سمیه فدایی - پشتیبان

سمیه فدایی - پشتیبان در کانون فرهنگی آموزش

سمیه فدایی - پشتیبان از گرمسار

تعداد دانش آموزان 108 نفر، در گروه انسانى نظام جديد , دهم علوم انسانى , يازدهم گرافيك , يازدهم علوم انسانى

سوالات پیشنهادی

نام کتاب صفحه سوال دلیل
آبی علوم و فنون کنکور انسانی پایه دهم و یازدهم 62 358 سوال کنکوری است
آبی علوم و فنون کنکور انسانی پایه دهم و یازدهم 62 359 سوال کنکوری است
آبی علوم و فنون کنکور انسانی پایه دهم و یازدهم 62 360 سوال کنکوری است
آبی علوم و فنون کنکور انسانی پایه دهم و یازدهم 62 361 سوال کنکوری است
آبی علوم و فنون کنکور انسانی پایه دهم و یازدهم 62 362 سوال کنکوری است
آبی علوم و فنون کنکور انسانی پایه دهم و یازدهم 62 363 سوال کنکوری است
آبی علوم و فنون کنکور انسانی پایه دهم و یازدهم 62 364 سوال کنکوری است
آبی علوم و فنون کنکور انسانی پایه دهم و یازدهم 62 365 سوال کنکوری است
آبی علوم و فنون کنکور انسانی پایه دهم و یازدهم 62 366 سوال کنکوری است
آبی علوم و فنون کنکور انسانی پایه دهم و یازدهم 62 367 سوال کنکوری است

