فاطمه عوض پور - پشتیبان

فاطمه عوض پور - پشتیبان در کانون فرهنگی آموزش

فاطمه عوض پور - پشتیبان از بندر گناوه

تعداد دانش آموزان 72 نفر، در گروه دهم تجربي , يازدهم تجربي , يازدهم رياضي , دهم رياضى

سوالات پیشنهادی

نام کتاب صفحه سوال دلیل
آبی زیست شناسی (1) دهم تجربی 72 314 از جمله سوالات مفهومی. باید دانست که مواد خارج شده از مویرگ ها که مایع میان بافتی را تشکیل می دهند به خون باز نمیگردند و بخش هایی از بدن متورم می شود که به ان خیز یا ادم میگویند
آبی زیست شناسی (1) دهم تجربی 73 325 یون کلسیم باعث تنگی رگ ها و کربن دی اکسید ماده گشاد کننده ی رگی است
آبی زیست شناسی (1) دهم تجربی 72 319 باید دقت کرد که سیاهرگ ها با داشتن فضای داخلی وسیع و دیواره ای با مقاومت کمتر می توانند بیشتر حجم خون را در خود جای دهند
آبی زیست شناسی (1) دهم تجربی 71 304 باید دانست که فاصله ی کم مبادله ی سریع ملکول ها را از طریق انتشار اسان می کند
آبی زیست شناسی (1) دهم تجربی 78 353 نکته این است که البومین در حفظ فشار اسمزی خون و انتقال بعضی از داروها مثل پنی سیلیندو فیبرینوژن در انعقاد خون نقش دارند
آبی زیست شناسی (1) دهم تجربی 78 354 نوتروفیل ها هسته ی چند قسمتی و میان یاخته با دانه های روشن ریز دارند
آبی زیست شناسی (1) دهم تجربی 78 357 مونوسیت ها هسته ی تکی خمیده یا لوبیایی با میان یاخته ی بدون دانه دارند
آبی زیست شناسی (1) دهم تجربی 45 70 در خونریزی محدود که دیواره ی رگ ها اسیب جزیی می بیند در محل اسیب دیده گرده ها دور هم جمع می شوند و ایجاد درپوش می کنند
آبی زیست شناسی (1) دهم تجربی 46 78 ویتامین دی در جذب یون کلسیم نقش دارد با کمبود ویتامین دی جذب یون کلسیم نیز کاهش پیدا می کند و یون کلسیم یکی از عومل انعقاد خون است
آبی زیست شناسی (1) دهم تجربی 46 77 کرم خاکی گردش خون بسته دارد در سایر گزینه هاحشرات زنبور و... ذکر شده اند که گردش خون باز دارند

عکس کلاس رفع اشکال

افتخارات و موفقیت های دانش آموزان

نام دانش آموز معدل میزان حضور پیوسته دانش آموزان در آزمون ها برتر در آزمون ها چند سال دانش آموز کانون هستند
پویا سنائی دشتی
20
14 آزمون (2غیبت )
8 سال
محمدحسن کرامت
20
8 آزمون (1غیبت )
3 سال
نازیلا لیراوی
20
9 آزمون (1غیبت )
امسال
عارف عربزاده
20
10 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محدثه امیری زاده
20
9 آزمون (1غیبت )
امسال
سید شیما موسوی
19.89
5 سال
نرگس لشکری
19.86
8 آزمون (1غیبت )
5 سال
نجمه عبدالهی
19.86
16 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
عبدالکریم خواجه
19.86
8 آزمون (1غیبت )
امسال
زهرا خضری
19.8
14 آزمون (1غیبت )
3 سال
مهدی ملکزاده
19.79
14 آزمون (1غیبت )
امسال
امیرمحمد گره ه
19.79
امسال
بهاره ملک زاده
19.09
15 آزمون (1غیبت )
امسال
مبینا عشایری
19.02
15 آزمون (1غیبت )
امسال
امین فرهادی
19
15 آزمون (1غیبت )
4 سال
رضوان شرافی
18
12 آزمون (بدون غیبت)
6 سال
محمدمهدی ابراهیمی
18
7 آزمون (2غیبت )
6 سال
امنه ملکزاده
18
14 آزمون (1غیبت )
6 سال
معصومه قریب پور ممسنی
18
5 سال
زهرا سجادی منش
18
13 آزمون (1غیبت )
4 سال
احسان حاجیانی
18
3 سال
مریم نظری
18
9 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
فاطمه گنجی
18
3 سال
مهدی احمدزاده
18
8 آزمون (2غیبت )
امسال
احسان امیری 7 سال
مهدیه اسلام پناه 4 سال
زهرا آزاد
9 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
فاطمه خرمی
7 آزمون (2غیبت )
2 سال
محمد مهدی امیری
9 آزمون (1غیبت )
2 سال
محمد خدرزاده
8 آزمون (1غیبت )
2 سال
معصومه حیدری شولی
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
حسین طاهری
9 آزمون (2غیبت )
امسال
سید علی موسوی امسال
سید عباس موسوی امسال
سارا خضرپور
10 آزمون (1غیبت )
امسال
مقدسه خدری امسال
مریم حیدری امسال
مهدیه زارعی
7 آزمون (2غیبت )
امسال
ریحانه لیراوی
7 آزمون (2غیبت )
امسال
شریفه شولی
10 آزمون (بدون غیبت)
امسال
یاسمن گرگی پور
7 آزمون (2غیبت )
امسال
فاطمه رستمی
9 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمد محمدپور
10 آزمون (بدون غیبت)
امسال
نیایش ملکزاده
9 آزمون (1غیبت )
امسال
مهسا فارسی
8 آزمون (1غیبت )
امسال
لاله خدری
8 آزمون (2غیبت )
امسال
عزیز ملک حیاتی
9 آزمون (1غیبت )
امسال
آرمینا کرمی
9 آزمون (1غیبت )
امسال
رخساره صفایی
8 آزمون (2غیبت )
امسال
عباس لیراوی
8 آزمون (2غیبت )
امسال
مرضیه نظام زاده
9 آزمون (1غیبت )
امسال
محسن رستمی
9 آزمون (1غیبت )
امسال
پرهام نوری امسال
زهرا بهمیاری
10 آزمون (بدون غیبت)
امسال
ریحانه جوهری
9 آزمون (1غیبت )
امسال
پریسا پهلوان زاده
9 آزمون (بدون غیبت)
امسال
ایدا ازدری
9 آزمون (بدون غیبت)
امسال
علی شهاب زاده
8 آزمون (1غیبت )
امسال
فاطمه بویراتی
8 آزمون (1غیبت )
امسال
محمدامین جوکار امسال
محمد سلیمانی امسال
نیروانا ملکزاده
8 آزمون (1غیبت )
امسال
فاطمه حیاتی
8 آزمون (1غیبت )
امسال
محدثه روستایی
8 آزمون (1غیبت )
امسال
مبینا اسماعیلی
8 آزمون (1غیبت )
امسال
علی شیخی
9 آزمون (بدون غیبت)
امسال
الهه عابدی
7 آزمون (1غیبت )
امسال
ماهان دریاگرد
8 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فرهاد کدایی
7 آزمون (1غیبت )
امسال
سارا مرادی
7 آزمون (2غیبت )
امسال
محمد توزی امسال
محمد بهمیاری
8 آزمون (بدون غیبت)
امسال