فاطمه عوض پور - پشتیبان

فاطمه عوض پور - پشتیبان در کانون فرهنگی آموزش

فاطمه عوض پور - پشتیبان از بندر گناوه

کارشناسي ارشد مهندسي شيلات بوشهر
تعداد دانش آموزان 27 نفر، در گروه يازدهم تجربي , يازدهم رياضي , دهم تجربي , دهم رياضى

سوالات پیشنهادی

نام کتاب صفحه سوال دلیل
تابستان دهم تجربی 85 433 این مبحث جز مباحث تست خیز و گیج کننده است پس برگ برنده با دانش آموزی است که متن کتاب درسی را با دقت مطالعه کند. حنجره بخشی از مجاری هادی است که در ابتدای نای واقع است و محل قرار گیری پرده‌های صوتی است که حاصل چین خوردگی مخاط به سمت داخل اند و توسط هوای بازدمی به ارتعاش در می آیند علت رد گزینه های دیگر این است که دیواره غضروفی حنجره مسیر هوا را باز نگاه می‌دارد (گزینه ۱) بخشی از هوای مرده نه هوای باقی مانده را مجاری هادی به خود اختصاص می دهد( گزینه ۳) و حنجره با داشتن درپوشی به نام اپی گلوت در فرایند صحیح بلع نقش مهمی دارد ( رد گزینه ی ۴)
تابستان دهم تجربی 85 431 اینگونه سوالات جز سوالات مفهومی است و در ازمون های کانون بسیار مورد توجه است در مبحث تبادلات گازی به این نکته بسیار توجه داشته باشیم که در هنگام دم دیافراگم مسطح میشود و حجم قفسه ی سینه افزایش می یابد و در هنگام دم حدود 150 میلی لیتر از هوای جاری در مجاری باقی می ماند و هیچگونه تبادلی انجام نمیشود که به آن هوای مرده میگویند . در دم جناغ به طرف جلو و دنده ها به سمت ییرون و بالا حرکت میکند (علت رد گزینه چهار)
تابستان دهم تجربی 85 434 جز سوالات با سختی کم ک زیاد مورد توجه نبوده است اما ممکن است در آینده مورد توجه قرار گیرد حاصلضرب حجم جاری در تعداد تنفس در دقیقه حجم تنفسی در دقیقه است نکته مهم این است که بدانیم هوای جاری جزیی از حجم باقی مانده محسوب نمی شود
تابستان دهم تجربی 85 435 جز سوالات مفهومی و مکمل کتاب است دانش آموز باید بداند که حجم باقیمانده مقداری از هوا است که در شش ها باقی می ماند و در حالت طبیعی نمیتوان ان را خارج کرد حجم باقی مانده سبب بازماندن همیشگی حبابک ها می شود و جز ظرفیت حیاتی محسوب نمی شود
تابستان دهم تجربی 85 436 جز سوالات ساده است که دانش اموز با کمی دقت و تسلط بر متن کتاب به راحتی قادر به حل ان است همه می دانیم سرفه از راه دهان و بینی هوا را خارج می کند که اینجا نکته این است که بدانیم مسیر بینی توسط زبان کوچک بسته می شود که در گزینه سه به درستی به این مفهوم اشاره شده است.
تابستان دهم تجربی 85 437 از جمله سوالات ساده اما شناسنامه دار است که دانش اموز به راحتی می توان نمره ان را کسب کند. بی مهره گانی نظیر کرم خاکی تنفس پوستی دارند که این جانوران فاقد شش هستند
تابستان دهم تجربی 85 440 از جمله سوالات گیج کننده است که دانش آموز برای پاسخ به آن باید متن کتاب درسی را به خوبی درک کند. ساده ترین ابشش در ستاره دریایی دیده می شود ک جز خارپوستان است علت رد گزینه های دیگر این است که مبادله گازهای تنفسی در هر جانوری از طریق انتشار است (رد گزینه 2) در ماهی بالغ با جهت جریان آب و جریان خون در طرفین تیغه های ابشش در خلاف جهت هم می باشند (رد گزینه 3) و علت رد گزینه 4 این است که برخی از مهره داران شش دار تنفس پوستی دارند مثل دوزیستان
تابستان دهم تجربی 69 347 از جمله سوالات پرتکرار و بسیار مهم و شناسنامه دار است که توجه دانش آموز را به مفهومی خواندن شکل ها سوق میدهد. اگر شکل 5 صفحه 45 کتاب درسی خود را با دقت بررسی کرده باشید متوجه می شوید که در لایه ی زیر مخاط غدد ترشحی وجود دارد پس گزینه ی 1 صحیح است.
تابستان دهم تجربی 69 348 بی شک میدانیم که نوع یاخته ها و نقش و تفاوت آنها همواره مورد نظر طراحان سوال بوده است . از این سوال میفهمیم که یاخته های دیواره ی حبابک ها دو نوع هستند نوع اول سنگفرشی ساده که وظیفه ی تبادل مواد را بر عهده دارد و فراوان ترین هستند. و یاخته های نوع دوم که ظاهری کاملا متفاوت دارند و وظیفه ی انها ترشح سورفاکتانت است و در مقایسه با نوع اول تعدادشان کمتر است . یاخته های نوع دوم با ترشح عامل سطح فعال در باز شدن حبابک ها و تبادلات گازی نقش دارند و یاخته های نوع اول در انتشار گازها بین خود و خون نقش دارند
تابستان دهم تجربی 69 340 از جمله سوالات ساده که با کمی دقت به راحتی حل میشود. مبحث گوارش از جمله مباحث تست خیز بوده و همواره مورد سوال توسط طراحان سوال. در این سوال باید دقت کرد که طراح سوال با اوردن کلمه جاندار و جانور سعی در گیج کردن دانش اموز دارد . بسیاری از جانوران ( نه جانداران) در بدن خود جایگاه ویژه ای برای گوارش غذا دارند که در بیرون از محیط داخلی یعنی خارج از خون و یاخته های بدن است

عکس کلاس رفع اشکال

افتخارات و موفقیت های دانش آموزان

نام دانش آموز معدل میزان حضور پیوسته دانش آموزان در آزمون ها برتر در آزمون ها چند سال دانش آموز کانون هستند
پویا سنائی دشتی
20
4 آزمون (1غیبت )
8 سال
سید شیما موسوی
19.89
5 آزمون (بدون غیبت)
5 سال
نجمه عبدالهی
19.86
6 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
زهرا خضری
19.8
5 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
مهدی ملکزاده
19.79
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
امیرمحمد گره ه
19.79
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
بهاره ملک زاده
19.09
5 آزمون (1غیبت )
امسال
مبینا عشایری
19.02
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
امین فرهادی
19
5 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
رضوان شرافی
2 آزمون (بدون غیبت)
6 سال
امنه ملکزاده
4 آزمون (1غیبت )
6 سال
احسان حاجیانی 3 سال
زهرا سجادی منش
4 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
معصومه حیدری شولی
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
علیرضا قائدی
5 آزمون (1غیبت )
امسال
امیرعباس پهلوانی
3 آزمون (2غیبت )
امسال
سید علی موسوی
5 آزمون (1غیبت )
امسال
سید عباس موسوی
5 آزمون (1غیبت )
امسال
مریم رضایی
4 آزمون (2غیبت )
امسال
حسین عابدی
5 آزمون (1غیبت )
امسال
مقدسه خدری
5 آزمون (1غیبت )
امسال
مریم حیدری
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال