الهام جعفرزاده - پشتیبان

الهام جعفرزاده - پشتیبان در کانون فرهنگی آموزش

الهام جعفرزاده - پشتیبان از بندپی

کارشناسي مهندسي فناوري اطلاعات -ریاضی دانشگاه پيام نور مازندران - مرکز بابل
تعداد دانش آموزان 8 نفر، در گروه هشتم , نهم , هفتم

عکس کلاس رفع اشکال

افتخارات و موفقیت های دانش آموزان

نام دانش آموز معدل میزان حضور پیوسته دانش آموزان در آزمون ها برتر در آزمون ها چند سال دانش آموز کانون هستند
منیژه مهرعلی تبار
19.93
4 آزمون (1غیبت )
3 سال
فاطمه ذبیح الله پور
19.71
3 آزمون (1غیبت )
2 سال
مریم محمدی فیروزجایی
19.6
3 آزمون (1غیبت )
3 سال
یگانه یمینی فیروز
19.1
4 آزمون (1غیبت )
3 سال
مریم عباسی کیا
3 آزمون (1غیبت )
2 سال
نرگس ادبی تبار
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
شمیم داداش زاده 4 سال
فاطمه زهرا مهدی نیا فیروزجائی
3 آزمون (1غیبت )
3 سال