زهرا موسی زاده - پشتیبان

زهرا موسی زاده - پشتیبان در کانون فرهنگی آموزش

زهرا موسی زاده - پشتیبان از قره‌ضیاءالدین

تعداد دانش آموزان 84 نفر، در گروه تجربى نظام جديد , يازدهم تجربي , تجربى نظام قديم , هشتم

سوالات پیشنهادی

نام کتاب صفحه سوال دلیل
آبی زیست شناسی (1) دهم تجربی 101 486 این سوال یک نمونه سوال کنکوری است که از شکل کتاب درسی طراحی شده و مربوط به نمودار نوار قلب می باشد. این نمودار مبحث مهمی است که از آن انواع سوالات طراحی میشود با حل این سوال با یکی از انواع آنها آشنا میشویم.
آبی زیست شناسی (1) دهم تجربی 100 482 این سوال نیز یک نمونه سوال کنکور سراسری است که از مبحث الکتروکاردیوگرام طراحی شده است.این سوال شکل ندارد و باید جایگاه نقاط مطرح شده در روی سوال و موجها را با اسم نیز یادبگیریم و نوع عملکرد بطن ها و دهلیز ها را در هر یک از موجها نیز یادبگیریم.
آبی زیست شناسی (1) دهم تجربی 96 454 این سوال در یکی از آزمونهای کانون مورد پرسش قرار گرفته است و در مورد توانایی ها و عملکرد رشته های ماهیچه ای که در نوک بطن ها قرار دارند طراحی شده است.از این سوال میتوانیم این نکته را یاد بگیریم که این رشته ها میتوانند تحت تاثیر اعصاب مغز در تند یا کند شدن انقباضهای قلب نقش داشته باشند.
آبی زیست شناسی (1) دهم تجربی 96 452 این سوال نیز یک نمونه سوال کنکور سراسری است که در مورد ویژگی ها و کارکرد قلب انسان سالم و بالغ مطرح شده است. بابررسی گزینه های آن به نکات ریز و مهمی پی میبریم که در متن کتاب درسی نیز به آنها اشاره شده است.
آبی زیست شناسی (1) دهم تجربی 95 447 پوشش مطالب و شکل های کتاب درسی. یادگیری قسمت های مختلف بافت قلبی از روی شکل و ویژگی های هر کدام با بررسی گزینه های این سوال
آبی زیست شناسی (1) دهم تجربی 94 440 این سوال مرتبط با قسمت فعالیت کتاب درسی است و در یکی از آزمونهای کانون مورد پرسش قرار گرفته و در مورد تشریح قلب گوسفند می باشد که با مطالعه ی دقیق کتاب درسی و بررسی گزینه های این سوال با ساختار قلب گوسفند آشنا میشویم.
آبی زیست شناسی (1) دهم تجربی 94 435 نمونه سوال کنکور سراسری که در رابطه با صداهای قلب طراحی شده است. در قسمت این پاسخ تشریحی این سوال نموداری از رابطه ی الکتروکاردیوگرام و صداهای قلب وجود دارد که با مطالعه ی این قسمت با فازهای مختلف قلب و هر صدایی از قلب مربوط به چه فازی است و در هر قسمت دریچه ها در چه حالتی هستند آشنا میشویم.
آبی زیست شناسی (1) دهم تجربی 77 345 تکرار در آزمونهای کانون. وضعیت حرکتی دنده ها در حالت بازدم را بررسی میکند توجه به این نکته که بازدم یک عمل غیرفعال است و بعد از عمل دم به صورت خودکار انجام میشود پس حرکت دنده ها و جناغ در بازدم عکس حرکت آنها در دم باید باشد.
آبی زیست شناسی (1) دهم تجربی 77 346 تکرار در آزمونهای کانون و پوشش مطالب کتاب درسی. در مورد عامل اول و دوم موثر در فرآیند دم و گزینه های آن شباهت ها یا تفاوت های ساختاری و عملکردی آنها را بررسی میکند. با حل این سوال اطلاعات خود را درمورد ماهیچه ی دیافراگم و ماهیچه های بین دنده ای خارجی کامل میکنیم.
آبی زیست شناسی (1) دهم تجربی 69 326 در این سوال شکل قسمتی از قفسه ی سینه ی انسان آمده است که با توجه به آن و مشخص کردن اجزای آن عملکرد هر کدام از اجزا را بررسی میکنیم و با توجه به گزینه های داده شده گزینه ی صحیح را انتخاب میکنیم.

