زهرا قره باغی - پشتیبان

زهرا قره باغی - پشتیبان در کانون فرهنگی آموزش

زهرا قره باغی - پشتیبان از بندرعباس

کارشناسي کاربردي--شيمي -ریاضی دانشگاه پيام نور هرمزگان - مرکز بندرعباس
تعداد دانش آموزان 10 نفر، در گروه چهارم دبستان , پنجم دبستان

سوالات پیشنهادی

نام کتاب صفحه سوال دلیل
کتاب تابستان پنجم دبستان 40 84 تعیین بزرگتری یا کوچکتری کسر ها میباشد
کتاب تابستان پنجم دبستان 41 88 این سوال تعیین تساوی کسر ها بوده که همان طور که دختران عزیز دیده اند در ازمون ها به طور متداول این چنین سوالی امده است و همچنین این سوال مکمل تمرین 1 کتاب درسی در صفحه ی 37 میباشد
کتاب تابستان پنجم دبستان 41 91 این سوال یک مسئله بوده که برای حل ان و برای راهنمایی دانش اموز عزیز باید گفت 1لیوان را برابر با 3 استکان قرار داده و همچنین 1پارچ کوچک را برابر 15 استکان و نیز 1پارچ بزرگ را برابر با 30 استکان قرار داده و در نهایت با انجام محاسبات لازم میزان کسری که پارچ کوچک خالی است را بدست اورده.
کتاب تابستان پنجم دبستان 42 94 این سوال ضرب اعداد سه رقمی در دو رقمی بوده به این دلیل انتخاب شده که یک تعداد از دانش اموزان همچنان در ضرب خود مشکل داشته از سال سوم و همچنین یک تعداد از دانش اموزان عزیز 0 دهگان در ضرب دوم را فراموش کرده که قرار دهند و بعد به انجام ضرب ادامه دهند و همچنین این سوال مکمل دو تمرین مهم کتاب درسی دانش اموزان عزیز در صفحه ی 55 کتاب درسی میباشد سوالات 2 و 5
کتاب تابستان پنجم دبستان 44 103 این سوال رسانا بودن یا نبودن اجسام را نشان می دهد که در صفحه 31 کتاب درسی به طور کامل توضیح داده شده است این سوال ارتباط کاملی با سوالات 104 که تستی بوده و سوال 100 که تشریحی است دارد
کتاب تابستان پنجم دبستان 50 121 برای حل این سوال و نحوه حل ان به کتاب درسی سال پنجم مراجعه شود چرا که مکمل کار در کلاس 4 در صفحه 3 کتاب بوده و میتوان گفت مروری بر درس های سال گذشته درس های 1و 2 و3 که شناخت کامل اعداد و به حروف نوشتن ان ها و همچنین تعیین مرتبه ها مربوط میشود
کتاب تابستان پنجم دبستان 51 126 تعیین الگو ها که تمامی دانش اموزان ابتدایی با این چنین سوالات در ازمون ها به مشکل بر خورده و همان طور که دانش اموز عزیز شاهد بود این چنین سوالات در ازمون های 21 تیر و 4مرداد به طور کامل اورده شده بود و همچنین این سوال مکمل فعالیت کتاب درسی در صفحه 15 بوده برای حل این سوال و اینکه تمرینی از قبل داشته باشد دانش اموز میتواند سوال 124 از صفحه 50 کتاب تابستان را به طور دقیق حل کرده و مشکلات خود را بر طرف کند و در نهایت به سراغ حل این سوال اید
کتاب تابستان پنجم دبستان 55 138 اطلاع از شناخت ذهنیت دانش اموز از تغییرات فیزیکی و تغییرات شیمیای که در صفحه ی 10 کتاب درسی به طور کامل توضیح داده شده و فعالیت 10 مرتبط با این توضیحات امده تا دانش اموز بتواند شناخت خود از تغییرات فیزیکی و شیمیایی بهتر بشناسد و بتواند برای مثال: یک حبه قند تغییر فیزیکی و شیمیایی مثال زند.
کتاب تابستان پنجم دبستان 56 143 این سوال در مورد ذره بین بوده و دانش اموز میتواند برای پاسخ گویی به این سوال با اینکه در صفحه های 20 و 21 کتاب درسی به طور کامل اورده شده از درسنامه کامل کتاب تابستان در صفحه ی 54 اخرین پاراگراف استفاده نماید
کتاب تابستان پنجم دبستان 60 158 این سوال در رابطه با علائم نگراشی بوده و برای سنجش دانش اموز اورده شده تا دانسته شود ایا دانش اموز نحوه استفاده درست از علائم نگراشی را میداند یا خیر و برای راهنمایی دانش اموز میتواند به صفحه ی 28 کتاب درسی مراجعه کند

عکس کلاس رفع اشکال

افتخارات و موفقیت های دانش آموزان

نام دانش آموز معدل میزان حضور پیوسته دانش آموزان در آزمون ها برتر در آزمون ها چند سال دانش آموز کانون هستند
ملینا شیبانی زاده
5 آزمون (1غیبت )
امسال
معصومه رحیمی
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مهدیس قلندری امسال
مهدیس فتحی زاده
4 آزمون (2غیبت )
2 سال
هلیا باوقار 3 سال
زهرا محمدعلی نژاد
6 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
ثنا خادمی
6 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
شاداب کریمی
6 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
هلیا حمزه پور
5 آزمون (1غیبت )
3 سال
راهین قربانی
5 آزمون (1غیبت )
2 سال