روژینا بشیرپور - پشتیبان

روژینا بشیرپور - پشتیبان در کانون فرهنگی آموزش

روژینا بشیرپور - پشتیبان از تالش

تعداد دانش آموزان 184 نفر، در گروه تجربى نظام جديد , رياضى نظام جديد

عکس کلاس رفع اشکال

افتخارات و موفقیت های دانش آموزان

نام دانش آموز معدل میزان حضور پیوسته دانش آموزان در آزمون ها برتر در آزمون ها چند سال دانش آموز کانون هستند
فاطمه رضوان پور
20
5 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
آریانا طولگیلانی
20
8 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
پریا امیری نژاد
20
امسال
زهرا کرمی
19.97
4 آزمون (1غیبت )
2 سال
طراوت پورمحمدی
19.97
5 آزمون (2غیبت )
امسال
سادینا چراغی
19.96
امسال
مائده یعقوبی
19.95
امسال
فرانک استوار
19.94
امسال
فاطمه فیروزان
19.93
12 آزمون (بدون غیبت)
امسال
هانیه مشتاقی
19.89
5 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
مهشید اصولی
19.89
12 آزمون (بدون غیبت)
امسال
آناهیتا حسنی مقدم ناو
19.88
امسال
فاطمه شفیع
19.87
5 آزمون (1غیبت )
امسال
معصومه عبداللهی
19.86
5 آزمون (1غیبت )
2 سال
سحر ادیب پور
19.86
امسال
متینا رمضانی
19.85
12 آزمون (بدون غیبت)
امسال
آیدا کرم نیا
19.83
5 آزمون (1غیبت )
امسال
نگار یحیی
19.82
5 آزمون (1غیبت )
امسال
زینب رحیمی
19.8
12 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مریم حسن زاده
19.8
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
پریا درزی
19.8
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه صدق آمیز
19.79
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
ماندانا اشرف
19.77
4 آزمون (1غیبت )
2 سال
شقایق افراز
19.77
امسال
ملیکا فیروزان
19.75
7 آزمون (1غیبت )
2 سال
غنچه آقاجانی طالش
19.75
8 آزمون (1غیبت )
امسال
مبینا شبانی
19.74
8 آزمون (2غیبت )
2 سال
ویدا حبیب زاده
19.74
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
ماه منیر قلی نژاد
19.7
12 آزمون (بدون غیبت)
امسال
شیدا شفیع دخت
19.7
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
اسماء بهاری
19.69
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
حنانه اسکندری
19.68
9 آزمون (1غیبت )
امسال
مژگان قنبری
19.64
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
زهرا رضازاده
19.63
7 آزمون (2غیبت )
امسال
سیده زینب قطبی
19.61
امسال
فاطمه امین زاده
19.6
4 آزمون (2غیبت )
2 سال
هنگامه سبحانی
19.6
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
نازنین شیردل
19.57
12 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مریم حسنی مریان
19.54
امسال
فاطمه عابدنیا
19.53
10 آزمون (2غیبت )
امسال
آناهیتا اسلامی
19.5
امسال
شیرین آقایاری
19.5
11 آزمون (1غیبت )
امسال
فریما معصومی
19.5
5 آزمون (2غیبت )
امسال
شادی قربان زاده
19.5
4 آزمون (1غیبت )
امسال
آریانا بهشتی
19.5
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
غزاله امیرزاده
19.5
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سنا داداشی
19.5
3 آزمون (1غیبت )
امسال
شقایق انصاری
19.48
امسال
فاطمه آذر پندار
19.48
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
حدیثه شریفی نیا
19.48
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مبینا شیخ انصاری
19.45
7 آزمون (2غیبت )
3 سال
ترانه صفوی
19.45
5 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
نسترن رجبی پور
19.45
2 سال
نگار نصیری
19.44
امسال
زهرا خوشحال
19.43
امسال
ترانه مدق هشترودی
19.42
10 آزمون (1غیبت )
امسال
مریم افرازفر
19.42
3 آزمون (2غیبت )
امسال
فاطمه ناصری کلستان
19.39
12 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مهشید اورنگ
19.38
2 سال
نیلوفر صفری نژاد
19.38
4 آزمون (1غیبت )
2 سال
سارا سلطانی
19.37
امسال
یلدا خوشروی
19.36
10 آزمون (1غیبت )
2 سال
سنا شیوخی
19.35
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
نسترن مینائی
19.32
8 آزمون (1غیبت )
3 سال
فاطمه معبودی
19.31
5 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
روژینا جمشیدی
19.3
2 سال
مریم قربان پور
19.3
امسال
مرضیه ملکی
19.26
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه ابراهیمی
19.21
امسال
پری ناز گلابی
19.2
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
طناز غلامی
19.19
3 آزمون (1غیبت )
2 سال
نگین امانی
19.19
2 سال
رومینا نصیری
19.17
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سوگل رفیعی
19.16
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه بابائی
19.14
5 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
ریحانه ابراهیمی
19.13
8 آزمون (2غیبت )
امسال
مریم عبادی
19.1
3 آزمون (1غیبت )
امسال
زینب زهرابی
19.06
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
کیمیا سلطانی
19
4 آزمون (1غیبت )
2 سال
نگار صالحی
19
3 آزمون (2غیبت )
2 سال
فاطمه مسعودی
19
5 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
فاطمه زینعلی
19
5 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
فرناز امیر شریفی
19
5 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
شکیلا اسمی
19
5 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
زینب کبودمهری
19
5 آزمون (1غیبت )
2 سال
کوثر رستمی
19
2 سال
سیده محدثه اصلح نژاد
19
3 آزمون (1غیبت )
2 سال
سودا عبدلی
19
9 آزمون (بدون غیبت)
امسال
تینا میرزائی
19
9 آزمون (بدون غیبت)
امسال
تارا عبادی
19
5 آزمون (1غیبت )
امسال
محیا رادمان
19
5 آزمون (1غیبت )
امسال
هستی میرزائی
19
2 آزمون (2غیبت )
امسال
سیده ضحی مرتضوی
19
