مسعود سلیمیان - پشتیبان

مسعود سلیمیان - پشتیبان در کانون فرهنگی آموزش

مسعود سلیمیان - پشتیبان از قره‌ضیاءالدین

تعداد دانش آموزان 155 نفر، در گروه انسانى نظام جديد , تجربى نظام جديد , يازدهم علوم انسانى , دهم تجربي

سوالات پیشنهادی

نام کتاب صفحه سوال دلیل
آبی فیزیک کنکور تجربی پایه دهم و یازدهم 32 117 این سوالیکی از مهمترین سوالات در زمینه اندازه گیری میباشد از آۀنجایی که هر ساله از فصل ادازه گیری در کنکور سراسری سوال طراحی میشود و در ضمن این سوال در 7آبان 95 در آزمون های کانون تکرار شده
آبی فیزیک کنکور تجربی پایه دهم و یازدهم 32 118 این سوال یک نمونه سوال کنکوری در زمینه اندازه گیری میباشد که اوالا دانش آموز باید فرمول آهنگ خروج را بداند و سپس بر اساس آن آهنگ آب افزایشی را بر اساس معلومات مسئله بدست آورد
آبی فیزیک کنکور تجربی پایه دهم و یازدهم 33 120 پوشش مطالب و شکل های کتاب درسی و آشنایی و توجه به آن هاست که دانش آموز باید خطالی اندازه گیری در هر شکل را محاسبه کند
آبی فیزیک کنکور تجربی پایه دهم و یازدهم 33 125 این یک سوال مهم و چالشی در زمینه تخمین میباشد و میتواند نمونه سوال کنکوری باشد زیرا با معلوات مسئله و روی زیاد سوال دانش آموز را گنگ نماید، دانش آموزان عزیز باید بدانند که روی سوال در تفهیم یادگیری بسیار مهم است
آبی فیزیک کنکور تجربی پایه دهم و یازدهم 37 131 این سوال بسیار مهم بوده ودر کنکور 88تجربی تکرار شده که دانش آموز باید با استفاده از انرژی جنبشی گلوله سرعت لحظه ای گلوله را محاسبه نماید
آبی فیزیک کنکور تجربی پایه دهم و یازدهم 37 134 این سوال مکمل و مرتبط با تمرین کتاب درسی میباشد یکی از دلایل انتخاب این سوال توجه به تمرینات کتاب درسی به عنوان تست کنکوری
آبی فیزیک کنکور تجربی پایه دهم و یازدهم 37 136 یک نمونه سوال مهم و چالشی و تکرار آن در کنکور خارج از کشور تجربی 90 میباشد
آبی فیزیک کنکور تجربی پایه دهم و یازدهم 37 135 یک نمونه سوال مهم و کنکوری میباشد که دانش آموز باید سرعت اتومبیل را با استفاده از فرمون انرژی جنبشی بدست بیاورد و بعد از با استفاده انژی جنبشی که گفته 2برابر میشود v اتومبیل را محاسبه نماید
آبی فیزیک کنکور تجربی پایه دهم و یازدهم 41 144 یک نمونه سوال کنکوری و چالشی در زمینه محاسبه نیروی کار میباشد که در کنکور خارج ریاضی سال93 تکرار شده که دانش آموز باید با مقایسه 2کار انجام گرفته بدست بیاورد
آبی فیزیک کنکور تجربی پایه دهم و یازدهم 41 145 تکرار در آزمون های کانون و پوشش مطالب کتاب درسی و سوال چالشی بسار مهم در زمینه شکل که دانش آموز باید با استفاده از شکل سوال میزان کار را محاسبه نماید

