مهسا شیخی - پشتیبان

مهسا شیخی - پشتیبان در کانون فرهنگی آموزش

مهسا شیخی - پشتیبان از شاهرود

تعداد دانش آموزان 47 نفر، در گروه تجربى نظام جديد , تجربى نظام قديم

سوالات پیشنهادی

نام کتاب صفحه سوال دلیل
پرتکرار زیست شناسی (1) دهم تجربی 15 38 پرتکرار بودن 4بار تکرار شده است.
پرتکرار زیست شناسی (1) دهم تجربی 16 42 تکرار در مدارس تیزهوشان 8بارتکرار
پرتکرار زیست شناسی (1) دهم تجربی 23 72 7بار تکرار در مدرسه تیزهوشان علامه
پرتکرار زیست شناسی (1) دهم تجربی 31 95 9بار تکرار در مدرسه ی سما مهم بودن سوال
پرتکرار زیست شناسی (1) دهم تجربی 33 103 11بار تکرار مهم بودن تست
پرتکرار زیست شناسی (1) دهم تجربی 40 132 3بار تکرار پوشش صفحه ی 14،15،16،17،19،21،31و32کتاب درسی
پرتکرار زیست شناسی (1) دهم تجربی 63 241 6بار تکرار در مدرسه تیزهوشان فرزانگان
پرتکرار زیست شناسی (1) دهم تجربی 68 252 8بار تکرار مدرسه شاهد
پرتکرار زیست شناسی (1) دهم تجربی 69 263 4بار تکرار در مدرسه ی استعدادهای درخشان
پرتکرار زیست شناسی (1) دهم تجربی 71 284 9بار تکرار در نمونه دولتی فدک

عکس کلاس رفع اشکال

افتخارات و موفقیت های دانش آموزان

نام دانش آموز معدل میزان حضور پیوسته دانش آموزان در آزمون ها برتر در آزمون ها چند سال دانش آموز کانون هستند
مائده یوسفی
19.82
9 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
نسیم میرعبداللهی
19.6
9 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
فاطمه آشوری
19.5
16 آزمون (بدون غیبت)
7 سال
کوثر شریفی
19.5
16 آزمون (بدون غیبت)
امسال
ساجده سلیمانی
19.35
9 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
مهدیه سادات موسوی فرد
19.3
8 آزمون (1غیبت )
2 سال
ناهید شعبانی
19.14
8 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
زهرا مویدی
19.14
8 آزمون (بدون غیبت)
امسال
کوثر مظفری
19.1
7 آزمون (بدون غیبت)
5 سال
ملیکا قدس الهی
19.1
16 آزمون (بدون غیبت)
امسال
راضیه غلامی
19.08
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
آیدا علیان نژاد
19.03
15 آزمون (1غیبت )
امسال
زهرا نبوی
19
9 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
سارا خدابخشی
18.9
2 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
فاطمه بانی
18.89
9 آزمون (بدون غیبت)
امسال
الهه حسین پور
18.76
14 آزمون (1غیبت )
امسال
فاطمه غلامرضایی
18.68
15 آزمون (1غیبت )
امسال
مریم ابوالقاسم
18.54
8 آزمون (1غیبت )
2 سال
مهرانه میرزایی
18.5
12 آزمون (2غیبت )
2 سال
مهشاد آقارضایی
18.47
16 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مریم شهری
18.44
2 آزمون (1غیبت )
2 سال
مهشید هادیلو
18.4
14 آزمون (2غیبت )
امسال
نرگس نادعلی
18.34
13 آزمون (2غیبت )
امسال
مریم رضوانی
18.2
11 آزمون (2غیبت )
2 سال
هستی عبدالشاهی راد
18.18
9 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محدثه درویشی
18.16
9 آزمون (بدون غیبت)
امسال
شبنم شاداب
18.05
7 آزمون (2غیبت )
2 سال
مریم سعیدی
18
15 آزمون (1غیبت )
امسال
نازنین علی محمدی
18
15 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مرجان محمدی
18
8 آزمون (1غیبت )
امسال
فاطمه دارخال
9 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سمانه هوشنگ
15 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
بهناز جباری
15 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مائده افشار
13 آزمون (2غیبت )
امسال
یگانه حسنی
13 آزمون (1غیبت )
2 سال
مائده استاد هاشمی
16 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
فاطمه حسینی امسال
زهرا همدانی امسال
پریماه سادات حسینی
15 آزمون (1غیبت )
امسال
زهرا سادات مرتضوی امسال
تهمینه حسین پور
8 آزمون (1غیبت )
امسال
سوین رزازان
7 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
عرفانه ملک احمدی
14 آزمون (بدون غیبت)
امسال
آیدا رامرودی
8 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مینا عنبری 2 سال
ریحانه دهقان
8 آزمون (1غیبت )
امسال
ساجده محمدی
9 آزمون (1غیبت )
امسال