عکس کلاس رفع اشکال

افتخارات و موفقیت های دانش آموزان

نام دانش آموز معدل میزان حضور پیوسته دانش آموزان در آزمون ها برتر در آزمون ها چند سال دانش آموز کانون هستند
فاطمه قباخلو
20
15 آزمون (1غیبت )
9 سال
میترا سادات موسوی کیا
20
14 آزمون (2غیبت )
4 سال
مهلا نظری
20
16 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
فاطمه خالقی
20
14 آزمون (1غیبت )
3 سال
مبینا اوجی
20
15 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
فاطمه پورشهراب
20
16 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
فاطمه قندالی
20
8 آزمون (1غیبت )
3 سال
مریم صداقت خواه
20
10 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
ریحانه صفری
20
2 سال
آریانا مونسان
20
13 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
مهرناز یزدانی برجی
20
10 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
ملیکا فراوان
20
16 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
مریم کاشانی
20
16 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
فاطمه بابائی
20
16 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
زهرا خردپیشه
20
15 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
فاطمه زهرا خاکسارخو
20
2 سال
بهناز جوادی
20
15 آزمون (1غیبت )
2 سال
فاطمه لهردی
20
2 سال
نسترن ملکی
20
16 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
فاطمه نیک اقبال
20
16 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
آرمیتا زندی
20
امسال
معصومه فریدی
20
10 آزمون (بدون غیبت)
امسال
ساجده عربی
20
7 آزمون (1غیبت )
امسال
مینا مقبلی
20
9 آزمون (بدون غیبت)
امسال
رومینا شیرین بیان
20
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محدثه مطلبی
20
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
کیمیا احمدی
19.95
10 آزمون (بدون غیبت)
6 سال
زهرا احمدی
19.89
16 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
آیدا شیرزاد
19.88
10 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه لکزایی حبیبی
19.87
8 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مرضیه سادات حسینی
19.86
9 آزمون (1غیبت )
2 سال
زهرا مرادی نسب
19.86
8 آزمون (بدون غیبت)
امسال
پارمیدا صداقت
19.83
9 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
شیرین اعرابی
19.82
16 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
سبا اشتری
19.79
8 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
مبینا محرابی نیا
19.78
9 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه رامه
19.75
8 آزمون (بدون غیبت)
امسال
نازنین عوض شیخ ها
19.7
8 آزمون (2غیبت )
6 سال
مینا درخشانی نیا
19.68
7 آزمون (2غیبت )
امسال
زهرا مقصودی
19.63
13 آزمون (1غیبت )
امسال
حدیثه اعتمادی مهر
19.62
امسال
سحر عادلی فر
19.52
16 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
حنانه شاه حسینی
19.51
16 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
صدف مهران
19.5
7 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه زارعی
19.5
امسال
فاطمه گلینی
19.5
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
زهرا پرور
19.5
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه گلینی
19.46
15 آزمون (1غیبت )
4 سال
زهرا مهری رکن آبادی
19.39
8 آزمون (بدون غیبت)
امسال
غزل کریمی
19.32
8 آزمون (1غیبت )
امسال
یگانه حاج غنی
19.28
16 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
مبینا ابولی
19.26
14 آزمون (2غیبت )
2 سال
مبینا شعرباف
19.23
امسال
معصومه بلوچی
19.14
15 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
نیلوفر رحمانی
19.14
9 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
نجمه قاسمی
19.09
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
زهرا بابائی
19.05
15 آزمون (1غیبت )
امسال
مهلا کاشانی
19.04
8 آزمون (بدون غیبت)
امسال
ستایش کلوری
19
7 آزمون (بدون غیبت)
امسال
پرستو قنبری
18.92
امسال
فاطمه علی اسماعیلی
18.81
2 سال
یگانه بنائی
18.78
9 آزمون (1غیبت )
امسال
مریم گلینی
18.77
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مبینا قاسمی
18.66
16 آزمون (بدون غیبت)
امسال
میترا صفری
18.64
8 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه قاسم پور
18.58
8 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مریم متولی
18.5
16 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
یگانه سمنانی
18.5
8 آزمون (2غیبت )
امسال
فاطمه صفری
18.48
8 آزمون (1غیبت )
امسال
ساناز سمنانی
18.31
9 آزمون (1غیبت )
امسال
مهسا شیرین بیان
18.3
8 آزمون (1غیبت )
امسال
ملیکا خالقی
18.27
15 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
مریم معینیان
18.21
14 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فائزه مسعودیان
18.14
9 آزمون (بدون غیبت)
امسال
نازنین رشمه
18
14 آزمون (1غیبت )
2 سال
زهرا امیرخانی
18
12 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه زهرا امیراحمدی
18
8 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مریم قندالی
18
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
نرگس میرزایی
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محیا ناظریه
8 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مارال زمانی
3 آزمون (2غیبت )
2 سال
پگاه خادمی
8 آزمون (1غیبت )
امسال
هانیه حیدری
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
الناز ویسی امسال
فاطمه ایزدی مقدم
15 آزمون (1غیبت )
امسال
شمیمه یغمائیان
8 آزمون (1غیبت )
امسال
آیدا فرجی
8 آزمون (1غیبت )
امسال
یاسمین حیدری
7 آزمون (بدون غیبت)
امسال
هلیا شیرازی 3 سال
مبینا رادمند
9 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
کمند یغمایی
8 آزمون (بدون غیبت)
امسال
زهرا میرآخوری
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
نازیلا کاظم پور
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
ستاره قنبری امسال
هانیه بیان آذری
15 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه کریمی
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
آیدا شاه حسینی
16 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مائده یوردخانی
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه عاشوری
9 آزمون (1غیبت )
امسال
کیمیا اسماعیل سرخ
7 آزمون (1غیبت )
امسال
آیدا محمدی پور
8 آزمون (بدون غیبت)
امسال
زهرا شهباز
3 آزمون (1غیبت )
امسال
نرجس گیلوری
4 آزمون (2غیبت )
امسال
سیده زهرا دهقانی
14 آزمون (1غیبت )
امسال
مبینا کریمی
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
ستایش سادات طباطبایی
14 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
عطیه پازوکی 2 سال