عزیز الله رحمانی سامانی - پشتیبان

عزیز الله رحمانی سامانی - پشتیبان در کانون فرهنگی آموزش

عزیز الله رحمانی سامانی - پشتیبان از سامان

کارشناسي ارشد مهندسي مکانيک شهيد بهشتي
رتبه کنکور سراسری: 600
تعداد دانش آموزان 6 نفر، در گروه رياضى نظام جديد , تجربى نظام جديد , نهم

عکس کلاس رفع اشکال

افتخارات و موفقیت های دانش آموزان

نام دانش آموز معدل میزان حضور پیوسته دانش آموزان در آزمون ها برتر در آزمون ها چند سال دانش آموز کانون هستند
احمدرضا صفاری سامانی
19.93
3 آزمون (1غیبت )
امسال
محمدرضا اسلامی سامانی
19.53
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
علی رحمانی سامانی
19.29
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مهدی یزدانی چمزینی
6 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
رضا بهاءلو
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مجمدمهدی عسگری سوادجانی
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال