عزیز الله رحمانی سامانی - پشتیبان

عزیز الله رحمانی سامانی - پشتیبان در کانون فرهنگی آموزش

عزیز الله رحمانی سامانی - پشتیبان از سامان

کارشناسي ارشد مهندسي مکانيک شهيد بهشتي
رتبه کنکور سراسری: 600
تعداد دانش آموزان 37 نفر، در گروه يازدهم تجربي , تجربى نظام جديد , نهم , هفتم

عکس کلاس رفع اشکال

افتخارات و موفقیت های دانش آموزان

نام دانش آموز معدل میزان حضور پیوسته دانش آموزان در آزمون ها برتر در آزمون ها چند سال دانش آموز کانون هستند
سید ابوالفضل موسوی چم چنگی
20
4 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
حامد بهرامی سامانی
20
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمد بهرامی سامانی
19.96
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
احمدرضا صفاری سامانی
19.93
6 آزمون (2غیبت )
امسال
امیررضا نصیری سامانی
19.74
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مهدی شیخ سامانی
19.71
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمدحسن طیرانی سامانی
19.68
3 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
احسان شیخ سامانی
19.63
3 سال
محمدرضا اسلامی سامانی
19.53
10 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمدرضا یزدانی چمزینی
19.5
امسال
ابوالفضل رحمانی سامانی
19.36
3 آزمون (1غیبت )
7 سال
علی رحمانی سامانی
19.29
10 آزمون (بدون غیبت)
امسال
حسام بهرامی سامانی
19.18
4 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
محمدرضا سیار سامانی
19.01
2 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
رضا بهاءلو
18.96
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
امیرحسین شریفی سامانی
18.93
2 سال
رضا لطفی
18.89
3 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
آرین صالحی راد
18.71
2 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
علی طاهری چمعالی
18.63
3 سال
دانیال اعرابی سامانی
18.61
4 آزمون (بدون غیبت)
6 سال
امیرمحمد حیدری کاهکشی
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
میلاد اصغرزاده سامانی
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مهدی یزدانی چمزینی
10 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
عرفان اسدی سامانی امسال
یونس نادری چمزینی
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
رضا بهاءلو
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
ناصر رعیت امسال
مجتبی عباسی چم چنگی
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمدرضا شماعی سامانی
2 آزمون (1غیبت )
امسال
سیدرضا عقیلی
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مجمدمهدی عسگری سوادجانی
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
حسین قاسمی پیر بلوطی
2 آزمون (1غیبت )
امسال
ابوالفضل چلوانی 2 سال
سید ابوالفضل نوربخش چم چنگی
3 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
سپهر دادودی چمزینی
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمدمهدی دهقانی سامانی
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
امیر علی گلمحمدی سامانی امسال