عیسی گلابی - پشتیبان

عیسی گلابی - پشتیبان در کانون فرهنگی آموزش

عیسی گلابی - پشتیبان از بندر دیر

تعداد دانش آموزان 136 نفر، در گروه نهم , رياضى نظام جديد , تجربى نظام جديد , يازدهم تجربي

عکس کلاس رفع اشکال

افتخارات و موفقیت های دانش آموزان

نام دانش آموز معدل میزان حضور پیوسته دانش آموزان در آزمون ها برتر در آزمون ها چند سال دانش آموز کانون هستند
امیرمحمد داودی
20
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمدامین آذرهمایون
20
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
دانیال قاسمی پور
19.95
4 آزمون (1غیبت )
3 سال
محمدامین رضایی
19.76
امسال
پارسا نظامیان فرد
19.73
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
ابوالفضل قلعه امام حسینی
19.64
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سجاد گودرزی
19.62
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سیدحسین قاسمی
19.6
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
پویا جوان پناه
19.48
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمد احمدی
19.4
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
علیرضا آبسوران
19.24
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
علی نعمتیان
19.12
2 سال
رضا باستانی صفت
19.05
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
احمدرضا حیدری وحدت
19.02
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سامان شعری
19.02
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
علی رنجبر
19
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
علی تشانی
19
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
وحید امیدی
18.99
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مهدی لطیفی
18.97
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
عرفان رضائی
18.93
2 آزمون (2غیبت )
امسال
کیارش خاکی
18.88
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمدحسین احمدی
18.84
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
امیرحسین محمدپور
18.81
11 آزمون (بدون غیبت)
امسال
علی کمپا
18.79
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
امیرحسین کوزه گری
18.71
4 آزمون (1غیبت )
امسال
حامد غریب
18.69
امسال
سعید زارعی
18.69
امسال
محمدمهدی شادکان
18.68
4 آزمون (بدون غیبت)
5 سال
حسین احمدی
18.64
3 آزمون (1غیبت )
امسال
محمدرضا باغستانی
18.63
4 آزمون (2غیبت )
امسال
محمدمهدی محمدی
18.58
10 آزمون (1غیبت )
امسال
رضا آزمون
18.53
9 آزمون (2غیبت )
3 سال
علیرضا نظری
18.52
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
علیرضا نیک نام
18.48
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمدامین موسوی
18.46
3 آزمون (1غیبت )
امسال
محمدحسین هاشمی
18.26
امسال
سعید قاسمی
18.26
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
احمد عباسی
18.25
امسال
محمدحسین دوراهکی
18.2
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
احمد مظلومی
18.07
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سیدمحمدرضا موسوی مقدم
18.03
10 آزمون (1غیبت )
2 سال
یعقوب کشتکار
18
4 آزمون (بدون غیبت)
5 سال
مصطفی ربیعی
18
11 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
ابوالفضل صفری
18
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
نوید دولتی زاده
18
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
یوسف دشتی
4 آزمون (1غیبت )
2 سال
علی سالمی
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمد سلامیان امسال
حمیدرضا کارگر امسال
امیررضا ابراهیمی
9 آزمون (2غیبت )
امسال
مهدی رامی
4 آزمون (1غیبت )
امسال
علی احمدی
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
امید خلیفات
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمدرضا یزدانی
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
میرجواد حسینی
10 آزمون (1غیبت )
3 سال
حسن حیدری
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
میکائیل شیرانی
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سیداحمد حمیدی
4 آزمون (1غیبت )
امسال
مجتبی تاوانی
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
علی خلیجی
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سجاد یزدان پرست
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
روزبه ایمانی
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
ستار احمدی
4 آزمون (1غیبت )
امسال
محمد اقنوم امسال
عبدالباسط شادمان
4 آزمون (1غیبت )
امسال
خالد مرادی
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
رضا شهریاری
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
علی بحرینی پور
4 آزمون (1غیبت )
امسال
محمدرضا عرب
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
علی داوودی
5 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
امیرعلی مرادی
2 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
امیرمحمد توژی
2 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
سعید چکامه
5 آزمون (1غیبت )
امسال
سینا بناوند
5 آزمون (1غیبت )
امسال
امیرحسین کرمی
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
رایان امینی بردپاره
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
بنیامین عرب
5 آزمون (1غیبت )
امسال
حمیدرضا حسن پور
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمدمتین مصطفایی
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
کوروش امینی برده پاره
3 آزمون (1غیبت )
امسال
مهدی احمدی
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
ابوالفضل تمیمی امسال
علیرضا احمدزادگان
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
طاها شهریور
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
ابوالفضل میرزاوند امسال
ایلیا امینی بردپاره
6 آزمون (بدون غیبت)
6 سال
حسن کمپا 6 سال
حسین کمپا
4 آزمون (2غیبت )
6 سال
احمدرضا اشکواری
5 آزمون (بدون غیبت)
6 سال
سیدعلی جاودان نژاد
5 آزمون (1غیبت )
5 سال
رضا صفایی 5 سال
امین یوسفی باصری
3 آزمون (بدون غیبت)
5 سال
امیرمسعود زیبا 4 سال
سینا قاسمی
4 آزمون (1غیبت )
4 سال
محمد احمدی
5 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
ابوالفضل مصطفایی
5 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
محمدرضا بحرانی
5 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
ابراهیم جوکار
4 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
محمد کریمی
5 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
محمدرضا احمدی
4 آزمون (1غیبت )
3 سال
عباس بحرانی
2 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
مصطفی خمیسی 3 سال
شروین کیانی
3 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
علیرضا باقرزاده
2 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
سیدطاها رضاقلی پور
6 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
علیرضا رضایی
10 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
میلاد عبدالهی
5 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
حسین احمدی
5 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
امیرحسین احمدی
3 آزمون (1غیبت )
2 سال
علیرضا محمدی
9 آزمون (2غیبت )
2 سال
محمدرضا باقری 2 سال
رضا باقری 2 سال
دانیال قاسمی پور
5 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
سعید عبدی پور
3 آزمون (2غیبت )
2 سال
احمد جمالی خواه
4 آزمون (1غیبت )
2 سال
جواد بحرینی نژاد
3 آزمون (1غیبت )
2 سال
محمدجواد بلوک
6 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
حسن عاشوری
4 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
علیرضا حاجیان
10 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
مهرداد محمودی
4 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
مهدی عابدی
5 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
امیرمحمد عابدی
5 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
محمدمهدی اندرخوردی
4 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
فرشید مدنی فر امسال
احمدرضا حقیقت منش
5 آزمون (1غیبت )
امسال
علیرضا حیدری
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
یزدان گل محمدیان
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
جواد بخشی
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
حامد خلفانی
4 آزمون (1غیبت )
امسال
مهرشاد اسلمی
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه دردار
3 آزمون (2غیبت )
امسال
محمدامین احمدی
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمدحسین احمدی
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
ابراهیم سعادتی
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
علیرضا محمدی
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال