مسعود سلیمیان - پشتیبان

مسعود سلیمیان - پشتیبان در کانون فرهنگی آموزش

مسعود سلیمیان - پشتیبان از قره‌ضیاءالدین

کارشناسي مديريت دولتي -انسانی دانشگاه پيام نور آذربايجان غربي - واحد قره‌ضياءالدين
تعداد دانش آموزان 132 نفر، در گروه هشتم , نهم , دهم تجربي , يازدهم علوم انسانى

سوالات پیشنهادی

نام کتاب صفحه سوال دلیل
تابستان یازدهم انسانی 173 611 در این سوال باید دانش آموز ابتدا هر یک از مقادیر تابع را در نقاط مورد نظر بیابدسپس مقدار fرا از ظابطه دوم و سوم بدست بیاورد و با جایگذاری در رابطه فوق معادله مورد نظر را حل کند
تابستان یازدهم انسانی 173 612 باید در این سوال نمودار تابع fرا رسم کنیم با رسم نمودار های تابع fمثلثی با نام OABبدست می آید که مساحت آنرا پیدا میکنیم
تابستان یازدهم انسانی 173 613 برای بدست آوردن برد تابع ابتدا نمودار تابع fرا رسم می کنیم سپس تصویر نقاط را روی محور عرض ها به دست می آوریم که برابر برد تابع است
تابستان یازدهم انسانی 173 615 اگر اتومبیل بخواهد مطابق ضابطه اول به مسیر حرکت خود ادامه دهد مدت زمانی که طول می کشد تا مسافت 220کیلومتر را طی کند بدست می آوریم
تابستان یازدهم انسانی 173 616 هنگامی که یه زوج مرتب روی نیمساز ناحیه اول و سوم قرار میگیرد مولفه های اول و دوم آن با یکدیگر برابر است
تابستان یازدهم انسانی 173 618 این سوال چالشی میباشد زیرا دانش آموز باید تک تک گزینه ها را بررسی نماید گزینه اول:اگر دامنه و برد یک تابع برابر باشد آن تابع الزما همانی نیست ب:ضابطه تابع همانی با دامنه Rبه صورتfxاست که نمودار آن از مبدا مختصات میگذردپ:در یک تابع همانی به ازای هر مقدار ورودی خروجی تابع همان مقدار است ث:نمودار تابع همانی نیمساز ناحیه اول و سوم محور های مختصات است
تابستان یازدهم انسانی 179 631 دانش آموز باید متن کتاب را منظم بخواند و به این نکته توجه کند که ملتوس در دادگاه هلیاست اعلام میکند جرم سقراط این است که ((خدایانی را که همه به آن ها اعتقاد دارند انکار میکنند))و از خدایی جدید سخن می آورند
تابستان یازدهم انسانی 179 632 مشابه سوال نهایی و دانش آموز باید به یاد داشته باشد سقراط بعد از آزمودن بزرگان شهر به این نتیجه رسید که کسانی بیش از همه به دانایی شهرت داشتند زبون تر از دیگران بودند و آنها را چنین آوازه نبود
تابستان یازدهم انسانی 179 633 مشابه کنکور 95 که اینکه سقراط بیان میکند من هم با تهیدستان و هم با توانگران هم نشینم تا از من بپرسند و به سخنان من گوش فرا دهند
تابستان یازدهم انسانی 179 636 در این سوال باید دانش آموز به باور های سقراط از نظر خداشناسی باور داشته باشد

