زهرا موسی زاده - پشتیبان

زهرا موسی زاده - پشتیبان در کانون فرهنگی آموزش

زهرا موسی زاده - پشتیبان از قره‌ضیاءالدین

کارشناسي مهندسی عمران شهید مدنی آذربایجان
تعداد دانش آموزان 36 نفر، در گروه هشتم , تجربى نظام جديد , يازدهم تجربي , انسانى نظام جديد

سوالات پیشنهادی

نام کتاب صفحه سوال دلیل
کتاب تابستان هشتم 77 302 پوشش مطالب کتاب درسی و آشنایی با هورمون رشد ، وظایف آن و مشکلاتی که اختلال آن در بدن به وجود می آورد.
کتاب تابستان هشتم 77 303 با حل این سوال هورمون هایی که از غده ی تیروئید ترشح می شوند را یادآوری میکنیم و نقش آن هورمون ها در بدن را یاد میگیریم.
کتاب تابستان هشتم 77 304 آشنایی با غده ی پانکراس ، وظایف و عملکرد آن و تاثیر ماده ی شیرین بر عملکرد آن
کتاب تابستان هشتم 77 305 در این سوال پیام های عصبی و هورمونی را از جهت رعت انتقال پیام ، ماهییت پیام و ماندگاری پیام مقایسه و بررسی میکنیم.
کتاب تابستان هشتم 77 306 تسلط کافی بر همه ی قسمت های کتاب از جمله شکل ها و یادگیری اجزای بدن با شکل مربوط به آنها و نحوه ی قرارگیری آن اجزا
کتاب تابستان هشتم 77 307 آشنایی و مرور فرآیند خودتنظیمی و نحوه ی عملکرد پانکراس با ترشح انسولین در این فرآیند (خودتنظیمی)
کتاب تابستان هشتم 77 309 مرتبط با متن کتاب درسی و تسلط بر آن، آشنایی با عنصر کلسیم و تاثیر عملکردهای آن بر بدن انسان
کتاب تابستان هشتم 78 311 با حل این تست یاد میگیریم که کدام غده ها مستقیما تحت کنترل هیپوفیزقرار دارند.
کتاب تابستان هشتم 78 312 با حل این تست یاد میگیریم که افزایش و کاهش قند خون چه تاثیراتی بر بدن دارد و باعث افزایش یا کاهش ترشح چه موادی می شود.
کتاب تابستان هشتم 78 315 با بررسی گزینه های این تست با انواع اختلالات ترشح هورمونها آشنا میشویم و تاثیر این اختلالات بر بدن انسان را یاد میگیریم.

عکس کلاس رفع اشکال

افتخارات و موفقیت های دانش آموزان

نام دانش آموز معدل میزان حضور پیوسته دانش آموزان در آزمون ها برتر در آزمون ها چند سال دانش آموز کانون هستند
سیده فاطمه حسینی
20
6 آزمون (بدون غیبت)
5 سال
سیده اسراء حسینی
20
6 آزمون (بدون غیبت)
6 سال
حنانه ایمانی
19.96
6 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
الهه کوهی
19.86
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سونیا نصیرپور
19.41
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
رها کریمی
19.2
6 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
معصومه جوادپور
19.2
4 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
پریسا حسین زاده
19
4 آزمون (بدون غیبت)
5 سال
سما رحیم زاده
19
6 آزمون (بدون غیبت)
5 سال
مهسا علیزاده
19
5 آزمون (1غیبت )
2 سال
معصومه عبدالهی
19
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مهسا ارشادی پور
19
7 سال
فاطمه پورباقر
19
2 آزمون (بدون غیبت)
7 سال
ثمین حبیب زاده
19
6 آزمون (بدون غیبت)
6 سال
مائده سلطانی
19
3 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
اسما رضاپور
18.18
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
کوثر اسدزاده
18.16
5 آزمون (1غیبت )
امسال
پریا خدابخش
6 آزمون (بدون غیبت)
5 سال
معصومه مهدی زاده
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
آرزو ولیزاده
3 آزمون (1غیبت )
امسال
فاطمه محمدپور
3 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
کوثر قلی زاده امسال
آیسان قربانپور
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
کوثر شرفی
5 آزمون (1غیبت )
امسال
فاطمه حسین پور
5 آزمون (1غیبت )
امسال
اسرا نجفی
5 آزمون (1غیبت )
2 سال
فاطمه محمدحسینی
5 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
فاطمه پورعبدالله
5 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
فاطمه رستمی
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
هانیه جلیلوند
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سیده کوثر عبدالهی اصل
5 آزمون (بدون غیبت)
9 سال
الهام ولی نژاد قناتی
3 آزمون (2غیبت )
6 سال
نگین امین نژاد
5 آزمون (1غیبت )
6 سال
محدثه نجفی
5 آزمون (1غیبت )
4 سال
فاطمه رحیم زاده
3 آزمون (2غیبت )
2 سال