ابراهیم قوی - پشتیبان

ابراهیم قوی - پشتیبان در کانون فرهنگی آموزش

ابراهیم قوی - پشتیبان از بجستان

تعداد دانش آموزان 75 نفر، در گروه يازدهم تجربي , تجربى نظام جديد , نهم , دهم تجربي

سوالات پیشنهادی

نام کتاب صفحه سوال دلیل
پرتکرار علوم نهم 13 49 دارای نکاتی برجسته است که در امتحانات نهایی بسیار تکرارا شده
پرتکرار علوم نهم 14 62 دارای نکاتی برجسته است که در امتحانات نهایی بسیار تکرارا شده
پرتکرار علوم نهم 17 75 دارای نکاتی برجسته است که در امتحانات نهایی بسیار تکرارا شده
پرتکرار علوم نهم 18 86 دارای نکاتی برجسته است که در امتحانات نهایی بسیار تکرارا شده
پرتکرار علوم نهم 20 103 دارای نکاتی برجسته است که در امتحانات نهایی بسیار تکرارا شده
پرتکرار علوم نهم 23 110 دارای نکاتی برجسته است که در امتحانات نهایی بسیار تکرارا شده
پرتکرار علوم نهم 24 120 دارای نکاتی برجسته است که در امتحانات نهایی بسیار تکرارا شده
پرتکرار علوم نهم 29 153 دارای نکاتی برجسته است که در امتحانات نهایی بسیار تکرارا شده
پرتکرار علوم نهم 33 176 دارای نکاتی برجسته است که در امتحانات نهایی بسیار تکرارا شده
پرتکرار علوم نهم 34 193 دارای نکاتی برجسته است که در امتحانات نهایی بسیار تکرارا شده

عکس کلاس رفع اشکال

افتخارات و موفقیت های دانش آموزان

نام دانش آموز معدل میزان حضور پیوسته دانش آموزان در آزمون ها برتر در آزمون ها چند سال دانش آموز کانون هستند
علی غفاری
20
7 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
امیرحسین نوروزی
20
8 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
ابوالفضل رحمتی
20
9 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
علیرضا داعی بجستانی
20
7 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
علی پورمحبی
20
9 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
امیرحسام رحمانیان
20
9 آزمون (بدون غیبت)
امسال
امیررضا پاکدل
20
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
احمدرضا رستگار
19.98
9 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمد مهدی عسکری بجستان
19.93
15 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
حمیدرضا اکبری
19.93
8 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
ابوالفضل عباس نیا
19.86
7 آزمون (1غیبت )
امسال
فرهاد اکبری
19.8
9 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
حمزه بذرگرفخرآباد
19.76
8 آزمون (بدون غیبت)
امسال
امیر خیری زاده
19.75
16 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
محمد مهدی تاج بخش
19.5
16 آزمون (بدون غیبت)
9 سال
محمد رضا غفوری بجستان
19.46
15 آزمون (1غیبت )
2 سال
محمدامین امینی
19.32
9 آزمون (بدون غیبت)
امسال
علیرضا حیرانی
19.31
9 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
ابوالفضل اعلمی
19.21
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمدرضا مسعودی
19.17
9 آزمون (بدون غیبت)
امسال
امیرحسین سلیمانی
19.07
15 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
رسول خبیری
19.02
9 آزمون (بدون غیبت)
امسال
جواد بهبودی بجستانی
19.02
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
یاسین مجیدی
19
7 آزمون (بدون غیبت)
5 سال
مرتضی حسن زاده
19
14 آزمون (1غیبت )
4 سال
مرتضی فخار
19
15 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
علی اکبریان یونسی
19
5 آزمون (1غیبت )
3 سال
حامد آصفی بجستانی
19
14 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
محمد رضا کفاش
19
13 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
محمد رضائی
19
14 آزمون (1غیبت )
2 سال
محمدجواد پردل
19
11 آزمون (2غیبت )
2 سال
مصطفی تباکی بجستانی
18.93
15 آزمون (1غیبت )
امسال
ابوالفضل مرادی
18.9
9 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مرتضی عباسی
18.89
9 آزمون (بدون غیبت)
امسال
علی جوشنی
18.81
9 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
علیرضا رضایی مزار
18.78
10 آزمون (بدون غیبت)
امسال
علی لطفیان
18.57
7 آزمون (بدون غیبت)
امسال
ابوالفضل نوروزی آهنگ
18.36
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
ابوالفضل رضاپور
18.32
9 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمدحسین سلیمانی درچاق
18.14
9 آزمون (بدون غیبت)
امسال
حمید دلدار
18.14
7 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمدحسین عظیم زاده
18
9 آزمون (بدون غیبت)
5 سال
امیر رضا پهلوان مزار
18
5 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
محمدمهدی رافتی
18
11 آزمون (1غیبت )
امسال
امیرمهدی هوشمند
8 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمدسینا صادقی
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمد بهبودی بجستانی
15 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مهدی کریمی
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
ساسان سرباز
8 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مصطفی اندیشمند
4 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
علی رضائی
7 آزمون (1غیبت )
2 سال
محمد برادر بجستانی
4 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
امین برادران سنجدک
7 آزمون (1غیبت )
امسال
علیرضا کوزه گران بجستانی
13 آزمون (1غیبت )
3 سال
کامران اسماعیلی
10 آزمون (بدون غیبت)
امسال
امیررضا داورنیا
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سجاد اسماعیلی
7 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سجاد گوهریان
8 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمدحسین قربانی
13 آزمون (1غیبت )
امسال
محمدامین جمعیتی
3 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
سامان خیری
4 آزمون (1غیبت )
2 سال
حسین فروغی
9 آزمون (بدون غیبت)
امسال
حسن سالمی سردق
6 آزمون (1غیبت )
4 سال
سجاد منصوری
9 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
امیر پور سلطانی
9 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
سهیل سلطانی
8 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
محمد مهدی مینایونسی
4 آزمون (1غیبت )
3 سال
محمدرضا عبدالهیان بجستانی
9 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
مهدی بذرگران
9 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
امیر رضا قهری
5 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
مهدی شریفی
9 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مرتضی شریفی مقدم
9 آزمون (بدون غیبت)
امسال
حجت شهابی
7 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سینا میرمحرابی
7 آزمون (بدون غیبت)
امسال
امیرحسین نوروزی فخرآباد
7 آزمون (بدون غیبت)
امسال