زهرا افراسیابی - پشتیبان

زهرا افراسیابی - پشتیبان در کانون فرهنگی آموزش

زهرا افراسیابی - پشتیبان از رودان

تعداد دانش آموزان 48 نفر، در گروه يازدهم تجربي

عکس کلاس رفع اشکال

افتخارات و موفقیت های دانش آموزان

نام دانش آموز معدل میزان حضور پیوسته دانش آموزان در آزمون ها برتر در آزمون ها چند سال دانش آموز کانون هستند
فاطمه امیرزاده
20
6 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
مطهره اسماعیلی
20
11 آزمون (1غیبت )
3 سال
زهرا دهرمی مظفری
20
امسال
فاطمه روشی پاکوه
19.96
11 آزمون (1غیبت )
3 سال
مهسا بارانی
19.96
5 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
زهرا ارجمند
19.91
12 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
زهرا صابری
19.86
11 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
شکوفه نیک بخت
19.86
11 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
هانیه رستمی
19.8
12 آزمون (بدون غیبت)
5 سال
فرشته ذاکری
19.8
12 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
مریم قاسمی
19.8
3 آزمون (1غیبت )
امسال
زهرا عابدزاده
19.76
7 آزمون (2غیبت )
امسال
حبیبه سالارپور
19.7
5 آزمون (1غیبت )
امسال
حنانه نسب کمال
19.68
12 آزمون (بدون غیبت)
8 سال
نرجس درویشی
19.64
11 آزمون (1غیبت )
3 سال
زهرا قدسی
19.6
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه شاکری فاریاب
19.54
4 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
فاطمه روشی
19.5
5 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
اسما درویشی
19.48
10 آزمون (بدون غیبت)
5 سال
راحله مریدی
19.47
4 آزمون (1غیبت )
امسال
هانیه احمدی
19.39
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مهسا بادپر
19.34
11 آزمون (1غیبت )
2 سال
مریم خبری
19.31
4 آزمون (2غیبت )
امسال
زهرا محجوب
19.3
6 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
فرنگیس خودستان
19.3
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مبینا ناصری
19.27
4 آزمون (1غیبت )
امسال
مبینا بخششی برنطین
19.21
5 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
نرگس اخلاقی سرشت
19.2
9 آزمون (1غیبت )
5 سال
فاطمه سادات محمدی فرد
19.2
4 آزمون (1غیبت )
امسال
سارا محمودی
19.05
11 آزمون (1غیبت )
3 سال
حدیث چملی زاده
19
5 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
زهرا رئیسی
18.96
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
زهرا سراجی
18.91
5 آزمون (بدون غیبت)
6 سال
سارا دمی پور
18.88
4 آزمون (1غیبت )
3 سال
فاطمه جاودان
18.85
5 آزمون (1غیبت )
امسال
امینه شکرپور
18.5
11 آزمون (1غیبت )
3 سال
طوبی امیری
18.33
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سهیلا سالاری
18.12
5 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
زهرا گدالی زاده
18.1
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
حنانه بهرامی
18.06
3 آزمون (1غیبت )
امسال
نرجس نیک بخت
18.04
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
یاسمینا خرمی
18.03
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
کوثر پاک نژاد
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مریم محمودی زاده
4 آزمون (1غیبت )
امسال
شیوا سالارپور
4 آزمون (1غیبت )
3 سال
فاطمه اقتداری
2 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
زهرا روشی 3 سال
شیما مهنی بی زنوییه
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال