مهدی دهقانیان - پشتیبان

مهدی دهقانیان - پشتیبان در کانون فرهنگی آموزش

مهدی دهقانیان - پشتیبان از خلخال

کارشناسي ارشد مديريت اموزشي اردبيل
تعداد دانش آموزان 40 نفر، در گروه تجربى نظام جديد , يازدهم تجربي , نهم , رياضى نظام جديد

عکس کلاس رفع اشکال

افتخارات و موفقیت های دانش آموزان

نام دانش آموز معدل میزان حضور پیوسته دانش آموزان در آزمون ها برتر در آزمون ها چند سال دانش آموز کانون هستند
سید علیرضا رسول زاده
20
5 آزمون (بدون غیبت)
5 سال
سینا رحیمی
20
5 آزمون (1غیبت )
3 سال
مهدی راستگو
19.93
6 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
امیر حسین بهزادی
19.91
5 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
علیرضا فرهادی
19.86
5 آزمون (1غیبت )
2 سال
اران پرنده
19.8
4 آزمون (2غیبت )
2 سال
سید محمد رضا هدایتی درو
19.77
5 آزمون (بدون غیبت)
6 سال
محمد رضا ستاری
19.73
5 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
پارسا نباتعلی زاده گورانسرابی
19.66
5 آزمون (1غیبت )
6 سال
امیررضا شیرازی مجره
19.62
4 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
محمد مهدی ریحانی کلور
19.59
3 سال
امیر رضا ترابی
19.53
3 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
سجاد کاظمی
19.4
4 آزمون (1غیبت )
4 سال
سهیل آزمون
19.35
5 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
مهدی حکیم زاده
19.14
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمدرضا فردوسی
19
5 آزمون (1غیبت )
5 سال
مرتضی آذری هشتجین
19
3 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
عرفان نجات
19
6 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
عبداله قبادی
19
امسال
آرمین جوزن
19
5 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
مهدی نجفی
19
2 سال
امیرمحمد ادهمی شال
18.91
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
معین عموئی
18.86
4 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
محمدجواد اشرفی
18.77
2 آزمون (1غیبت )
امسال
محمد مهروز
18.75
6 آزمون (بدون غیبت)
5 سال
علیرضا میرزائی
18.67
6 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
اسماعیل صیادی
18.43
5 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
میلاد عباس پور
18.41
6 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
محمدصادق رجب نژاد
18.33
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
امیرمحمد اسکندریان
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سید امیر مدنی
4 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
سید سینا لطیفی
2 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
سینا خسروی
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
پارسا عمویی
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
پوریا سلیمی
6 آزمون (بدون غیبت)
5 سال
امیر رضا فتاحی
5 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
محسن شکوری
5 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
امیرحسین ایمانی امبر اباد
4 آزمون (1غیبت )
امسال
مهدی فرجی
6 آزمون (بدون غیبت)
6 سال
امیر رضا فتح اله زاده
5 آزمون (بدون غیبت)
4 سال