مطهره عامری - پشتیبان

مطهره عامری - پشتیبان در کانون فرهنگی آموزش

مطهره عامری - پشتیبان از شاهرود

دندان پزشكى
تعداد دانش آموزان 25 نفر، در گروه تجربى نظام جديد

سوالات پیشنهادی

نام کتاب صفحه سوال دلیل
پرتکرار زیست شناسی (1) دهم تجربی 15 38 پرتکرار بودن 4بار تکرار شده است.
پرتکرار زیست شناسی (1) دهم تجربی 16 42 تکرار در مدارس تیزهوشان 8بارتکرار
پرتکرار زیست شناسی (1) دهم تجربی 23 72 7بار تکرار در مدرسه تیزهوشان علامه
پرتکرار زیست شناسی (1) دهم تجربی 31 95 9بار تکرار در مدرسه ی سما مهم بودن سوال
پرتکرار زیست شناسی (1) دهم تجربی 33 103 11بار تکرار مهم بودن تست
پرتکرار زیست شناسی (1) دهم تجربی 40 132 3بار تکرار پوشش صفحه ی 14،15،16،17،19،21،31و32کتاب درسی
پرتکرار زیست شناسی (1) دهم تجربی 63 241 6بار تکرار در مدرسه تیزهوشان فرزانگان
پرتکرار زیست شناسی (1) دهم تجربی 68 252 8بار تکرار مدرسه شاهد
پرتکرار زیست شناسی (1) دهم تجربی 69 263 4بار تکرار در مدرسه ی استعدادهای درخشان
پرتکرار زیست شناسی (1) دهم تجربی 71 284 9بار تکرار در نمونه دولتی فدک

عکس کلاس رفع اشکال

افتخارات و موفقیت های دانش آموزان

نام دانش آموز معدل میزان حضور پیوسته دانش آموزان در آزمون ها برتر در آزمون ها چند سال دانش آموز کانون هستند
فاطمه تورانی
19.64
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
کوثر شریفی
19.5
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه آشوری
19.5
6 آزمون (بدون غیبت)
7 سال
آرمیتا کلینی
19.43
3 آزمون (1غیبت )
2 سال
ملیکا قدس الهی
19.1
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
آیدا علیان نژاد
19.03
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
الهه حسین پور
18.76
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه غلامرضایی
18.68
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مهرانه میرزایی
18.5
5 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
مهشاد آقارضایی
18.47
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مهشید هادیلو
18.4
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
نرگس نادعلی
18.34
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
نازنین علی محمدی
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سمانه هوشنگ
5 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
بهناز جباری
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مهدیس مرادی
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مائده افشار
4 آزمون (1غیبت )
امسال
یگانه حسنی
4 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
فاطمه حسینی
4 آزمون (1غیبت )
امسال
زهرا همدانی
3 آزمون (1غیبت )
امسال
پریماه سادات حسینی
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
زهرا سادات مرتضوی
3 آزمون (2غیبت )
امسال
عرفانه ملک احمدی
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
یاسمن رحیمی 2 سال
مریم سعیدی
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال