راحیل علی پناه - پشتیبان

راحیل علی پناه - پشتیبان در کانون فرهنگی آموزش

راحیل علی پناه - پشتیبان از بندر دیلم

تعداد دانش آموزان 27 نفر، در گروه دهم تجربي , نهم , هشتم , دهم علوم انسانى

عکس کلاس رفع اشکال

افتخارات و موفقیت های دانش آموزان

نام دانش آموز معدل میزان حضور پیوسته دانش آموزان در آزمون ها برتر در آزمون ها چند سال دانش آموز کانون هستند
شقایق برمکی
20
4 آزمون (بدون غیبت)
7 سال
مهدیه شاصادقی
20
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
نازنین کنارکوهی
19.98
4 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
درنا بابایی
19.95
4 آزمون (بدون غیبت)
5 سال
مریم فولادی
19.95
5 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
حدیث خشنود
19.95
2 سال
نگار مسلمی
19.95
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه الزهرا کاوی نزاد
19.93
5 آزمون (بدون غیبت)
5 سال
مریم شعبان حیاوی
19.93
5 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
ملیکا اخلاق
19.9
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محدثه کوشان
19.81
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
زهرا صالحی فرد
19.79
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
شقایق رضایی
19.6
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سیده زهرا میرجهان مرد
19.55
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مینا روحانی
19.5
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
کوثر غلامی
19.45
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
علی اصغر خاک پور
19.26
4 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
صدیقه سرداری
19.26
5 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
زینب صالحیان
19.22
3 آزمون (بدون غیبت)
6 سال
طلعت محمدزاده
19
5 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
زهرا غلامی
18.95
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مریم لیراوی
18.88
4 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
مریم دشتی
18.62
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مریم آقاجری
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فروغ غلامی
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
ریحانه مظلومی
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
نجمه تاج دینی
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال