سیده طیبه حیات الغیب - پشتیبان

سیده طیبه حیات الغیب - پشتیبان در کانون فرهنگی آموزش

سیده طیبه حیات الغیب - پشتیبان از دوره

کارشناسي ارشد فیزولوژی واصلاح گیاهان دارویی دانشگاه ایلام
تعداد دانش آموزان 30 نفر، در گروه تجربى نظام جديد , يازدهم تجربي , انسانى نظام جديد , نهم

عکس کلاس رفع اشکال

افتخارات و موفقیت های دانش آموزان

نام دانش آموز معدل میزان حضور پیوسته دانش آموزان در آزمون ها برتر در آزمون ها چند سال دانش آموز کانون هستند
سیده نرگس حیات الغیبی
20
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مبینا امیری
19.93
3 آزمون (1غیبت )
امسال
سارا یوسف وندی
19.84
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه رستمی عالم
19.74
2 آزمون (2غیبت )
2 سال
نازنین جوزایی
19.72
3 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
ساحل سبحانی
19.64
4 آزمون (1غیبت )
امسال
فاطمه سوری
19.62
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
آرمیتا آزادای
19.33
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
شکوفه آقایی
19.01
5 آزمون (1غیبت )
امسال
زینب امیری
6 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
ساحل یوسف وندی
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
نازنین امیری
2 آزمون (2غیبت )
2 سال
الهه صادقی دارامرود
5 آزمون (1غیبت )
امسال
زهرا صادقی درویشی
3 آزمون (2غیبت )
2 سال
زینب زمان پورشاهی وند
5 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
نگار نعمتی زاده
2 آزمون (2غیبت )
امسال
مهتاب شاهیوندی
6 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
فاطمه بابعالی
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
شکوفه شیراوند
4 آزمون (1غیبت )
2 سال