خلیل دوستکامی - پشتیبان

خلیل دوستکامی - پشتیبان در کانون فرهنگی آموزش

خلیل دوستکامی - پشتیبان از بندر دیر

تعداد دانش آموزان 51 نفر، در گروه يازدهم تجربي , دهم رياضى , يازدهم رياضي , تجربى نظام جديد

سوالات پیشنهادی

نام کتاب صفحه سوال دلیل
زیست شناسی پایه 261 1777 به دلیل اینکه دانش آموز برای پاسخ به این سوال پژوهشا و قوانین مندل را بلد باشد تا بتواند به سوالات چالشی پاسخ دهد
زیست شناسی پایه 261 1778 تسلط بر مبحث این بخش اصلی ترین دلیل من برای این سوال بوده
زیست شناسی پایه 261 1785 سوال خوب و جامعی میباشد
زیست شناسی پایه 261 1787 بدلیل فراگیر شدن این نوع سوالات در کنکور چندسال اخیر
زیست شناسی پایه 261 1789 سوال محاسباتی
زیست شناسی پایه 262 1795 سوال چالشی که دانش آموز را مجبور به تسلط بر تمام مبحاث میکند
زیست شناسی پایه 262 1796 سوال مهم و چالشی
زیست شناسی پایه 262 1779 محاسباتی
زیست شناسی پایه 262 1800 محاسباتی
زیست شناسی پایه 263 1803 سوال مهم محاسباتی

عکس کلاس رفع اشکال

افتخارات و موفقیت های دانش آموزان

نام دانش آموز معدل میزان حضور پیوسته دانش آموزان در آزمون ها برتر در آزمون ها چند سال دانش آموز کانون هستند
یاسین غلامی
19.82
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
امیرحسین عالی پور
19.77
11 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
حسین عابدی
19.7
5 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
علی بیابانی
19.67
11 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
محمدحسین عابدی
19.6
3 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
ایمان قائدی
19.52
9 آزمون (2غیبت )
امسال
سعید مرادی
19.5
امسال
سیدمحمدمهدی کراماتی
19.49
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
حسین مقاتلی
19.34
10 آزمون (1غیبت )
6 سال
مجتبی سلیمانی
19.29
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
علی حسن زاده
19.12
11 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
علیرضا زارعی
19.01
10 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
محمد رستگاری
18.7
4 آزمون (1غیبت )
4 سال
محمد دوستکامی
18.67
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
منصور قاسمی
18.33
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
حمید صالحی
18.07
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمدامین کشاورز
18.03
9 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمدرضا فخرایی
18
2 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
دانیال امینی
5 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
علیرضا فخرایی
11 آزمون (بدون غیبت)
امسال
امیرحسین نجارباشی
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مختار دراهکی نژاد
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مهدی کاظمی
4 آزمون (1غیبت )
امسال
پوریا پوپ
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
رضا مجیرنیا
4 آزمون (1غیبت )
امسال
علی رضا قاسمی
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
صادق دارستانی نژاد
3 آزمون (2غیبت )
امسال
محمدحسین کرمی
11 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
امیرحسین حاجی زاده
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سجاد بهرامی
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمدجواد شفیق زاده
4 آزمون (1غیبت )
امسال
عباس درویشی
5 آزمون (بدون غیبت)
5 سال
محمد محمدزاده
4 آزمون (1غیبت )
امسال
عبداله سهولی
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
رضا مهمار
4 آزمون (1غیبت )
امسال
امیرحسین مکاریان
11 آزمون (بدون غیبت)
امسال
حسین فرض
4 آزمون (1غیبت )
امسال
رضا فولادی
3 آزمون (1غیبت )
امسال
حسین بحرانی
4 آزمون (1غیبت )
امسال
علی عمرانی
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
حسین سناسیری
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محسن کمالی مطلق
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سید علی حسینی
6 آزمون (بدون غیبت)
10 سال
آرش آزادی
3 آزمون (بدون غیبت)
9 سال
ابوالفضل فخرایی
6 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
محمدامین عباسی
10 آزمون (1غیبت )
2 سال
کوروش مومنی
4 آزمون (1غیبت )
2 سال
امیرحسین دریانورد
8 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمد ارجمندی
4 آزمون (1غیبت )
امسال
عباس رفیعی
4 آزمون (1غیبت )
امسال
امیرحسین امیری امسال