زهرا قره باغی - پشتیبان

زهرا قره باغی - پشتیبان در کانون فرهنگی آموزش

زهرا قره باغی - پشتیبان از بندرعباس

تعداد دانش آموزان 31 نفر، در گروه پنجم دبستان , چهارم دبستان , دوم دبستان

سوالات پیشنهادی

نام کتاب صفحه سوال دلیل
سه سطحی ریاضی پنجم 72 258 نوشتن اندازه زوایا
سه سطحی ریاضی پنجم 73 261 اندازه زاویه خارجی
سه سطحی ریاضی پنجم 73 265 تعداد محور های تقارن خواسته شده
سه سطحی ریاضی پنجم 74 269 تشخیص مرکز تقارن در شکل
سه سطحی ریاضی پنجم 75 271 پاره خط هایی در مرکز مثلث متساوی الضلاع رسم شده و سوال زاویه تعیین شده در مرکز را میخواهد
سه سطحی ریاضی پنجم 79 286 اندازه زاویه در راس مثلث متساوی الساقین
سه سطحی ریاضی پنجم 80 288 3 زاویه در کنار یکدیگر داده شده و اندازه زوایه سوم از دانش اموز خواسته شده با در نظر گرفتن اینکه زاویه دوم 90 درجه است دانش اموز زاویه سوم را باید بدست اورد
سه سطحی ریاضی پنجم 81 293 اندازه زوایه های خواسته شده در مستطیل
سه سطحی ریاضی پنجم 85 308 با در نظر گرفتن برابری پاره خط ها اندازه زوایه خارجی خواسته شده
سه سطحی ریاضی پنجم 85 309 با در نظر گرفتن اینکه در یک مثلث زاویه دوم 2/3 زاویه سوم و زوایه اول و ثلث زاویه سوم است اندازه زوایه دوم چند درجه از زاویه سوم کوچکتر است

عکس کلاس رفع اشکال

افتخارات و موفقیت های دانش آموزان

نام دانش آموز معدل میزان حضور پیوسته دانش آموزان در آزمون ها برتر در آزمون ها چند سال دانش آموز کانون هستند
معصومه محمدی 4 سال
مهدیس فتحی زاده 2 سال
یوکابد معتمدی پور
7 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
یوکابد سالاری سیف آباد 2 سال
ملینا شیبانی زاده
13 آزمون (1غیبت )
امسال
معصومه رحیمی
10 آزمون (1غیبت )
امسال
مهدیس قلندری
10 آزمون (2غیبت )
امسال
فاطمه زهرا باوقار زعیمی
8 آزمون (2غیبت )
امسال
روژان حیدری امسال
نیایش طاهرپور
7 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مهرسا خواجه محمدی
7 آزمون (2غیبت )
امسال
آیناز نصیری
7 آزمون (1غیبت )
امسال
مهنا بینا
8 آزمون (بدون غیبت)
امسال
هستی هاشمی جوکار امسال
زینب شجاعی
8 آزمون (بدون غیبت)
امسال
هستی پرآور
6 آزمون (2غیبت )
امسال
ثمین ساربان
8 آزمون (بدون غیبت)
امسال
نرجس زاهری
7 آزمون (1غیبت )
امسال
آیلین سلیم پور
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه نصرتی پور
4 آزمون (1غیبت )
امسال
ساینا باوی
7 آزمون (بدون غیبت)
امسال
دینا صائمی
6 آزمون (1غیبت )
امسال
آرمیتا یوسفی
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
آیلا نعیمی
4 آزمون (2غیبت )
امسال
مونا ایران منش بندری
5 آزمون (1غیبت )
امسال
ریحانه نصیری
4 آزمون (1غیبت )
امسال
هلیا باوقار 3 سال
ثنا خادمی
12 آزمون (1غیبت )
3 سال
شاداب کریمی
16 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
هلیا حمزه پور
14 آزمون (2غیبت )
3 سال
راهین قربانی
15 آزمون (1غیبت )
2 سال