احمدرضا محمدی - پشتیبان

احمدرضا محمدی - پشتیبان در کانون فرهنگی آموزش

احمدرضا محمدی - پشتیبان از دلوار

تعداد دانش آموزان 21 نفر، در گروه رياضى نظام جديد , تجربى نظام جديد , يازدهم رياضي , تجربى نظام قديم

عکس کلاس رفع اشکال

افتخارات و موفقیت های دانش آموزان

نام دانش آموز معدل میزان حضور پیوسته دانش آموزان در آزمون ها برتر در آزمون ها چند سال دانش آموز کانون هستند
ابوالفضل دشتیاری
19.75
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سیدپوریا عبدالهی
19.74
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمدرضا زارعی
19.71
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
یاسین بحرانی
19.69
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمدمهدی ذاکری
19.31
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
عباس اکبری
19.07
8 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمدمهدی درویشی
18.66
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
حسین اکبرپور
18.14
2 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
مهدی عبدشاه
18.08
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمدرضا فروتن
18
3 آزمون (بدون غیبت)
5 سال
علیرضا محمدنیا
18
4 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
محمدجواد انصاری
18
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
علی احمدی
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
امیرحسین محمدنیا
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
یاسین خورند
4 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
مرتضی شهابی
4 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
محمدحسین حیدری
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمدمهدی پیشاهنگ
3 آزمون (بدون غیبت)
5 سال
پرهام انصاری
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمدحسین باشی
2 آزمون (بدون غیبت)
3 سال