ندا اصغری - پشتیبان

ندا اصغری - پشتیبان در کانون فرهنگی آموزش

ندا اصغری - پشتیبان از پارس‌آباد مغان

تعداد دانش آموزان 88 نفر، در گروه تجربى نظام جديد , تجربى نظام قديم , يازدهم تجربي , دهم تجربي

سوالات پیشنهادی

نام کتاب صفحه سوال دلیل
آبی زیست شناسی (2) یازدهم تجربی 108 506 خیلی مهم مرتبط با صفحات ترکیبی کتاب مشابه سوالات کنکور
آبی زیست شناسی (2) یازدهم تجربی 105 483 مشابه سوال کنکور سال ۹۴ دارای دام اموزشی دارای اهمیت خاص
آبی زیست شناسی (2) یازدهم تجربی 104 480 مرتبط با کتاب متن درسی سوال کاملا ترکیبی مهم بودن تکرار در ازمون های قبلی کانون و سال های قبل
آبی زیست شناسی (2) یازدهم تجربی 103 464 کاملا مهم تکرار در ازمون سراسری کنکور مرتبط مستقیم با کاب درسی دارای اهمیت اموزشی
آبی زیست شناسی (2) یازدهم تجربی 87 400 مرتبط با کتاب درسی از صفحات ترکیبی تکرار در آزمون های کانون دارای دام اموزشی
آبی زیست شناسی (2) یازدهم تجربی 73 321 تفهیمی مرتبط با کتاب درسی تکار در ازمون های سراسری
آبی زیست شناسی (2) یازدهم تجربی 70 314 مرتبط با کتاب درسی اموزشی دارای دام اموزشی تکراری بودن سوال در ازمون های سراسری
آبی زیست شناسی (2) یازدهم تجربی 69 307 مرتبط با کتاب درسی و سوال ترکیبی خیلی مهم.سوال اموزشی .دام اموزشی بودن سوال پرتکرار بودن
آبی زیست شناسی (2) یازدهم تجربی 64 273 سراسری ۹۰ با تغییرات مرتبط با کتاب درسی از صفحات ترکیبی مهم بودن تفهیمی بودن
آبی زیست شناسی (2) یازدهم تجربی 51 221 مشابه متن کتاب درسی پر مفهوم بودن تکرار بودن سوال در ازمون های سراسری و آزمون های کانون دارای دام اموزش

