سید محمد رضا صادقی - پشتیبان

سید محمد رضا صادقی - پشتیبان در کانون فرهنگی آموزش

سید محمد رضا صادقی - پشتیبان از شاهرود

تعداد دانش آموزان 38 نفر، در گروه تجربى نظام جديد

عکس کلاس رفع اشکال

افتخارات و موفقیت های دانش آموزان

نام دانش آموز معدل میزان حضور پیوسته دانش آموزان در آزمون ها برتر در آزمون ها چند سال دانش آموز کانون هستند
امیرارسلان ابراهیمیان
19.61
12 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
سروش سراجی
19.22
12 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمدامین کاهه
19.18
11 آزمون (1غیبت )
2 سال
علی چمنی
19.08
11 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سهیل نوری
19.04
11 آزمون (1غیبت )
2 سال
سیدامیر مطلبی طبائی
19
12 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
امیرحسین سرائی
19
12 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
امین متحدی
19
12 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
علیرضا عجم
18.92
12 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
امیر مهدی زواری
18.9
12 آزمون (بدون غیبت)
امسال
رادمهر مقیمی
18.8
12 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
عرفان فاتحی
18.76
12 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
سالار فتحی پور
18.66
10 آزمون (1غیبت )
امسال
سیدپدرام دانشور
18.64
12 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
محمد نقوی
18.51
12 آزمون (بدون غیبت)
امسال
یوسف کبیریان
18.5
2 سال
محمدرضا حسنیان
18.5
10 آزمون (2غیبت )
2 سال
امید ناصری
18.5
12 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
امیرمهدی پورتیموری
18.46
2 سال
آرتا علی نژاد
18.25
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
امیرحسین شجاعی
18.09
10 آزمون (2غیبت )
امسال
سید امیرمحمد میری
18.05
12 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محسن وفایی نژاد
18
10 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
سید علیرضا سیف هاشمی
18
12 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
امید دباغی پور
18
11 آزمون (1غیبت )
امسال
مهدی بانی
6 آزمون (2غیبت )
2 سال
علیرضا نوری
2 آزمون (2غیبت )
4 سال
محمدرضا عبدلی
11 آزمون (1غیبت )
2 سال
مهدی سراوانی
4 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
علیرضا رحمانی
12 آزمون (بدون غیبت)
امسال
علی شانیان
10 آزمون (2غیبت )
امسال
امیررضا ترشیزی ازغندی
11 آزمون (1غیبت )
امسال
علی اشرفی
12 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مسعود حمیدی 2 سال
حامد قاضی پور
11 آزمون (1غیبت )
امسال
اردوان قاسمی
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
نوید طالبی
5 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
اریوراد دانایی
9 آزمون (بدون غیبت)
5 سال