زهره عباسی - پشتیبان

زهره عباسی - پشتیبان در کانون فرهنگی آموزش

زهره عباسی - پشتیبان از بندرعباس

شيمى تجزيه
تعداد دانش آموزان 33 نفر، در گروه يازدهم رياضي , يازدهم تجربي

سوالات پیشنهادی

نام کتاب صفحه سوال دلیل
تابستان دهم تجربی 100 389 چالش بین تست ها
تابستان دهم تجربی 100 490 این سوال میتواند دانش اموز دلیل هرکدام از گزینه ها راانتخاب کند و دلیلش را پیدا کند
تابستان دهم تجربی 101 498 بررسی بین گزینه ها
تابستان دهم تجربی 101 496 دریاضی بحث بین متغیرها و جامعه اماری جز مباحثی می باشد که به دانش امپزان کمک زیادی در بهتر پیدا کردن گزینه ها ببن دانش اموزان می باشد
تابستان دهم تجربی 101 500 از مهم‌ترین قسمت‌های ریاضی 1 بحث متغیرها است که در این سوالات باید بر این مفاهیم به خوبی مسلط بوده و توانایی تشخیص آن را داشته باشند.
تابستان دهم تجربی 110 549 دلیل انتخاب سوالم این است که هر گزینه نکته خاص خودش را دارد و در صورت درست بودن یا نادرست بودن باید علت بنویسیم.
تابستان دهم تجربی 111 553 این سوال به صورت جای خالی است و بسیار پر کاربرد در امتحانات مدرسه خواهد بود حتما در پاسخگویی دقت داشته باشید در صورت عدم پاسخ گویی مطلب را دوباره در درسنامه خوانده و های لایت کنید.
تابستان دهم تجربی 112 557 مشابه این سوال هم در آزمون های کانون طرح شده و هم در لوح فشرده همراه کتابتان آموزش داده شده است، سوالی بسیار مهم و کلیدی است که هم با مفهوم درس به خوبی شما را آشنا می سازد هم با تیپ جدیدی از سوالات که در امتحانات مدرسه امکان طرح آن وجود دارد آشنا می کند.
تابستان دهم تجربی 101 554 بدلیل نوع و تیپ سوال که در امتحانات بسیر می آید و محاسباتی است و به راحتی میتوان ان را بدست اورد.
تابستان دهم تجربی 111 551 این سوال جنبه آموزشی دارد و مشابه تمرین کتاب درسی شماست همچنین به بیان مسئله به شکل ملموس و روزمره پرداخته

عکس کلاس رفع اشکال

افتخارات و موفقیت های دانش آموزان

نام دانش آموز معدل میزان حضور پیوسته دانش آموزان در آزمون ها برتر در آزمون ها چند سال دانش آموز کانون هستند
مهسا مختاری
20
4 آزمون (1غیبت )
امسال
عطیه آشوری زاده
19.72
امسال
الهه موحدی نیا
19.57
4 آزمون (1غیبت )
2 سال
فاطمه چراغی
19.21
5 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
آرتمیس شکرریز
19
3 آزمون (2غیبت )
2 سال
شیدا سعیدی
19
5 آزمون (1غیبت )
2 سال
مهشید افشان
19
5 آزمون (1غیبت )
امسال
مژده قناعت پیشه
19
6 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
فاطمه بارانی
19
5 آزمون (1غیبت )
2 سال
هانیا زاهدی
18.94
3 سال
شیدا سلمانی پور
18.89
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
ساجده سلطانی
18.67
2 آزمون (1غیبت )
امسال
پریسا سالاری پور
5 آزمون (1غیبت )
2 سال
زهرا علیزاده شاهرودی 2 سال
مهرآذین گودرزی
4 آزمون (1غیبت )
2 سال
ریحانه زحمتکش 2 سال
مهدیه مرسل پور
5 آزمون (1غیبت )
2 سال
آیناز محمدزاده
6 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
مرضیه گودرزی دهریزی 2 سال
کیمیا سالاری
4 آزمون (2غیبت )
امسال
آیدا انصاری مرنی
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه پاسلار
4 آزمون (2غیبت )
3 سال
فاطمه خاندل
4 آزمون (2غیبت )
2 سال
فاطمه گلدار
6 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
زهرا صبوریان
5 آزمون (1غیبت )
2 سال
سحر فنونی
5 آزمون (1غیبت )
امسال
الهه سبزی زاده
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه عالی زاده
4 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
کوثر علیمرادی دوکوهی
4 آزمون (2غیبت )
امسال