امیرحسین کمالی میرزائی - پشتیبان

امیرحسین کمالی میرزائی - پشتیبان در کانون فرهنگی آموزش

امیرحسین کمالی میرزائی - پشتیبان از یزد

تعداد دانش آموزان 58 نفر، در گروه رياضى نظام جديد , رياضى نظام قديم

سوالات پیشنهادی

نام کتاب صفحه سوال دلیل
آبی فیزیک (3) دوازدهم ریاضی 120 697 دارای نکات متعدد و مهم
آبی فیزیک (3) دوازدهم ریاضی 120 698 ترکیب شدن مفاهیم با یکدیگر
آبی فیزیک (3) دوازدهم ریاضی 120 672 تکرار شدن تیپ سوال در آزمون های تستی و تشریحی
آبی فیزیک (3) دوازدهم ریاضی 121 700 مسلط شدن داش آموزان به مباحث
آبی فیزیک (3) دوازدهم ریاضی 121 701 تکراری بودن تیپ سوال در آزمون های تستی و تشریحی
آبی فیزیک (3) دوازدهم ریاضی 121 702 ترکیب شدن مفاهیم با یکدیگر
آبی فیزیک (3) دوازدهم ریاضی 121 703 تکرار شدن تیپ سوال در آزمون های تستی و تشریحی
آبی فیزیک (3) دوازدهم ریاضی 121 704 ترکیب شدن روابط مباحث با یکدیگر
آبی فیزیک (3) دوازدهم ریاضی 121 705 تکرار شدن تیپ سوال در آزمون های مختلف
آبی فیزیک (3) دوازدهم ریاضی 121 706 ترکیب شدن مفاهیم و روابط با یکدیگر، باعث شده است که این سوال از اهمیت ویژه ای برخوردار باشد.

عکس کلاس رفع اشکال

افتخارات و موفقیت های دانش آموزان

نام دانش آموز معدل میزان حضور پیوسته دانش آموزان در آزمون ها برتر در آزمون ها چند سال دانش آموز کانون هستند
امیرحسن میرحسینی
19.95
15 آزمون (بدون غیبت)
امسال
امیررضا محرومیه
19.84
13 آزمون (2غیبت )
2 سال
ابوالفضل رضایی
19.8
14 آزمون (2غیبت )
2 سال
محمدعماد عبدالله زاده
19.7
12 آزمون (1غیبت )
امسال
سیدمعین الدین مکیان
19.62
8 آزمون (1غیبت )
2 سال
سیدشهاب الدین شاهدی
19.61
امسال
محمد سلطانی
19.58
16 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
شهاب پژوهش
19.47
12 آزمون (1غیبت )
5 سال
امید طاهری فر
19.44
2 سال
علی اصغر افضل آبادی
19.44
16 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
سیدمحمد طباطبائی میرک آبادی
19.27
9 آزمون (1غیبت )
امسال
محمد حسین چاووش یزدی
19.22
16 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
محمدمهدی دهقان طزرجانی
19.15
8 آزمون (1غیبت )
امسال
علیرضا کارگر حاجی آبادی
19.12
7 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
رضا حاجی حسینی
19.12
13 آزمون (بدون غیبت)
امسال
علیرضا زارع زردینی
19.09
7 آزمون (بدون غیبت)
امسال
علیرضا زارع زاده
19.05
16 آزمون (بدون غیبت)
7 سال
محمدحسن حمیدی فر
19
5 آزمون (2غیبت )
2 سال
امیرسالار راحتیان
19
9 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مجتبی بردستانی
18.98
9 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمد خانی سروعلیا
18.95
7 آزمون (1غیبت )
2 سال
محمدحسین پیله ور
18.93
9 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سجاد جعفری
18.91
16 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
حسین طایفی نصرآبادی
18.9
7 آزمون (1غیبت )
8 سال
علی سلیمانی
18.9
16 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
مهران مزیدی
18.67
16 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
مهدی نقیبی خرانق
18.61
2 سال
پارسا اکبری
18.5
3 سال
سیدمصطفی فتوحی اردکانی
18.5
6 آزمون (2غیبت )
امسال
مجتبی جعفری کافی آباد
18.42
12 آزمون (1غیبت )
2 سال
محمدعلی مرتضائی نسب
18.3
7 آزمون (1غیبت )
امسال
امیر حسین مراد زاده بابکی
18
16 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
سیدمحمد میرجلیلی
7 آزمون (1غیبت )
امسال
امیرحسین ابوئی مهریزی
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
امیرمحمد اکبرزاده یزدی
9 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سیدمحمد موسوی
5 آزمون (2غیبت )
امسال
سیدمحمدآرمان خلیلی
8 آزمون (1غیبت )
امسال
علیرضا دشتی خویدکی
15 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
شایان شکیبا
7 آزمون (2غیبت )
امسال
امیرمحمد سرمیلی
7 آزمون (1غیبت )
امسال
محمدصالح عسکری باغمیانی
8 آزمون (بدون غیبت)
امسال
علیرضا انتظاری
4 آزمون (1غیبت )
امسال
امیرحسین صندوق ساز زردینی
6 آزمون (2غیبت )
2 سال
محمد جواد زارع شاه آبادی
13 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
سیدحسن دشتی رحمت آبادی
4 آزمون (2غیبت )
امسال
علیرضا حدیدیان 2 سال
علی اکبر حسینی
8 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
میثم دهقان طزرجانی
9 آزمون (بدون غیبت)
امسال
حسین شریف بیگی
7 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
داود کارگر بیده
5 آزمون (2غیبت )
2 سال
مسعود طالبی زاد
6 آزمون (2غیبت )
امسال
علیرضا دره زرشکی
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
علیرضا دهقان
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
علی رحیمی نژاد جوزم
3 آزمون (2غیبت )
امسال
سجاد عزیزی بندرآبادی
7 آزمون (بدون غیبت)
امسال
کامیار کیازاد امسال
آرش پسران چناری
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
علیرضا صاحبی هاشم آبادی
2 آزمون (2غیبت )
2 سال