کبری خشنودی - پشتیبان

کبری خشنودی - پشتیبان در کانون فرهنگی آموزش

کبری خشنودی - پشتیبان از تالش

تعداد دانش آموزان 142 نفر، در گروه تجربى نظام جديد , نهم , دهم تجربي , يازدهم تجربي

عکس کلاس رفع اشکال

افتخارات و موفقیت های دانش آموزان

نام دانش آموز معدل میزان حضور پیوسته دانش آموزان در آزمون ها برتر در آزمون ها چند سال دانش آموز کانون هستند
پارسا رحیمی بداغ
20
4 آزمون (بدون غیبت)
5 سال
پویا امیدی
20
4 آزمون (بدون غیبت)
5 سال
امیررضا پورصفری
20
2 آزمون (1غیبت )
3 سال
حسین فردوسی
20
4 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
نیما رحمتی کله سرایی
20
4 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
حسام حدادی
20
2 سال
عرفان شهابی
20
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
حسین علی بابایی
20
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سید مهدی معصومی
20
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
هومن امانی
20
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمدرضا طهماسبی
20
امسال
امین امینی
20
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
حمیدرضا علی بابایی
20
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمدرضا دلاوری
20
امسال
سیدسهند حیدرزاده
20
امسال
امیرمحمد شربتی
20
امسال
علیرضا نجاتی افخم
20
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
حسام بهزادی فر
20
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مهدی یار عمیدسرداری
20
امسال
محمد جوانبخت
20
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مهدی کرامتی پاشاکی
19.98
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
علی اصغر نوجوان طالش
19.93
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
امیرحسین شیدایی
19.9
3 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
امیرحسین هدایتی نژاد
19.9
4 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
مصطفی احمدی
19.9
4 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
طاها طولگیلانی
19.9
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
امیررضا بی نیاز
19.9
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمدرضا قلی زاده
19.9
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
امیرحسین رفاهی
19.9
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمدحسین رنجبر
19.9
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمدامین باقری
19.9
امسال
مهیار قربانپور
19.9
امسال
محمدامین خسروشاهی
19.9
امسال
امیررضا شریف نیا
19.87
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فرهاد پورامینیان
19.83
امسال
آریا برهانی
19.81
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
اروین ظفری
19.8
2 آزمون (بدون غیبت)
5 سال
امیرحسین شهبازی رز
19.8
4 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
آروین دیاکو
19.8
3 آزمون (1غیبت )
2 سال
سید عرفان میرشهابی
19.8
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
نیما مسیب پور
19.79
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مانی مسیب پور
19.79
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
هومن آقاجانیان
19.71
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
پدرام قاسمی گیلانده
19.71
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
دانیال نصیری
19.7
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مبین پناهی
19.64
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
امیرحسین قلی پور
19.6
4 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
محمدرضا التفات نیا
19.56
3 آزمون (1غیبت )
امسال
سینا نوری
19.55
امسال
سینا محمدی خواه
19.5
4 سال
ارتین ظفری
19.5
2 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
میلاد حسن زاده
19.5
2 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
آرمین کوچری نژاد
19.5
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
حسام پورعباد
19.5
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مبین حبیبی
19.5
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمدامین سنگتراش
19.5
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
ابوالفضل محرمی
19.5
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
علیرضا پورمالی
19.5
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سروش مصلحی
19.5
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمدامین رحیمی
19.5
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
علیرضا آقاجانی
19.48
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
شاهین شاهی
19.4
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
کامیار قربانی
19.4
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
امیرضا نادری
19.32
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
اشکان نجفی
19.31
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
اسماعیل حدادی
19.21
2 آزمون (1غیبت )
2 سال
آرمان مهری دیز
19.21
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فواد سیاهی پور
19.15
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
امید امیدی
19.02
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مهرشاد عابدی لمر
19
4 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
امیر حاجتی
19
3 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
طاها سهرابی
19
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمدحسین علیزاده
19
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سینا حاجیان
19
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
هادی قوی پنجه
19
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
نیما حبیبی
19
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
شهاب الدین جانی
19
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
هادی محمدی
19
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
ایدین شکاری
19
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
امیرحسین جعفری
19
3 آزمون (1غیبت )
امسال
علیرضا بابایی
19
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
امیررضا موسوی
19
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
اسفندیار ادیبی
19
2 آزمون (1غیبت )
امسال
شهاب سیف الهی
19
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مجتبی نجفی
19
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مبین شهنازی
19
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمدحسین خوشقدم
19
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سبحان بابازاده
19
2 آزمون (1غیبت )
امسال
آرشام رحمتی
19
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سینا منصور
19
امسال
رضا عدالت
19
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
امیرحسین حیدری
19
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
امیرمحمد اسدی دوست
19
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
آریا نظری
19
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمدرضا جوادی نژاد
18.96
3 آزمون (بدون غیبت)
6 سال
امیررضا رسولی
18.8
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مهدی قلی پور
18.75
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سید محمدامین قطبی جوکندان
18.37
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
امین عبادی
18.37
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
امیرحسین نعمتی
18.3
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
رامتین عنابی
18.12
امسال
آرمین مردوانی
18.02
3 آزمون (1غیبت )
امسال
امیررضا جمالی
18
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمدرضا جعفرپور
18
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
رضا زبردست
18
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
امیرحسین پورجعفر
18
امسال
علیرضا شکفته
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مهدی شفارودی
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
احسان جعفرپور
3 آزمون (1غیبت )
امسال
محمدحسین نجومی
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
میر عبد الوهاب احسانی
3 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
سپهر پورجوزی
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
امیر رضا دلشادی امسال
سینا پورحسینی
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فرهام پورنعمتی
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سامان احمدی
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمدحسین مهندسی
2 آزمون (1غیبت )
امسال
جواد مجنونی
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمدرضا قربانپور
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
پویا میکائیل زاده
4 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
امیر ابراهیم حسنی
4 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
ارشیا شفیقی
2 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
آرمین شیلاتی
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
حسین علیقلی زاده
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
امیر رضا نیکی
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
امیرحسین دانش
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
غلامرضا حبیبی داوان
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
ماهان شاهی پور
2 آزمون (1غیبت )
امسال
آریا رحیمی
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
علیرضا زیبایی
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
ابوالفضل برگستوان
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
امیر حسین جویبارنیا
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
کسری شریف دلجویی
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمد سعید پورنوری
2 آزمون (1غیبت )
امسال
نیما مروت پور
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
امیرمهدی فلاح
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
امیرضا پورقربانی مریان
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
امیر علی پورقربانی مریان
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
امیرصدرا پورقربانی مریان
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
علیرضا خالدی فر
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
امیرحسین ملکی
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
شایان رحمانی
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال