فاطمه آتش بار - پشتیبان

فاطمه آتش بار - پشتیبان در کانون فرهنگی آموزش

فاطمه آتش بار - پشتیبان از بندرعباس

شيمى كاربردى
تعداد دانش آموزان 44 نفر، در گروه دهم رياضى , دهم تجربي , دهم علوم انسانى

سوالات پیشنهادی

نام کتاب صفحه سوال دلیل
تابستان دهم تجربی 77 391 مفهوم و مهم مبحث تقسیم چند جمله ای ها
تابستان دهم تجربی 77 394 تقسیم چند جمله ای مهم و پایه
تابستان دهم تجربی 77 397 بدست اوردن شکل دارای حفره
تابستان دهم تجربی 77 398 ترکیب چند شکل و بدست اوردن حجم کلی
تابستان دهم تجربی 83 412 گویا کردن مخرج با محاسبات مهم
تابستان دهم تجربی 83 417 مهم
تابستان دهم تجربی 83 418 مهم در ارتباط با گویا کردن
تابستان دهم تجربی 86 425 مباحث انرژی جنبشی
تابستان دهم تجربی 85 419 گویا کردن و مهم مشابه با کنکور سراسری
تابستان دهم تجربی 82 403 مهم

عکس کلاس رفع اشکال

افتخارات و موفقیت های دانش آموزان

نام دانش آموز معدل میزان حضور پیوسته دانش آموزان در آزمون ها برتر در آزمون ها چند سال دانش آموز کانون هستند
مهدیه غلامی
20
6 آزمون (بدون غیبت)
5 سال
عسل فروزان فر
20
3 آزمون (1غیبت )
امسال
مرضیه سالاری زاخت
20
5 آزمون (1غیبت )
5 سال
ریحانه کاردان
20
2 آزمون (2غیبت )
3 سال
زهره عابدینی پور
20
5 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
نیلوفر دمی زاده
19.86
6 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
فاطمه تاجری
19.81
3 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
فاطمه میراحمدی
19.6
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
ایدا رشیدی
19.5
5 آزمون (بدون غیبت)
5 سال
فاطمه فقیهی
19.31
4 آزمون (2غیبت )
امسال
صدف مرزبان دشتی احمدی
19.21
2 آزمون (1غیبت )
امسال
زهرا احترامی
18.93
4 آزمون (بدون غیبت)
5 سال
ندا فلاح تفتی
18.79
3 آزمون (1غیبت )
2 سال
میترا احترامی کلوچانی
18.38
2 آزمون (2غیبت )
امسال
ارمیتا عطاری
6 آزمون (بدون غیبت)
5 سال
محبوبه محمدپورهادی کیاشری 2 سال
فاطمه رحمانیان کوشککی
6 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
نگین شاهی
4 آزمون (1غیبت )
2 سال
سما چلبیانی
5 آزمون (1غیبت )
2 سال
احلام رحیمی 2 سال
نازنین عامری سیاهوئی
5 آزمون (1غیبت )
2 سال
سیده نیلوفر هاشمی
4 آزمون (2غیبت )
8 سال
زهره محمدعلی نژاد
6 آزمون (بدون غیبت)
9 سال
مهشید قادری
6 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
سیده آناهیتا اطیابی
2 آزمون (1غیبت )
2 سال