عکس کلاس رفع اشکال

افتخارات و موفقیت های دانش آموزان

نام دانش آموز معدل میزان حضور پیوسته دانش آموزان در آزمون ها برتر در آزمون ها چند سال دانش آموز کانون هستند
سهند محمدنژاد
20
14 آزمون (1غیبت )
5 سال
هادی محمودزاده
20
16 آزمون (بدون غیبت)
5 سال
مهدی محمدنژاد
20
3 سال
سیدامرحسین حسینی
20
15 آزمون (1غیبت )
3 سال
علیرضا حیدرزاده
20
9 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مبین پیروزمند
20
9 آزمون (بدون غیبت)
امسال
امیر یوسف پور
19.95
8 آزمون (1غیبت )
امسال
مهدی جعفری
19.9
15 آزمون (1غیبت )
3 سال
عادل دلایی میلان
19.9
14 آزمون (2غیبت )
2 سال
مهدی واحدی
19.9
9 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمدرضا جعفرزاده
19.88
14 آزمون (1غیبت )
امسال
امیررضا خضرلو
19.86
15 آزمون (بدون غیبت)
امسال
آیدین همتی
19.8
14 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
یاسین محمدیاری
19.8
15 آزمون (1غیبت )
3 سال
سعید عبادی
19.8
13 آزمون (1غیبت )
3 سال
حسین قنبری
19.8
14 آزمون (2غیبت )
2 سال
امیررضا عبدالهی
19.8
14 آزمون (1غیبت )
امسال
میرمهدی حسینی
19.61
8 آزمون (1غیبت )
امسال
محمد مهدی زاده
19.6
15 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
آرین عظیمی فر
19.57
9 آزمون (بدون غیبت)
امسال
حسن عبداللهی
19.52
13 آزمون (2غیبت )
5 سال
امیرحسین رضازاده
19.5
12 آزمون (2غیبت )
3 سال
امیررضا پیری خضرلو
19.5
16 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
میرمحمد حسن زاده
19.5
9 آزمون (بدون غیبت)
امسال
ابراهیم سلیمیان
19.23
13 آزمون (2غیبت )
4 سال
سیدمحمد حسینی چورسی
19.01
14 آزمون (1غیبت )
3 سال
عباس واحدیان
19
14 آزمون (بدون غیبت)
9 سال
علی حسن نژاد
19
11 آزمون (2غیبت )
5 سال
رضا قاسمی قره کندی
19
9 آزمون (1غیبت )
4 سال
محمد حبیبی زنگلانی
19
15 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
رضا رضازاده
19
14 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
مهدی رضاپور
19
13 آزمون (2غیبت )
4 سال
سبحان قهرمان زاده
19
14 آزمون (1غیبت )
4 سال
علی حسن زاده
19
10 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
محمد نوروزی
19
15 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
رضا دلایی میلان
19
9 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
شایان باقری
19
14 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
حسین حسنعلی زاده فتاحی
19
3 سال
ساسان دلایی میلان
19
15 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
امیر یوسفی اصل
19
15 آزمون (1غیبت )
2 سال
امیررضا قنبرزاده
19
15 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
شهران دلائی میلان
19
10 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
فرزام اصغرزاده
19
10 آزمون (بدون غیبت)
امسال
امید شیخ کانلوی میلان
19
7 آزمون (2غیبت )
امسال
فرامرز دودکانلوی میلان
19
8 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مهدی خوش سلوک
19
7 آزمون (2غیبت )
امسال
مهدی خضری
19
9 آزمون (بدون غیبت)
امسال
رضا نصیرپور قناتی
19
8 آزمون (1غیبت )
امسال
محمدرضا امامی
19
9 آزمون (بدون غیبت)
امسال
علی خلیلی
19
7 آزمون (1غیبت )
امسال
امیرحسین رستمی
18.93
9 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
رضا صفری
18.9
13 آزمون (1غیبت )
2 سال
علی یوسفی
18.87
10 آزمون (بدون غیبت)
امسال
رضا حیدرنژاد
18.8
15 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
تورج دودکانلوی میلان
18.74
8 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمد مهدی نیا
18.7
14 آزمون (1غیبت )
6 سال
پوریا اکبرزاده
18.64
9 آزمون (1غیبت )
امسال
مهدی نژادحسن
18.63
7 آزمون (2غیبت )
امسال
امیرمحمد عباس زاده
18.61
8 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمد ابراهیمی
18.53
8 آزمون (1غیبت )
امسال
نورالدین دلایی میلان
18.51
14 آزمون (1غیبت )
امسال
رامین دلایی میلان
18.43
10 آزمون (بدون غیبت)
امسال
امید حیدری
18.4
13 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
مهدی عیسی زاده قناتی
18.36
14 آزمون (1غیبت )
5 سال
سید حامد باقرزاده
18.36
10 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمد حسین پور
18.32
10 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
هادی غفاری
18.31
7 آزمون (2غیبت )
امسال
