محبت امیری - پشتیبان

محبت امیری - پشتیبان در کانون فرهنگی آموزش

محبت امیری - پشتیبان از دره شهر

کارشناسي مهندسي کشاورزي - علوم خاک روزانه -تجربی دانشگاه شهيد چمران اهواز
تعداد دانش آموزان 35 نفر، در گروه يازدهم تجربي , نهم , يازدهم علوم انسانى , دهم تجربي

سوالات پیشنهادی

نام کتاب صفحه سوال دلیل
پر تکرار شیمی (2) یازدهم تجربی و ریاضی 11 7 سوال درمورد عنصر است
پر تکرار شیمی (2) یازدهم تجربی و ریاضی 13 14 سوال درمورد آرایش الکترونی است
پر تکرار شیمی (2) یازدهم تجربی و ریاضی 17 40 سوال درمورد واکنش شیمیایی است
پر تکرار شیمی (2) یازدهم تجربی و ریاضی 19 44 سوال درمورد واکنش است
پر تکرار شیمی (2) یازدهم تجربی و ریاضی 20 49 سوال درمورد واکنش پذیری است
پر تکرار شیمی (2) یازدهم تجربی و ریاضی 29 82 سوال درمورد آلکان است
پر تکرار شیمی (2) یازدهم تجربی و ریاضی 36 119 سوال راجع به هیدروکربن است
پر تکرار شیمی (2) یازدهم تجربی و ریاضی 47 163 سوال راجع به ظرفیت گرمایی است
پر تکرار شیمی (2) یازدهم تجربی و ریاضی 54 183 سوال درمورد فرایند گرماده و گرماگیر است
پر تکرار شیمی (2) یازدهم تجربی و ریاضی 65 210 سوال درمورد اتم است

عکس کلاس رفع اشکال

افتخارات و موفقیت های دانش آموزان

نام دانش آموز معدل میزان حضور پیوسته دانش آموزان در آزمون ها برتر در آزمون ها چند سال دانش آموز کانون هستند
زهرا نادری
20
5 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
المیرا حسنوند عموزاده
20
6 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
هانیه سبزی
20
5 آزمون (1غیبت )
امسال
لعیا دانیاری
20
6 آزمون (بدون غیبت)
5 سال
مونا نوروزی
19.94
5 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
ایدا ناصری
19.93
2 سال
فاطمه باباییان
19.86
6 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
زهرا قاسمی
19.8
2 سال
هستی جمالوندی
19.58
5 آزمون (1غیبت )
امسال
فاطمه نیازی
19.55
3 آزمون (1غیبت )
امسال
مریم والی پور
19.45
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
ساناز نعمتی
19.2
5 آزمون (1غیبت )
امسال
الناز نعمتی
19
5 آزمون (1غیبت )
امسال
شقایق سلمانی
18.93
4 آزمون (1غیبت )
امسال
شیدا رنجبر
18.72
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
کلثوم پروین
18.58
5 آزمون (1غیبت )
امسال
زهره زینی وند
18.52
5 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
کوثر خدارحمی
18.5
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
کوثر یاری
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
زهرا ملکی
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
کوثر ملکی
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سپیده بساطی
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
نرگس کولیوند
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
یاسمن یاری زاده
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مهسا بیرانوندی
6 آزمون (بدون غیبت)
2 سال