غیبت )
3 سال
الهام آزمون
18
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سرور سهرابی
18
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
کیمیا دارابی
18
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
اسما رحمانی
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
نگار مرادی
3 آزمون (1غیبت )
امسال
شیدا کریمی
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سارا فیضی
2 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
مونا چراغی
10 آزمون (بدون غیبت)
امسال
حسنا عظیمی
6 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
هانیه صادقی
4 آزمون (1غیبت )
امسال
اسما سهرابی
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
شراره صالحی
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
خجسته فتاحی
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سونیا صیدمرادی
3 آزمون (1غیبت )
امسال
سودابه مرادیان
2 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
سپیده اسماعیلی
4 آزمون (1غیبت )
امسال
سارا صادقی
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
هستی صالحی
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
انیسه چوپانی
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
شادی کرمی
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
آیدا وارگه
3 آزمون (1غیبت )
3 سال
سحر مرادی
3 آزمون (1غیبت )
3 سال
ژینو صید مرادی
5 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
شبنم صحرایی
10 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
اسما غلامی
5 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
شیوا صالحی
10 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
کیمیا بخشی
5 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
زهرا مرادیان
4 آزمون (1غیبت )
2 سال
آیدا نجفی سیمانی
8 آزمون (2غیبت )
2 سال
الهام صادقی
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال