زهرا توسلی - پشتیبان

زهرا توسلی - پشتیبان در کانون فرهنگی آموزش

زهرا توسلی - پشتیبان از بندرعباس

پزشکی پزشكي علوم پزشكي هرمزگان
تعداد دانش آموزان 39 نفر، در گروه تجربى نظام جديد

سوالات پیشنهادی

نام کتاب صفحه سوال دلیل
تابستان دوازدهم تجربی 17 45 سوال مراحل مختلف پروتئاز ها را مقايسه ميكند
تابستان دوازدهم تجربی 17 46 هر گزينه به غده متفاوتي اشاره دارد
تابستان دوازدهم تجربی 17 47 تفاوت مراحل مختلف پروتئازها
تابستان دوازدهم تجربی 17 51 نشان دادن مراحل مختلف پتانسل عمل
تابستان دوازدهم تجربی 17 50 شكل كتاب
تابستان دوازدهم تجربی 16 40 سوال تركيبي است كه از سال ٩١تا به الان مشابه ان در كنكور امده است
تابستان دوازدهم تجربی 16 43 سوال به بافت شناسي دستگاه گوارش اشاره دارد
تابستان دوازدهم تجربی 15 32 مقايسه موجودات مختلف كه سوال را تركيبي كرده است
تابستان دوازدهم تجربی 15 36 سوال تركيبي است
تابستان دوازدهم تجربی 15 33 سوال مشابه سوال هاي كنكور است

عکس کلاس رفع اشکال

افتخارات و موفقیت های دانش آموزان

نام دانش آموز معدل میزان حضور پیوسته دانش آموزان در آزمون ها برتر در آزمون ها چند سال دانش آموز کانون هستند
یاسمن ضیایی برسلان
20
5 آزمون (1غیبت )
5 سال
مبینا غلامشاه
19.91
5 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
فاطمه زهرا علیمحمدی
19.91
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه محمدزاده زحمتکش
19.6
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
یاسمین بلده
19.56
2 آزمون (2غیبت )
امسال
الناز بابائی
19.35
4 آزمون (1غیبت )
امسال
نرجس بهرامی
19.33
3 سال
یگانه آخوندزردینی
19.05
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
زهرا با خویش
19.03
2 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
فاطمه کیوانی
19
4 سال
آیناز شاهسونی
18.9
امسال
نسترن عالی زاده
18.86
4 آزمون (1غیبت )
امسال
فاطمه قلندری
18.86
8 سال
فاطمه امینی ژور
18.79
5 آزمون (1غیبت )
امسال
مریم محمودی پور
18.75
5 آزمون (1غیبت )
امسال
تارا طبسی
18.75
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
شیدا تاج الدین
18.55
4 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
کیمیا جاتن
18.29
2 آزمون (2غیبت )
امسال
شبنم خادمی
3 آزمون (بدون غیبت)
8 سال
زهرا مرادپور سرنی
3 آزمون (2غیبت )
امسال
نیکتا درویشی نخل ابراهیمی
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
نیلوفر خسروی
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
پریا امیری
4 آزمون (1غیبت )
4 سال
آناهیتا بهادری جهرمی
5 آزمون (1غیبت )
3 سال
مهسا محمودصالحی 4 سال
فاطمه سدید رودانی 4 سال
مهشید رهبان
4 آزمون (2غیبت )
4 سال
میترا کریمیان 3 سال
فاطمه طاهری 2 سال
حدیث اردوان
4 آزمون (2غیبت )
2 سال
مریم رشیدون
4 آزمون (2غیبت )
2 سال
کیمیا اصفهانی
4 آزمون (2غیبت )
2 سال
سیده یسنا جهانفر
5 آزمون (1غیبت )
9 سال
آیدا عامریان
5 آزمون (1غیبت )
9 سال
مینا افسر
6 آزمون (بدون غیبت)
7 سال
آیلین بامری
5 آزمون (1غیبت )
7 سال
مریم اجلالی
4 آزمون (بدون غیبت)
5 سال
مینا انصاری زاده
5 آزمون (1غیبت )
3 سال
مریم حمزه ای
5 آزمون (1غیبت )
2 سال