زهرا نعیمی - پشتیبان

زهرا نعیمی - پشتیبان در کانون فرهنگی آموزش

زهرا نعیمی - پشتیبان از پارس‌آباد مغان

تعداد دانش آموزان 70 نفر، در گروه تجربى نظام جديد , تجربى نظام قديم

سوالات پیشنهادی

نام کتاب صفحه سوال دلیل
آبی دین و زندگی کنکور 290 1283 احادیث دربردارنده مفهوم کلی مباحث هستند پس دانش آموزان باید به مفهوم احادیث توجه داشته باشند .
آبی دین و زندگی کنکور 1304 292 آگاه کردن دانش آموزان از این نکته که مهمترین منبع باید کتاب درسی باشد تا بتوانند به سوال هایی از این نوع که کاملا منطبق بر کتاب درسی است پاسخ صحیح دهند.
آبی دین و زندگی کنکور 302 1331 این گونه سوالات مربوط به آیات میباشد برای پاسخگویی دانش آموزان باید آیات کتاب درسی را دقیق مطالعه کنند.
آبی دین و زندگی کنکور 315 1397 این تیپ سوال نیازمند فهم دقیق آیه و تسلط کامل بر ارتباط بین آیات و متن کتاب درسی است .
آبی دین و زندگی کنکور 316 1410 پرتکرار بودن این مبحث در کنکور سراسری و همچنین پاسخ دادن به این گونه سوال نیازمند تسلط بر کتاب درسی است .
آبی دین و زندگی کنکور 327 1451 سوالهای کاملا حفظی از متن کتاب درسی گاهی موارد در کنکور مطرح میشود تمرین این سوال دانش آموزان را برای مطالعه متن کتاب درسی دقیقتر میکند.
آبی دین و زندگی کنکور 327 1458 به دلیل اهمیت این مبحث در کنکور سراسری چندسال اخیر
آبی دین و زندگی کنکور 339 1491 این نوع سوالها باعث درک این نکته میشوند که تنها حفظ کردن معنی احادیث کافی نیست بلکه باید مفهوم آنهارا استنباط کرد.
آبی دین و زندگی کنکور 339 1493 توجه به آیات که جواب دادن به سوال مستلزم حفظ آیه است .
آبی دین و زندگی کنکور 341 1511 سوال نیازمند به خاطر سپردن متن کامل آیه است که این نوع سوال در کنکورهای چند سال اخیر بسیار مورد توجه بوده است .

عکس کلاس رفع اشکال

افتخارات و موفقیت های دانش آموزان

نام دانش آموز معدل میزان حضور پیوسته دانش آموزان در آزمون ها برتر در آزمون ها چند سال دانش آموز کانون هستند
مهتا رشتبرزاده
19.73
5 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
ناهید عباسنژاده
19.58
3 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
فاطمه شهبازی
19.41
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
نگین شجاعی
19.39
5 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
مونا عمرانی
19.34
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مریم احدی
19.33
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
ساناز خرمی
19.26
4 آزمون (بدون غیبت)
5 سال
آیدا امین زاده
19.07
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
غزاله فکوری
19
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
هلیا میرزایی
19
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه فخیمی
18.84
5 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
اسماء روزگاری
18.76
5 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
دنیز شیری
18.7
4 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
نگین تنها
18.63
5 آزمون (بدون غیبت)
5 سال
مهسا ابراهیم زاده
18.56
5 آزمون (بدون غیبت)
9 سال
نرگس حسن زاده
18.56
4 آزمون (1غیبت )
3 سال
رقیه بخشی
18.56
5 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
عذری مرادپور
18.56
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
پریا کیانی
18.55
4 آزمون (1غیبت )
امسال
آرزو خضری
18.5
5 آزمون (بدون غیبت)
5 سال
نازنین قاسمی
18.5
3 آزمون (1غیبت )
2 سال
هستی زرگر
18.5
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
حانیه شیرافکن
18.37
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
دنیز صادقی
18.32
4 آزمون (1غیبت )
امسال
مهسا خلفی
18.18
4 آزمون (1غیبت )
امسال
فاطمه پروین
18.1
5 آزمون (بدون غیبت)
11 سال
زینب ولیزاده
18.1
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
نسیم فولادی
18
4 آزمون (بدون غیبت)
7 سال
محدثه محمدزاده
18
3 آزمون (1غیبت )
7 سال
نیکو رضائی
18
4 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
گیسو رضائی
18
4 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
سحر پناهی
18
4 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
الینا جعفرنژادمقدم
18
4 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
نازنین سروری
18
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه اسمعیلی
4 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
مهسا طهماسبی
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
پریسا کریمی
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه قهرمانی
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
زهرا بدخشان
4 آزمون (1غیبت )
امسال
زینب یاری
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
ندا محمدی
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
شبنم نوری
4 آزمون (1غیبت )
امسال
سویل قرداشخانی
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
رقیه محمدی
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
شیلا شرافتی
4 آزمون (1غیبت )
امسال
فرزانه آگاه
4 آزمون (1غیبت )
2 سال
خاطره کریمی
4 آزمون (1غیبت )
2 سال
ملیحه ساری خانی
4 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
پریناز پناهی
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
شکیلا فخیم
4 آزمون (1غیبت )
امسال
مهدیه اوجی
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
آیناز پارسا امسال
نگین دلقوی
4 آزمون (1غیبت )
2 سال
فاطمه فتوحی
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
حانیه ولی زاده
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
حورا نجار
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
حانیه رازدوست
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه حلیم
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مهسا نصیراوغلی
3 آزمون (2غیبت )
امسال
اسراء بدوی
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
زهرا بدوی
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مهتاب عزیزی
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
المیرا محسن زاده
2 آزمون (2غیبت )
امسال
نازنین پناهی
4 آزمون (1غیبت )
امسال
معصومه بهرام زاده
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
ساحله حسن زاده
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
زینب کهربائی
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مهسا زنده
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سماء سروی
4 آزمون (1غیبت )
2 سال
نگین ناصری
2 آزمون (2غیبت )
امسال