عکس کلاس رفع اشکال

افتخارات و موفقیت های دانش آموزان

نام دانش آموز معدل میزان حضور پیوسته دانش آموزان در آزمون ها برتر در آزمون ها چند سال دانش آموز کانون هستند
نیما کریمی
20
5 سال
میر امیر حسین محمدی
20
4 آزمون (1غیبت )
5 سال
سامان محمودی
20
6 آزمون (بدون غیبت)
5 سال
امیررضا تیموری
20
4 آزمون (1غیبت )
5 سال
سهند محمدنژاد
20
5 آزمون (بدون غیبت)
5 سال
هادی محمودزاده
20
6 آزمون (بدون غیبت)
5 سال
محمد باقری
20
6 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
امیررضا آهنگری
20
6 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
محمد امین میکائیلی
20
3 سال
مهراد محمدی
20
5 آزمون (1غیبت )
3 سال
وهاب ولی زاده
20
4 آزمون (2غیبت )
3 سال
مهدی محمدنژاد
20
2 آزمون (2غیبت )
3 سال
سیدامرحسین حسینی
20
5 آزمون (1غیبت )
3 سال
امیر محمودی
20
5 آزمون (1غیبت )
3 سال
امیرمحمد تاتا
20
5 آزمون (1غیبت )
2 سال
رضا عبدالهی
19.94
5 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
محمدحسین رحیمی اصل
19.9
4 آزمون (1غیبت )
4 سال
مهدی جعفری
19.9
5 آزمون (1غیبت )
3 سال
عادل دلایی میلان
19.9
5 آزمون (1غیبت )
2 سال
محمدرضا جعفرزاده
19.88
4 آزمون (1غیبت )
امسال
امیررضا خضرلو
19.86
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
امیر مهدی نعمتی
19.85
5 آزمون (1غیبت )
3 سال
مهدی احمدی
19.85
4 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
سهند داغستانی
19.84
4 آزمون (2غیبت )
3 سال
امیررضا قنبری اصل
19.8
6 آزمون (بدون غیبت)
5 سال
آیدین همتی
19.8
4 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
ائلمان صادق نژاد
19.8
3 آزمون (2غیبت )
3 سال
یاسین محمدیاری
19.8
5 آزمون (1غیبت )
3 سال
علی خضرلو
19.8
6 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
سعید عبادی
19.8
4 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
امیرمحمد اصغرزاده
19.8
5 آزمون (1غیبت )
3 سال
امیرحسین فیض الهی
19.8
4 آزمون (2غیبت )
2 سال
امیررضا عبدالهی
19.8
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
حسین قنبری
19.8
5 آزمون (1غیبت )
2 سال
سهند حیدری
19.74
6 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
ائلشن یوسفی
19.74
3 آزمون (2غیبت )
4 سال
محمد مهدی زاده
19.6
5 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
علی زینالی اقدم
19.56
6 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
مانی کریمی
19.54
4 سال
امیررضا رستم زاده
19.54
2 سال
حسن عبداللهی
19.52
4 آزمون (1غیبت )
5 سال
احمد دیوکش
19.5
5 آزمون (1غیبت )
5 سال
محمدرضا رستمی
19.5
6 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
امیر مهدی تیموری
19.5
4 آزمون (1غیبت )
4 سال
امیرحسین رضازاده
19.5
3 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
امیررضا پیری خضرلو
19.5
6 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
ابراهیم سلیمیان
19.23
4 آزمون (1غیبت )
4 سال
سیدمرتضی سید احمدی
19.2
3 آزمون (1غیبت )
4 سال
امیررضا میکائیلی
19.2
3 سال
علی علیپور اصل
19
5 آزمون (1غیبت )
5 سال
علی حسن نژاد
19
3 آزمون (1غیبت )
5 سال
محمد امانی
19
5 آزمون (بدون غیبت)
5 سال
علی خضرلو
19
4 آزمون (1غیبت )
4 سال
محمد علی نژاد
19
4 سال
محمد حبیبی زنگلانی
19
5 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
رضا رضازاده
19
4 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
امیرحسین قلی زاده
19
3 آزمون (1غیبت )
4 سال
محمد خلیلی
19
4 آزمون (2غیبت )
4 سال
مهدی رضاپور
19
4 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
امیرحسین پورحسین قناتی
19
2 آزمون (1غیبت )
4 سال
سبحان قهرمان زاده
19
4 آزمون (1غیبت )
4 سال
علی واحدی
19
2 آزمون (1غیبت )
3 سال
امیررضا غلامی
19
