شکوفه یالاوندی - پشتیبان

شکوفه یالاوندی - پشتیبان در کانون فرهنگی آموزش

شکوفه یالاوندی - پشتیبان از بدره

کارشناسي کارشناسي بهداشت محيط روزانه -تجربی دانشگاه علوم پزشکي همدان
تعداد دانش آموزان 62 نفر، در گروه تجربى نظام قديم , تجربى نظام جديد , يازدهم تجربي , انسانى نظام جديد

عکس کلاس رفع اشکال

افتخارات و موفقیت های دانش آموزان

نام دانش آموز معدل میزان حضور پیوسته دانش آموزان در آزمون ها برتر در آزمون ها چند سال دانش آموز کانون هستند
حسنی علی زاده
20
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مهسا شکری
19.9
4 آزمون (1غیبت )
امسال
زهرا حیدربیگی
19.9
3 آزمون (1غیبت )
امسال
حنانه زینی وند مقدم
19.82
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
پریا کریمی
19.76
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سارا شاهمرادی
19.57
2 آزمون (1غیبت )
امسال
هانیه حیدری
19.53
3 سال
دریا علی اولاد
19.5
2 آزمون (1غیبت )
امسال
فاطمه رحیمی
19.45
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه صفری
19.33
امسال
نرگس علیزاده
19.03
9 آزمون (1غیبت )
امسال
نازنین حدادی
19
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سپیده بیگی
18.74
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه اورنگ
18.7
7 آزمون (2غیبت )
امسال
زهرا شکری
18.65
10 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
زینب فتحی
18.55
2 آزمون (2غیبت )
4 سال
آیناز یاراحمدی
18.5
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
معصومه ابراهیمی پور
18.5
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
نازنین حسین زاده
18.5
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
کیمیا منتی
18.45
8 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
مریم مهدوی
18.4
2 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
زهرا حاتمی
18.4
9 آزمون (بدون غیبت)
امسال
نگار مرادی
18.35
10 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه چراغی
18.3
9 آزمون (1غیبت )
4 سال
فاطمه رمضانی
18.25
3 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
فاطمه لاریجانی
18.25
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مریم رحیمی
18.18
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
شکوفه علی زاده
18.14
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مریم محمدولی
18.14
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه بیگی
18.04
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
زهرا بیگی
3 آزمون (بدون غیبت)
5 سال
مهسا برقی
9 آزمون (1غیبت )
امسال
سارا اورنگ
2 آزمون (1غیبت )
امسال
فاطمه فاضلی
9 آزمون (1غیبت )
2 سال
روح انگیز علی اولاد
2 آزمون (1غیبت )
امسال
مریم حدادی
3 آزمون (1غیبت )
امسال
زهرا رشیدی امسال
فائزه بیگی
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سارا شیرمحمدی 2 سال
فاطمه سلیمانزاده
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
رکسانا قلی زاده 2 سال
محدثه علی زاده
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
نگین علی زاده
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سحر هاشمی
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
زهرا منصوری
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
ساهره عبدشاهی
3 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
فاطمه حیدری
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
الناز برقی
8 آزمون (2غیبت )
امسال
ریحانه راستا
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محدثه نادی
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سحر نوری امسال
نازنین کرمی تالاندشتی
6 آزمون (1غیبت )
امسال
فاطمه حسینی
3 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
سارا نوربخش
2 آزمون (2غیبت )
3 سال
مبینا ابراهیمی
5 آزمون (2غیبت )
3 سال
مرضیه هاشمی
10 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
کیمیا دوستانی
3 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
الكتريسيته ساكن(قسمت پنجم) از فیزیک 2 يازدهم رياضي
يازدهم رياضي     دبیر : میلاد موسوی