زهرا اکرمی - پشتیبان

زهرا اکرمی - پشتیبان در کانون فرهنگی آموزش

زهرا اکرمی - پشتیبان از ابرکوه

کارشناسي ارشد زبان و ادبيات عربي دانشگه یزد
تعداد دانش آموزان 54 نفر، در گروه يازدهم تجربي , دهم رياضى , انسانى نظام جديد , دهم تجربي

سوالات پیشنهادی

نام کتاب صفحه سوال دلیل
آبی علوم و فنون کنکور انسانی پایه دهم و یازدهم 21 41 مهم و نکته دار
آبی علوم و فنون کنکور انسانی پایه دهم و یازدهم 21 43 مهم و نکته دار
آبی علوم و فنون کنکور انسانی پایه دهم و یازدهم 21 45 مهم ونکته دار
آبی علوم و فنون کنکور انسانی پایه دهم و یازدهم 22 47 کنکوری و پرتکرار
آبی علوم و فنون کنکور انسانی پایه دهم و یازدهم 22 49 کنکوری و پرتکرار
آبی علوم و فنون کنکور انسانی پایه دهم و یازدهم 22 50 کنکوری و پزتکرار
آبی علوم و فنون کنکور انسانی پایه دهم و یازدهم 23 52 مبحث پرسوالی است.
آبی علوم و فنون کنکور انسانی پایه دهم و یازدهم 23 54 مبحث پرسوالی است
آبی علوم و فنون کنکور انسانی پایه دهم و یازدهم 23 55 مبحث پرسوالی است
آبی علوم و فنون کنکور انسانی پایه دهم و یازدهم 23 51 مهم و نکتهدار

عکس کلاس رفع اشکال

افتخارات و موفقیت های دانش آموزان

نام دانش آموز معدل میزان حضور پیوسته دانش آموزان در آزمون ها برتر در آزمون ها چند سال دانش آموز کانون هستند
مهرناز صالحی
20
4 آزمون (2غیبت )
3 سال
مینا خیرپور
20
4 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
حانیه فلاح زاده
20
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فرناز شجاع
20
5 آزمون (1غیبت )
امسال
زهرا دهقانی
19.93
6 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
زهرا سالاری پناه
19.87
5 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
لیلا رمضانی
19.86
6 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
نگار کارگر
19.85
5 آزمون (1غیبت )
2 سال
فاطمه علی پناه
19.8
6 آزمون (بدون غیبت)
5 سال
فاطمه اکبری
19.7
4 آزمون (1غیبت )
امسال
زهرا فلاح زاده
19.66
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محدثه کریمی
19.65
5 آزمون (1غیبت )
امسال
معصومه احمدی
19.65
4 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
مبینا زارع
19.64
3 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
فاطمه زارع
19.62
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
زهرا اکبری
19.55
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مبینا زارع
19.41
3 آزمون (1غیبت )
امسال
فاطمه مختاری
18.93
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مریم کاظم زاده
18.86
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مرضیه زارع زاده
18.83
امسال
زهرا فلاح زاده
18.5
3 آزمون (1غیبت )
امسال
فاطمه اکرمی
18.36
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
حانیه زارع
18.29
3 آزمون (1غیبت )
امسال
فاطمه بهنام
18.04
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه رستمی
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سمیرا طالبی
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه خوشمهر
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
عاطفه زارع
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه دهقانی
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
زهرا زارع امسال
مرضیه کارگر
3 آزمون (2غیبت )
3 سال
فریما روحی
5 آزمون (1غیبت )
3 سال
عطیه اکرمی
5 آزمون (1غیبت )
2 سال
محدثه خاتمی
6 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
زهرا زارع
4 آزمون (1غیبت )
2 سال
مریم صباغ زاده
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
زهرا برزگر
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه رنجبر
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
لیلا زارع
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فائزه غیبی
5 آزمون (1غیبت )
امسال
فاطمه زارع
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
نگین شمس
4 آزمون (1غیبت )
امسال
ریحانه کریمی
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
نگار نازوری
3 آزمون (2غیبت )
امسال
فائزه صادق نیا
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
نگار دهقانی
4 آزمون (2غیبت )
3 سال
فاطمه دهقانی
6 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
فرشته دهقانی
6 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
فاطمه عبیری
4 آزمون (1غیبت )
امسال
فاطمه کاردی
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه قاسمی
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
لیلا رنجبر
4 آزمون (1غیبت )
2 سال