زهرا توسلی - پشتیبان

زهرا توسلی - پشتیبان در کانون فرهنگی آموزش

زهرا توسلی - پشتیبان از بندرعباس

تعداد دانش آموزان 54 نفر، در گروه تجربى نظام جديد

سوالات پیشنهادی

نام کتاب صفحه سوال دلیل
آبی زیست شناسی کنکور پایه دهم و یازدهم 63 229 مهم
آبی زیست شناسی کنکور پایه دهم و یازدهم 63 228 مهم
آبی زیست شناسی کنکور پایه دهم و یازدهم 63 227 مهم
آبی زیست شناسی کنکور پایه دهم و یازدهم 63 220 مهم
آبی زیست شناسی کنکور پایه دهم و یازدهم 63 221 مهم
آبی زیست شناسی کنکور پایه دهم و یازدهم 63 223 مهم
آبی زیست شناسی کنکور پایه دهم و یازدهم 66 247 مهم
آبی زیست شناسی کنکور پایه دهم و یازدهم 66 246 مهم
آبی زیست شناسی کنکور پایه دهم و یازدهم 66 245 مهم
آبی زیست شناسی کنکور پایه دهم و یازدهم 66 242 مهم

عکس کلاس رفع اشکال

افتخارات و موفقیت های دانش آموزان

نام دانش آموز معدل میزان حضور پیوسته دانش آموزان در آزمون ها برتر در آزمون ها چند سال دانش آموز کانون هستند
یاسمن ضیایی برسلان
20
15 آزمون (1غیبت )
5 سال
مهلا نادری نسب
19.94
9 آزمون (1غیبت )
6 سال
مبینا غلامشاه
19.91
15 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
فاطمه زهرا علیمحمدی
19.91
امسال
فاطمه صوفی
19.9
3 سال
فاطمه حامدی سرکمی
19.67
2 سال
زهرا شیخ پور
19.63
7 آزمون (بدون غیبت)
5 سال
فاطمه محمدزاده زحمتکش
19.6
12 آزمون (1غیبت )
امسال
یاسمین بلده
19.56
امسال
مریم حمزه لویی
19.55
2 سال
مبینا وطن خواه
19.52
15 آزمون (1غیبت )
9 سال
فاطمه طاهری
19.45
16 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
الناز گلمرادی
19.4
7 آزمون (1غیبت )
3 سال
الناز بابائی
19.35
امسال
نرجس بهرامی
19.33
3 سال
پریا کمال
19.18
8 آزمون (بدون غیبت)
امسال
یگانه آخوندزردینی
19.05
14 آزمون (بدون غیبت)
امسال
زهرا با خویش
19.03
10 آزمون (2غیبت )
3 سال
عسل امام جماعت
19
10 آزمون (بدون غیبت)
8 سال
فاطمه کیوانی
19
4 سال
فرزانه فراهانی
18.93
7 آزمون (1غیبت )
2 سال
آیناز شاهسونی
18.9
10 آزمون (2غیبت )
امسال
فاطمه قلندری
18.86
11 آزمون (1غیبت )
8 سال
نسترن عالی زاده
18.86
13 آزمون (2غیبت )
امسال
فاطمه امینی ژور
18.79
13 آزمون (2غیبت )
امسال
مریم محمودی پور
18.75
امسال
تارا طبسی
18.75
امسال
مبینا اسماعیلی
18.7
4 سال
شیدا تاج الدین
18.55
2 سال
الهه رحیمی پور
18.43
10 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
کیمیا جاتن
18.29
امسال
نگین محبوبی
18.16
9 آزمون (بدون غیبت)
امسال
شبنم خادمی
18
13 آزمون (بدون غیبت)
8 سال
فاطمه حمیدی
18
7 آزمون (2غیبت )
3 سال
زهرا مرادپور سرنی امسال
نیکتا درویشی نخل ابراهیمی امسال
نیلوفر خسروی
13 آزمون (1غیبت )
امسال
پریا امیری
13 آزمون (2غیبت )
4 سال
آناهیتا بهادری جهرمی 3 سال
سیده یسنا جهانفر
15 آزمون (1غیبت )
9 سال
آیدا عامریان
15 آزمون (1غیبت )
9 سال
مینا افسر
16 آزمون (بدون غیبت)
7 سال
آیلین بامری
15 آزمون (1غیبت )
7 سال
مریم اجلالی
12 آزمون (2غیبت )
5 سال
سیده مهسا جلیلی
16 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
مهسا محمودصالحی 4 سال
مهشید رهبان 4 سال
میترا کریمیان 3 سال
مینا انصاری زاده
14 آزمون (2غیبت )
3 سال
مریم رسولی
13 آزمون (2غیبت )
2 سال
حدیث اردوان 2 سال
پرنیا عزیزی
16 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
مریم رشیدون 2 سال
کیمیا اصفهانی
14 آزمون (2غیبت )
2 سال