عکس کلاس رفع اشکال

افتخارات و موفقیت های دانش آموزان

نام دانش آموز معدل میزان حضور پیوسته دانش آموزان در آزمون ها برتر در آزمون ها چند سال دانش آموز کانون هستند
سیده اسراء حسینی
20
16 آزمون (بدون غیبت)
6 سال
سیده فاطمه حسینی
20
16 آزمون (بدون غیبت)
5 سال
حنانه ایمانی
19.96
16 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
الهه کوهی
19.86
14 آزمون (1غیبت )
امسال
سونیا نصیرپور
19.41
13 آزمون (1غیبت )
امسال
فاطمه اصغرزاده
19.35
8 آزمون (1غیبت )
امسال
سارا بهلول زاده
19.29
9 آزمون (1غیبت )
3 سال
عاطفه عباس زاده
19.26
5 آزمون (1غیبت )
امسال
زهرا عظیمی
19.21
5 سال
رها کریمی
19.2
16 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
معصومه جوادپور
19.2
14 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
مهسا ارشادی پور
19
7 سال
فاطمه پورباقر
19
7 سال
ثمین حبیب زاده
19
16 آزمون (بدون غیبت)
6 سال
پریسا حسین زاده
19
14 آزمون (بدون غیبت)
5 سال
سما رحیم زاده
19
15 آزمون (1غیبت )
5 سال
مائده سلطانی
19
3 سال
مهسا علیزاده
19
15 آزمون (1غیبت )
2 سال
فاطمه اسدزاده
19
10 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
معصومه عبدالهی
19
14 آزمون (1غیبت )
امسال
معصومه عباس زاده
19
8 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سیده حانیه اسماعیلی
19
امسال
زینب موسوی
18.93
امسال
لیلا قلیزاده
18.86
10 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
لیلا جعفرزاده
18.72
10 آزمون (بدون غیبت)
5 سال
هانیه خضرلو
18.66
10 آزمون (بدون غیبت)
امسال
الناز بهلول زاده
18.33
7 آزمون (1غیبت )
امسال
اسما رضاپور
18.18
14 آزمون (1غیبت )
امسال
کوثر اسدزاده
18.16
14 آزمون (2غیبت )
امسال
زهرا مختاری
18
10 آزمون (بدون غیبت)
7 سال
محدثه قلی زاده
18
7 آزمون (بدون غیبت)
6 سال
پریا خدابخش
18
15 آزمون (1غیبت )
5 سال
سیمین ابوذر
18
7 آزمون (2غیبت )
3 سال
مونس عالی
18
9 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
لیلا احمدی
18
8 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
غزاله جعفرزاده
18
9 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
عاطفه ملاپور چورس
18
9 آزمون (بدون غیبت)
امسال
کوثر رنجبری حاجلاری
18
9 آزمون (بدون غیبت)
امسال
زینب حمیدی آذر
18
امسال
فاطمه جعفری
18
2 آزمون (1غیبت )
امسال
معصومه کریمی
18
امسال
راضیه عبداله زادگان
9 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
فاطمه بهلول زاده
9 آزمون (1غیبت )
2 سال
معصومه مهدی زاده
13 آزمون (1غیبت )
امسال
مریم ناصرزاده
7 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
آرزو ولیزاده
12 آزمون (2غیبت )
امسال
فاطمه قلی زاده سالطه
9 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
فاطمه محمدپور
13 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
فاطمه صفری
9 آزمون (1غیبت )
2 سال
مهدیه بابائی
9 آزمون (1غیبت )
امسال
کوثر قلی زاده
11 آزمون (1غیبت )
امسال
نسرین تقی زاده
9 آزمون (1غیبت )
3 سال
آیسان قربانپور
14 آزمون (1غیبت )
امسال
کوثر شرفی امسال
زهرا اصغرنژاد
7 آزمون (1غیبت )
امسال
مینا جوادی ایشگه سویی امسال
الهام قلی زاده بسطامی
7 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
سیما عزیزی
9 آزمون (1غیبت )
امسال
فاطمه حسینی
8 آزمون (1غیبت )
امسال
معصومه شکرزاده
8 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
فاطمه حسین پور
15 آزمون (1غیبت )
امسال
مریم دلایی میلان امسال
سیده کوثر عبدالهی اصل
15 آزمون (1غیبت )
9 سال
الهام ولی نژاد قناتی 6 سال
نگین امین نژاد
14 آزمون (2غیبت )
6 سال
سمیرا خادمی
9 آزمون (بدون غیبت)
6 سال
ندا حیدرزاده
9 آزمون (بدون غیبت)
5 سال
نادیا سادات حسینی 5 سال
سحر ایمانی
9 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
ناجیه صدیقی
9 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
سمانه آریان فر
8 آزمون (1غیبت )
4 سال
سمیه آریان فر
9 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
محدثه نجفی
14 آزمون (2غیبت )
4 سال
مریم محب زاده
8 آزمون (1غیبت )
3 سال
زهرا خلیل لوئی
9 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
اسرا نجفی
15 آزمون (1غیبت )
2 سال
سنا نجفی
9 آزمون (2غیبت )
2 سال
فاطمه محمدحسینی
14 آزمون (1غیبت )
2 سال
فاطمه پورعبدالله
14 آزمون (2غیبت )
2 سال
فاطمه رنجدوست
8 آزمون (1غیبت )
2 سال
فاطمه رحیم زاده 2 سال
فاطمه رستمی
16 آزمون (بدون غیبت)
امسال
هانیه جلیلوند
14 آزمون (2غیبت )
امسال