5 آزمون (1غیبت )
3 سال
علیرضا عارف نیا
19
2 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
محمد نوروزی
19
5 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
شایان باقری
19
4 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
حسین حسنعلی زاده فتاحی
19
3 سال
ساسان دلایی میلان
19
5 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
امیر یوسفی اصل
19
5 آزمون (1غیبت )
2 سال
علی موسی نژاد
19
4 آزمون (1غیبت )
2 سال
امیررضا قنبرزاده
19
5 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
آیدین آب برین
19
5 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
عباس واحدیان
19
4 آزمون (بدون غیبت)
9 سال
رضا صفری
18.9
3 آزمون (1غیبت )
2 سال
محمد عبادی
18.85
2 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
رضا حیدرنژاد
18.8
5 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
محمد مهدی نیا
18.7
5 آزمون (بدون غیبت)
6 سال
نورالدین دلایی میلان
18.51
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مهدی احمدزاده
18.5
2 سال
امید حیدری
18.4
3 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
مهدی عیسی زاده قناتی
18.36
5 آزمون (بدون غیبت)
5 سال
رضا آدمن
18.2
4 آزمون (1غیبت )
5 سال
سینا امینی
18.12
5 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
مهدی احمدی
5 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
ایدین دلایی میلان
5 آزمون (1غیبت )
3 سال
حسین رضازاده
5 آزمون (1غیبت )
3 سال
مبین زینالزاده
5 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
علی عباس نژاد چورسی
4 آزمون (1غیبت )
2 سال
نادر عالی پور
4 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
مهدی قوجالی
3 آزمون (2غیبت )
3 سال
حسن دلایی میلان
5 آزمون (1غیبت )
امسال
مهدی ولیزاده
3 آزمون (1غیبت )
امسال
امیرمحمد رستم زاده
4 آزمون (1غیبت )
5 سال
محمد عباس زاده 2 سال
محسن فرج زاده
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمد احمدی
4 آزمون (1غیبت )
4 سال
مهران زینالزاده
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
حسین علی زاده
5 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
ایلیار قنبری
4 آزمون (1غیبت )
2 سال
محسن دودکانلو
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مهدی حسینعلی زاده
6 آزمون (بدون غیبت)
5 سال
امیررضا علی زاده اصل
4 آزمون (2غیبت )
4 سال
امیر حسین خضری
3 آزمون (2غیبت )
4 سال
ابوالفضل حسن زاده
6 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
امیررضا سلیمانپور
5 آزمون (1غیبت )
2 سال
امیرمحمد نجف زاده
4 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
فرزین محمدزاده
5 آزمون (بدون غیبت)
5 سال
آتیلا قنبری
6 آزمون (بدون غیبت)
5 سال
علی حسینی چورسی
3 آزمون (2غیبت )
5 سال
علی رسولی
5 آزمون (1غیبت )
5 سال
حسین باقری تاج خاتونی
4 آزمون (1غیبت )
5 سال
امیر حسین حیدری
5 آزمون (1غیبت )
5 سال
محمدحسین قربانی 5 سال
میرمهدی قربانی
6 آزمون (بدون غیبت)
5 سال
سینا نژادنجف
4 آزمون (1غیبت )
5 سال
عرفان قلی نژاد
4 آزمون (1غیبت )
4 سال
علی نادری
5 آزمون (1غیبت )
4 سال
امیررضا یوسفی نازکی
5 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
سامان علی محمدی
5 آزمون (1غیبت )
4 سال
پارسا احمدی
4 آزمون (2غیبت )
4 سال
رضا قلیزاده
4 آزمون (2غیبت )
4 سال
میرجواد رحیم پور
3 آزمون (2غیبت )
4 سال
سید محمد سیداحمدی
5 آزمون (1غیبت )
4 سال
رضا قلیزاده 4 سال
امین مکاری
4 آزمون (1غیبت )
4 سال
محمد ماکویی
4 آزمون (1غیبت )
4 سال
امیرمحمد غفاری 4 سال
سبحان احمدی
6 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
محمود ذکی
5 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
آراز جعفری
4 آزمون (بدون غیبت)
3 سال