سیده طیبه حیات الغیب - پشتیبان

سیده طیبه حیات الغیب - پشتیبان در کانون فرهنگی آموزش

سیده طیبه حیات الغیب - پشتیبان از دوره

تعداد دانش آموزان 70 نفر، در گروه انسانى نظام قديم , انسانى نظام جديد , تجربى نظام جديد , دهم تجربي

عکس کلاس رفع اشکال

افتخارات و موفقیت های دانش آموزان

نام دانش آموز معدل میزان حضور پیوسته دانش آموزان در آزمون ها برتر در آزمون ها چند سال دانش آموز کانون هستند
ساناز حسنوند
20
2 سال
زهرا صادقی درویشی
19.98
2 سال
فاطمه شیراوند
19.98
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سارا یوسف وندی
19.84
13 آزمون (1غیبت )
امسال
فاطمه رستمی عالم
19.74
2 سال
نازنین جوزایی
19.72
11 آزمون (2غیبت )
3 سال
آنیتا شیراوند
19.68
4 آزمون (1غیبت )
امسال
زهرا رضایی الوار
19.64
7 آزمون (1غیبت )
4 سال
فاطمه امیری
19.52
5 آزمون (1غیبت )
امسال
زهرا شیراوند
19.45
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
آیدا نوروزی
19.4
2 سال
نازنین ویسکرمی
19.38
8 آزمون (1غیبت )
امسال
یاسمین حیدری نژاد
19.25
7 آزمون (1غیبت )
امسال
پریا محمودی چگنی
19.23
9 آزمون (1غیبت )
امسال
فائزه میربیک سبزواری
19.04
8 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
شکوفه آقایی
19.01
امسال
فاطمه طولابی
18.89
7 آزمون (1غیبت )
امسال
منصوره درویشی
18.73
امسال
مریم بهرامی
18.69
امسال
نگار طهماسبی فر
18.68
3 آزمون (1غیبت )
امسال
زهرا ملکی نژاد شاهیوند
18.62
8 آزمون (2غیبت )
امسال
کیمیا شاهی وند
18.51
5 آزمون (1غیبت )
امسال
مهسا فاضلی
18.5
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مینا بهرامی
18.4
5 آزمون (بدون غیبت)
6 سال
فاطمه شیراوند
18.22
6 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
فاطمه ترابی صفر آباد
18.14
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
نگین حکیمی فر
18.05
5 آزمون (1غیبت )
امسال
زهرا بهرام پور
18.03
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
ساناز طرهانی
18
3 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
زینب امیری
18
14 آزمون (2غیبت )
2 سال
زهرا تاتاری چگنی
18
9 آزمون (بدون غیبت)
امسال
الهه امیری
18
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
صبا ویسکرمی
8 آزمون (بدون غیبت)
امسال
معصومه حسنی
3 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
جوانه بیژنوند
7 آزمون (2غیبت )
امسال
رضوان صالحی
9 آزمون (بدون غیبت)
امسال
آیدا فتح الهی 2 سال
فاطمه نقی پور
8 آزمون (2غیبت )
امسال
رضوان امیری
7 آزمون (1غیبت )
4 سال
فاطمه پگاه
8 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
صبا شادانفر 2 سال
زینب زمان پورشاهی وند 3 سال
سیده مریم حیات الغیب
9 آزمون (بدون غیبت)
امسال
صدف شاهیوند
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
شیوا هاشمی
3 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
نگار نعمتی زاده امسال
حدیث پیری
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مهتاب شاهیوندی 2 سال
شکوفه ملکی میرزا آباد
4 آزمون (1غیبت )
امسال
شیرین شیراوند
9 آزمون (1غیبت )
امسال
مریم حیدری
10 آزمون (بدون غیبت)
امسال
کیمیا امیری
7 آزمون (1غیبت )
2 سال
فاطمه بابعالی
11 آزمون (1غیبت )
امسال
فاطمه مرادی چگنی
8 آزمون (2غیبت )
امسال
منصوره نظریان امسال
فتانه آدینه مورینه
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
خدیجه شیراوند
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه نامداری
7 آزمون (1غیبت )
2 سال
مبینا تاتاری
10 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
سارا حیدری راد
8 آزمون (بدون غیبت)
امسال
ساحل امیری
8 آزمون (1غیبت )
امسال
معصومه عربان
3 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
نگین محمودی
8 آزمون (1غیبت )
3 سال
سیده مریم حیات الغیبی
7 آزمون (1غیبت )
3 سال
رضوان شاهیوندی
2 آزمون (1غیبت )
2 سال
مریم امیری
6 آزمون (1غیبت )
2 سال
فاطمه امیری
4 آزمون (2غیبت )
2 سال
رضوان یاوری چگنی
10 آزمون (بدون غیبت)
امسال
زهرا امیری
10 آزمون (بدون غیبت)
امسال