عکس کلاس رفع اشکال

افتخارات و موفقیت های دانش آموزان

نام دانش آموز معدل میزان حضور پیوسته دانش آموزان در آزمون ها برتر در آزمون ها چند سال دانش آموز کانون هستند
فرهان هادی
19.98
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مبین روشن چشم
19.95
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
میثاق توفیقی
19.87
13 آزمون (بدون غیبت)
5 سال
امیرمهدی دادرس
19.85
6 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
عرفان جمشیدی
19.83
4 سال
مهدی بخشی
19.83
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
عرفان آبادیان
19.83
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
علی فرید
19.78
12 آزمون (1غیبت )
4 سال
اکتای خلیلی
19.71
6 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
دانیال محمودزاده
19.69
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
رضا رفیعی
19.62
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
امیررضا شاهی
19.53
6 آزمون (1غیبت )
امسال
امیرحسین تقی خانی
19.49
3 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
محمدامین سلامتی
19.48
5 آزمون (2غیبت )
6 سال
بهزاد حیدری
19.48
7 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
امیرحسین طلوعی
19.47
12 آزمون (1غیبت )
2 سال
رضا اقبالی
19.45
7 آزمون (1غیبت )
امسال
پژمان شکاری
19.38
8 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
مهدی نوجوان
19.36
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
آرمان هادی میرزا حسنلو
19.32
7 آزمون (بدون غیبت)
6 سال
پویا شریفی زاده
19.22
8 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
سعید قربانی
19.16
8 آزمون (بدون غیبت)
امسال
هادی آقائی
19.13
8 آزمون (بدون غیبت)
امسال
رضا بخشی
19.1
8 آزمون (بدون غیبت)
امسال
وحید فیروزی
19.09
7 آزمون (بدون غیبت)
5 سال
مهدی کارگر
19
13 آزمون (1غیبت )
3 سال
علی آذری
19
6 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
عرفان قلی زاده
18.9
13 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
امیررضا نعمت زادگان
18.86
7 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مهدی عبداللهی
18.86
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
هادی قهرمانی
18.84
6 آزمون (1غیبت )
2 سال
امید شکری
18.81
6 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
سینا محمدقلی زاده
18.73
8 آزمون (بدون غیبت)
امسال
آریا گل محمدی
18.61
12 آزمون (1غیبت )
2 سال
مبین صفریان
18.6
7 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
نیما مقداری
18.59
8 آزمون (بدون غیبت)
امسال
علی محمدیان
18.5
7 آزمون (بدون غیبت)
5 سال
هادی لطفی
18.43
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سهیل دادگر
18.32
7 آزمون (بدون غیبت)
8 سال
مهدی شاهی
18.3
5 آزمون (1غیبت )
امسال
پویا علیزاده
18.2
5 آزمون (2غیبت )
2 سال
محسن خدابخشی
18.15
10 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمد وطندوست
18.12
8 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سهیل حیدری
18.05
6 آزمون (1غیبت )
5 سال
رضا خلیلی فر
18.02
10 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فراز پناهی
18.02
7 آزمون (1غیبت )
امسال
محمد گنجه
18
13 آزمون (بدون غیبت)
امسال
عرفان نصرالهی
18
8 آزمون (بدون غیبت)
امسال
امیرحسین عباس زاده
18
6 آزمون (2غیبت )
امسال
آریا مهرعلی زاده
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
عرفان پاک نظر
12 آزمون (1غیبت )
امسال
سعید محمدی
14 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمدسعید اسماعیلی
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فرهنگ مهرانی
10 آزمون (1غیبت )
امسال
محمد امامی
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
علی فتحی
7 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
محسن دلقوی
14 آزمون (بدون غیبت)
امسال
پویا مرادبخش
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
علی روشنی
12 آزمون (1غیبت )
امسال
سینا تقی زاده
7 آزمون (1غیبت )
امسال
مهدی حمادی
7 آزمون (1غیبت )
2 سال
وحید محمدی
14 آزمون (بدون غیبت)
امسال
علی رونق
6 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
رضا سربازی
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
ابوالفضل ایزدی
6 آزمون (1غیبت )
امسال
میثم سجادی
8 آزمون (بدون غیبت)
امسال
نوید برزگر
7 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مهدی وحدتی
8 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمد محمدی اقدم
11 آزمون (2غیبت )
امسال
هادی دلکش
7 آزمون (1غیبت )
امسال
میرسهیل حبیبی
7 آزمون (1غیبت )
امسال
علی زنوزی
5 آزمون (1غیبت )
امسال
عرفان برقی امسال
مجید پورحسین
7 آزمون (بدون غیبت)
امسال
رضا سرابی
5 آزمون (1غیبت )
امسال
امیرمهدی پیرایش
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
رامیز توکلی
8 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سهیل باباوند
8 آزمون (بدون غیبت)
امسال
علیرضا امیری
7 آزمون (بدون غیبت)
امسال
ابوالفضل واثقی
12 آزمون (1غیبت )
امسال
شهاب رضوانی
10 آزمون (بدون غیبت)
امسال
رضا پوراحمد
8 آزمون (بدون غیبت)
امسال
متین وقار
7 آزمون (بدون غیبت)
امسال
وحید آقا جعفر پور
7 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
امیرحسین حاجی خانی
7 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مهران خیاطی
6 آزمون (2غیبت )
امسال
فرنام علیزاده
3 آزمون (1غیبت )
امسال
علیرضا حسن زاده
7 آزمون (1غیبت )
امسال