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
زهرا قربانی
18.98
3 آزمون (2غیبت )
2 سال
المیرا اسکندری
18.98
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
دنیا نصیری
18.97
5 آزمون (1غیبت )
امسال
زهرا موحد
18.93
11 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مریم بابازاده
18.91
4 آزمون (2غیبت )
امسال
مریم زمانی
18.9
4 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
هنگامه مشتاقی
18.89
5 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
سارا یوسفی
18.89
5 آزمون (1غیبت )
امسال
فروزان پورمهدی
18.89
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه نوروزی
18.85
4 آزمون (1غیبت )
امسال
عسل ملکی
18.83
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سمیرا نوری
18.83
4 آزمون (1غیبت )
امسال
فرانک رضائی
18.8
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
نفیسه آقاجانی
18.79
5 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
حنانه جعفری زاویه
18.79
امسال
مائده عابدزاده
18.77
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
رقیه ندائی
18.71
11 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محدثه حق شناس
18.67
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مهنا امیدی ناو
18.6
5 آزمون (2غیبت )
امسال
زهرا نوری کزج
18.57
11 آزمون (بدون غیبت)
امسال
غزاله ثمری
18.55
12 آزمون (بدون غیبت)
امسال
پریا روشنی
18.5
5 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
شقایق پور عزیز
18.5
10 آزمون (1غیبت )
امسال
تینا پوژک
18.49
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
ندا سکوتی
18.46
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
هانیه مشتاقی
18.43
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
نرگس خدایاری
18.35
2 آزمون (2غیبت )
2 سال
درسا خاصی پور
18.35
11 آزمون (1غیبت )
امسال
دیبا رمضانی
18.35
2 آزمون (2غیبت )
امسال
حسنی اسلام دوست
18.31
4 آزمون (1غیبت )
امسال
فرنیا نوری
18.3
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
نیلوفر جبرئیل پور مطلق
18.27
5 آزمون (1غیبت )
امسال
ویدا ولی زاده
18.24
4 آزمون (1غیبت )
2 سال
مبینا آرامی
18.18
3 آزمون (2غیبت )
امسال
مهسا مهاجری ناو
18.1
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سپیده دادخواه
18
7 آزمون (2غیبت )
2 سال
سیده مهسا اشرف تالش
18
4 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
هاجر نیکنام
18
3 آزمون (1غیبت )
2 سال
حدیثه فصیحی
18
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
کیمیا مروتی
18
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سارا پورسلیمانی
18
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فرناز رضائی
18
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
نسترن قربانی
18
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
معصومه نعمتی
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فرشته شیردل 2 سال
آیناز مرادی
11 آزمون (1غیبت )
امسال
سارا حیدری فخر
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
نازنین زیبائی
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مائده خوش خو
9 آزمون (2غیبت )
امسال
سوگند حسین پور
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
نسیم سوسونی
10 آزمون (2غیبت )
امسال
مروارید رستمی
5 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
نیلوفر ایمانی امسال
ساجده قنبری
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
هانیه مرتضائی
11 آزمون (بدون غیبت)
امسال
آنیتا کاظمی پوری
2 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
فرینا باباپور
5 آزمون (1غیبت )
امسال
شکیلا نصرتی
4 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
سیده ساجده حسینی
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
آیناز نیک پرور
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سیده ملیکا ابراهیمی
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
نیلوفر پورعباد
10 آزمون (2غیبت )
امسال
ساجده عباسی
5 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
نیلوفر مقدم حسین زاده
4 آزمون (1غیبت )
2 سال
نفیسه یعقوبی امسال
نسترن رمضانی
5 آزمون (1غیبت )
امسال
آیدا نعمتی
4 آزمون (1غیبت )
امسال
شقایق نجفی
4 آزمون (1غیبت )
امسال
حسنی سبحانی امسال
سحر شیخی
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه پور کارگر
4 آزمون (1غیبت )
امسال
زهرا آزادی خواه
9 آزمون (2غیبت )
امسال
دنیا گرجی سا
5 آزمون (1غیبت )
امسال
سیده فاطمه قوامی
7 آزمون (2غیبت )
2 سال
زینت محمدی کزج
5 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
زهرا شکاری
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
آیسان حسین پور
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
آیدا کامران
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
حانیه میرزایی
5 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
سیده هاجر اکبری
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
میترا مصطفوی
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
تارا نسرین
4 آزمون (1غیبت )
امسال
شهلا حسینی پور
2 آزمون (1غیبت )
امسال
نگار خدایاری
4 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
فاطمه قربانی
3 آزمون (2غیبت )
2 سال
کیانا حسنی
4 آزمون (1غیبت )
امسال
شیرین مرادبخش
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
تارا مهرداد امسال
فاطمه مشیر
2 آزمون (2غیبت )
امسال
پونه کرمی امسال