حمید همتی - پشتیبان

حمید همتی - پشتیبان در کانون فرهنگی آموزش

حمید همتی - پشتیبان از فارسان

تعداد دانش آموزان 31 نفر، در گروه تجربى نظام قديم , تجربى نظام جديد , دهم تجربي , دهم رياضى

سوالات پیشنهادی

نام کتاب صفحه سوال دلیل
آبی زیست شناسی (2) یازدهم تجربی 13 14 احتمال این نکنه در کنکور سراسری هست
آبی زیست شناسی (2) یازدهم تجربی 13 13 تعداد این نمونه سوال در کنکور سراسری زیاد است
آبی زیست شناسی (2) یازدهم تجربی 25 130 پرتکرار بودن سوال
آبی زیست شناسی (2) یازدهم تجربی 41 162 سوال کنکور سراسری بوده است
آبی زیست شناسی (2) یازدهم تجربی 51 224 سوال ترکیبی می باشد
آبی زیست شناسی (2) یازدهم تجربی 59 256 توجه به دو قسمت سوال
آبی زیست شناسی (2) یازدهم تجربی 144 25 استاندارد بودن سوال
آبی زیست شناسی (2) یازدهم تجربی 25 79 دقت دانش آموز را می سنجد
آبی زیست شناسی (2) یازدهم تجربی 51 225 مفهومی بودن سوال
آبی زیست شناسی (2) یازدهم تجربی 109 515 دقت را می سنجد

عکس کلاس رفع اشکال

افتخارات و موفقیت های دانش آموزان

نام دانش آموز معدل میزان حضور پیوسته دانش آموزان در آزمون ها برتر در آزمون ها چند سال دانش آموز کانون هستند
اشکان امیریان
20
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمدرضا حیدری
20
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سهیل مولوی
20
امسال
محمد فاضلی
19.95
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
علیرضا فروغی
19.9
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمد مهدی سلطانی
19.86
2 سال
سعید خسروی
19.86
8 آزمون (1غیبت )
امسال
اصغر علیمردانی
19.76
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
صادق قاسمی
19.64
5 آزمون (1غیبت )
2 سال
سید امیر حسین هاشمی
19.6
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
امیرمحمد مومن
19.36
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
علیرضا کاظمی
19.35
امسال
احمد رضا آذریان
19.21
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمد سلیمانی
19.03
3 آزمون (1غیبت )
امسال
مهربد بزرگ نیا
19
3 سال
فرهاد محمودی
19
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
ابوالفضل رحیمی
19
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
علی غضنفری پور
18.9
امسال
مهران محمدی
18.85
امسال
اسماعیل هیبتی
18.55
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مهدی نوروزی
18.51
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سید محمد میراحمدی
18.5
3 آزمون (2غیبت )
4 سال
محمدرضا امیری
18.34
امسال
یاسین رحیمی
18.32
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فراز احمدی
18
امسال
محمد مهدی شفیعی
18
امسال
سیدمهدی تقوی
18
امسال
علی مردانی
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فرشاد جهانبازی امسال
محمد فدایی امسال
محمد شهرانی
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال