ندا اصغری - پشتیبان

ندا اصغری - پشتیبان در کانون فرهنگی آموزش

ندا اصغری - پشتیبان از پارس‌آباد مغان

تعداد دانش آموزان 89 نفر، در گروه تجربى نظام جديد , تجربى نظام قديم , يازدهم تجربي , دهم تجربي

سوالات پیشنهادی

نام کتاب صفحه سوال دلیل
آبی ریاضی (2) یازدهم تجربی 20 3 پیمانه ای بودن.مطابق کتاب درسی .مهم
آبی ریاضی (2) یازدهم تجربی 14 20 پرتکرار بودن .دام اموزشی
آبی ریاضی (2) یازدهم تجربی 24 77 مرتبط با کتاب درسی .تکرار در ازمونهای کانون
آبی ریاضی (2) یازدهم تجربی 41 168 مشابه سوال کتاب. مهم.تکراری بودن
آبی ریاضی (2) یازدهم تجربی 86 381 اموزشی.مهم.مرتبط با کتاب درسی
آبی ریاضی (2) یازدهم تجربی 86 386 تستی بودن .اموزشی .مرتبط با سوالهای ازمون
آبی ریاضی (2) یازدهم تجربی 71 309 مهم بودن.پر تکرار بودن .مرتبط با کتاب درسی
آبی ریاضی (2) یازدهم تجربی 66 291 مرتبط با متن درسی.تکرار در ازمون ۹۶ آذر.مهم بودن
آبی ریاضی (2) یازدهم تجربی 50 232 مشابه سوال کتاب درسی .مهم بودن .اموزشی بودن
آبی ریاضی (2) یازدهم تجربی 48 216 مرتبط با کتاب درسی .اموزشی.پرتکرار

عکس کلاس رفع اشکال

افتخارات و موفقیت های دانش آموزان

نام دانش آموز معدل میزان حضور پیوسته دانش آموزان در آزمون ها برتر در آزمون ها چند سال دانش آموز کانون هستند
فرهان هادی
19.98
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مبین روشن چشم
19.95
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
میثاق توفیقی
19.87
11 آزمون (بدون غیبت)
5 سال
امیرمهدی دادرس
19.85
4 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
عرفان جمشیدی
19.83
8 آزمون (2غیبت )
4 سال
مهدی بخشی
19.83
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
عرفان آبادیان
19.83
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
علی فرید
19.78
10 آزمون (1غیبت )
4 سال
اکتای خلیلی
19.71
4 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
دانیال محمودزاده
19.69
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
رضا رفیعی
19.62
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
امیررضا شاهی
19.53
4 آزمون (1غیبت )
امسال
امیرحسین تقی خانی
19.49
2 سال
محمدامین سلامتی
19.48
4 آزمون (1غیبت )
6 سال
بهزاد حیدری
19.48
5 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
امیرحسین طلوعی
19.47
10 آزمون (1غیبت )
2 سال
رضا اقبالی
19.45
5 آزمون (1غیبت )
امسال
پژمان شکاری
19.38
6 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
مهدی نوجوان
19.36
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
آرمان هادی میرزا حسنلو
19.32
5 آزمون (بدون غیبت)
6 سال
پویا شریفی زاده
19.22
6 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
سعید قربانی
19.16
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
هادی آقائی
19.13
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
رضا بخشی
19.1
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
وحید فیروزی
19.09
5 آزمون (بدون غیبت)
5 سال
مهدی کارگر
19
11 آزمون (1غیبت )
3 سال
علی آذری
19
4 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
عرفان قلی زاده
18.9
11 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
امیررضا نعمت زادگان
18.86
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مهدی عبداللهی
18.86
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
هادی قهرمانی
18.84
5 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
امید شکری
18.81
4 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
سینا بالازاده
18.8
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سینا محمدقلی زاده
18.73
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
آریا گل محمدی
18.61
10 آزمون (1غیبت )
2 سال
مبین صفریان
18.6
5 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
نیما مقداری
18.59
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
علی محمدیان
18.5
5 آزمون (بدون غیبت)
5 سال
هادی لطفی
18.43
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سهیل دادگر
18.32
5 آزمون (بدون غیبت)
8 سال
مهدی شاهی
18.3
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
پویا علیزاده
18.2
4 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
محسن خدابخشی
18.15
8 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمد وطندوست
18.12
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سهیل حیدری
18.05
4 آزمون (1غیبت )
5 سال
رضا خلیلی فر
18.02
8 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فراز پناهی
18.02
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمد گنجه
18
11 آزمون (بدون غیبت)
امسال
عرفان نصرالهی
18
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
امیرحسین عباس زاده
18
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
آریا مهرعلی زاده
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
عرفان پاک نظر
10 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سعید محمدی
12 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمدسعید اسماعیلی
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فرهنگ مهرانی
9 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمد امامی
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
علی فتحی
5 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
محسن دلقوی
12 آزمون (بدون غیبت)
امسال
پویا مرادبخش
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
علی روشنی
12 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سینا تقی زاده
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مهدی حمادی
6 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
وحید محمدی
12 آزمون (بدون غیبت)
امسال
علی رونق
4 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
رضا سربازی امسال
ابوالفضل ایزدی
4 آزمون (1غیبت )
امسال
میثم سجادی
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
نوید برزگر
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مهدی وحدتی
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمد محمدی اقدم
9 آزمون (2غیبت )
امسال
هادی دلکش
5 آزمون (1غیبت )
امسال
میرسهیل حبیبی
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
علی زنوزی
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
عرفان برقی
7 آزمون (2غیبت )
امسال
مجید پورحسین
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
رضا سرابی
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
امیرمهدی پیرایش
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
رامیز توکلی
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سهیل باباوند
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
علیرضا امیری
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
ابوالفضل واثقی
10 آزمون (1غیبت )
امسال
شهاب رضوانی
8 آزمون (بدون غیبت)
امسال
رضا پوراحمد
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
متین وقار
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
وحید آقا جعفر پور
5 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
امیرحسین حاجی خانی
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مهران خیاطی
5 آزمون (1غیبت )
امسال
فرنام علیزاده
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
علیرضا حسن زاده
5 آزمون (1غیبت )
امسال