امین قلی زاده
18.19
9 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سینا امینی
18.12
15 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
عرفان دودکانلوی میلان
18.12
9 آزمون (بدون غیبت)
امسال
امید واحدیان
18
2 آزمون (بدون غیبت)
11 سال
مهدی احمدی
18
15 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
ایدین دلایی میلان
18
15 آزمون (1غیبت )
3 سال
حسین رضازاده
18
14 آزمون (2غیبت )
3 سال
مبین زینالزاده
18
15 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
سیدرضا حسن پور
18
5 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
سیدعرفان منصوری
18
4 آزمون (2غیبت )
2 سال
کامران دلایی میلان
18
2 سال
رحمان دلائی میلان
18
6 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
علی عباس نژاد چورسی
18
2 سال
جواد حسین پور
18
5 آزمون (2غیبت )
2 سال
نادر عالی پور
18
14 آزمون (1غیبت )
2 سال
محمد ولی زاده قناتی
18
6 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
سامی دودکانلوی میلان
18
10 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
کامران دلایی میلان
18
10 آزمون (بدون غیبت)
امسال
وحید دلایی میلان
18
10 آزمون (بدون غیبت)
امسال
الیاس دلائی میلان
18
8 آزمون (2غیبت )
امسال
امیرحسین رضائی
18
امسال
حسین شمویی فر
18
8 آزمون (بدون غیبت)
امسال
افشین دودکانلوی میلان
18
8 آزمون (1غیبت )
امسال
جواد مسعودی فر
18
9 آزمون (بدون غیبت)
امسال
علی رستمی
18
8 آزمون (1غیبت )
امسال
امیرحسین خلیلی
18
5 آزمون (2غیبت )
امسال
علیرضا کفیلویی
18
8 آزمون (بدون غیبت)
امسال
رضا دلایی میلان دامداما
18
7 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سلیمان دلایی میلان
18
5 آزمون (1غیبت )
امسال
احسان قاسم زاده
18
4 آزمون (1غیبت )
امسال
سیامک خضری
8 آزمون (بدون غیبت)
امسال
ابراهیم محمدی میلان
9 آزمون (بدون غیبت)
امسال
امیررضا علیزاده
9 آزمون (بدون غیبت)
امسال
نیما حسن نژادی
8 آزمون (1غیبت )
امسال
مهران علی وند
7 آزمون (1غیبت )
5 سال
مهدی قوجالی 3 سال
مهدی احمدزاده 2 سال
ایرج دودکانلوی میلان
7 آزمون (2غیبت )
2 سال
آرش دلایی میلان
9 آزمون (بدون غیبت)
امسال
حسن دلایی میلان امسال
مهدی ولیزاده امسال
امیرمحمد رستم زاده
13 آزمون (2غیبت )
5 سال
عسگر زینالی
9 آزمون (بدون غیبت)
امسال
امیرعلی زمانی
6 آزمون (2غیبت )
امسال
محمد عباس زاده 2 سال
مرتضی شاهلری
7 آزمون (2غیبت )
امسال
فرید دلایی میلان
8 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمد احمدی
13 آزمون (2غیبت )
4 سال
یاسر سلمانزاده
8 آزمون (1غیبت )
امسال
مهران زینالزاده
15 آزمون (بدون غیبت)
امسال
حامد اصلانی
9 آزمون (بدون غیبت)
امسال
امیررضا بابازاده
8 آزمون (1غیبت )
9 سال
امید دودکانلو
8 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
حسین علی زاده
14 آزمون (1غیبت )
3 سال
ایلیار قنبری 2 سال
رامین شیخ کانلوی میلان
8 آزمون (1غیبت )
2 سال
امیررضا قلیزاده
2 آزمون (1غیبت )
امسال
هادی عباس زاده
9 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محسن دودکانلو
16 آزمون (بدون غیبت)
امسال
علی اکبری
7 آزمون (بدون غیبت)
امسال
عطا علیزاده
8 آزمون (1غیبت )
امسال
امین دودکانلوی میلان
8 آزمون (1غیبت )
امسال
امیررضا زمانی
6 آزمون (2غیبت )
امسال
پویا قره جه داغی
8 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مهران علی پور
8 آزمون (1غیبت )
3 سال
احسان دلایی میلان
7 آزمون (1غیبت )
امسال
صیاد دودکانلوی میلان
9 آزمون (بدون غیبت)
امسال
داوود قلی زاده
10 آزمون (2غیبت )
امسال
علی مصطفی نژاد امسال
میرعرفان بهاری 2 سال
احسان کوهستانی
8 آزمون (بدون غیبت)
امسال
عرفان موسی پور امسال
حسین دودکانلوی میلان
8 آزمون (بدون غیبت)
امسال
علی حسینی چورسی 5 سال
علی رسولی
15 آزمون (1غیبت )
5 سال
حسین باقری تاج خاتونی
14 آزمون (2غیبت )
5 سال
امیر حسین حیدری
15 آزمون (1غیبت )
5 سال
سینا نژادنجف
14 آزمون (2غیبت )
5 سال
پارسا احمدی 4 سال
رضا قلیزاده
13 آزمون (2غیبت )
4 سال
میرجواد رحیم پور 4 سال
سید محمد سیداحمدی
15 آزمون (1غیبت )
4 سال
رضا قلیزاده 4 سال
امین مکاری 4 سال
مهدی باقری
16 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
محمد ماکویی
14 آزمون (2غیبت )
4 سال
رضا واحدی
16 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
هادی عیسی زاده
7 آزمون (بدون غیبت)
امسال