فهیمه آقاباقری - پشتیبان

فهیمه آقاباقری - پشتیبان در کانون فرهنگی آموزش

فهیمه آقاباقری - پشتیبان از یزد

کارشناسي ارشد مديريت جهانگردي علم و هنر يزد
رتبه کنکور سراسری: 22000
تعداد دانش آموزان 1 نفر، در گروه پنجم دبستان

سوالات پیشنهادی

نام کتاب صفحه سوال دلیل
تابستان ششم دبستان 75 208 سوال مهمي از اين مبحث
تابستان ششم دبستان 76 211 سوال مهمى از اين مبحث
تابستان ششم دبستان 77 214 سوال مهمي از كسر
تابستان ششم دبستان 79 219 سوال مهمي از اين مبحث
تابستان ششم دبستان 80 220 سىال مهم
تابستان ششم دبستان 80 221 سوال مهم از اين بخش
تابستان ششم دبستان 81 226 سوال مهم از اين بخش
تابستان ششم دبستان 83 232 سوال مهم از اين درس
تابستان ششم دبستان 84 240 سوال مهم از اين مبحث
تابستان ششم دبستان 84 236 سوال مهم و كامل از اين درس

عکس کلاس رفع اشکال

افتخارات و موفقیت های دانش آموزان

نام دانش آموز معدل میزان حضور پیوسته دانش آموزان در آزمون ها برتر در آزمون ها چند سال دانش آموز کانون هستند
مریم بابائی زاده اشکذری
6 آزمون (1غیبت )
2 سال