رضا احمدی - پشتیبان

رضا احمدی - پشتیبان در کانون فرهنگی آموزش

رضا احمدی - پشتیبان از میناب

تعداد دانش آموزان 14 نفر، در گروه انسانى نظام جديد , تجربى نظام جديد , يازدهم علوم انسانى , يازدهم تجربي

عکس کلاس رفع اشکال

افتخارات و موفقیت های دانش آموزان

نام دانش آموز معدل میزان حضور پیوسته دانش آموزان در آزمون ها برتر در آزمون ها چند سال دانش آموز کانون هستند
بهزاد غلامی
18.78
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
عرفان سهرابی
18.5
3 آزمون (1غیبت )
2 سال
محمد خادمی
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
نعمت اله شبانی
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مالک سالاری
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
یونس محمدی امسال
اشکان سنجری
2 آزمون (1غیبت )
امسال
عظیم سالمی
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
یاسین رستم پور امسال
حسن سهرابی امسال
مهدی اسماعیلی امسال
عماد روشن راه امسال
رضا احمدی
2 آزمون (1غیبت )
امسال