حامد گری زاد فیروزجاه - پشتیبان

حامد گری زاد فیروزجاه - پشتیبان در کانون فرهنگی آموزش

حامد گری زاد فیروزجاه - پشتیبان از بندپی

کارشناسي حقوق روزانه -انسانی دانشگاه تربيت معلم - سبزوار
رتبه کنکور سراسری: 598
تعداد دانش آموزان 12 نفر، در گروه هفتم , هشتم , ششم دبستان , چهارم دبستان

عکس کلاس رفع اشکال

افتخارات و موفقیت های دانش آموزان

نام دانش آموز معدل میزان حضور پیوسته دانش آموزان در آزمون ها برتر در آزمون ها چند سال دانش آموز کانون هستند
شهریار داداش پور
19.9
3 آزمون (2غیبت )
3 سال
سجاد آقا براری فیروز
19.1
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
امیررضا عرب
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمد جواد باقری زاد گنجی
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
کوروش عبدالله زاده لداری
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
ابوالفضل مهدوی زواردهی
5 آزمون (1غیبت )
2 سال
هانی اترکی 4 سال
ابوالفضل کاظمی حاجی
4 آزمون (2غیبت )
2 سال
نیما رضایی فیروزجاه
6 آزمون (بدون غیبت)
2 سال