محمدجواد خوشاب - پشتیبان

محمدجواد خوشاب - پشتیبان در کانون فرهنگی آموزش

محمدجواد خوشاب - پشتیبان از یزد

پزشكى
تعداد دانش آموزان 33 نفر، در گروه يازدهم تجربي

سوالات پیشنهادی

نام کتاب صفحه سوال دلیل
آبی فیزیک (2) یازدهم تجربی 10 5 مناسب برای تسلط بر مفهوم الکتریسیته
آبی فیزیک (2) یازدهم تجربی 12 9 مشابه مثال کتاب درسی
آبی فیزیک (2) یازدهم تجربی 14 15 مناسب برای تسلط بر مفاهیم کتاب درسی
آبی فیزیک (2) یازدهم تجربی 17 15 مناسب برای تسلط بر مفهوم القاء بار الکتریکی
آبی فیزیک (2) یازدهم تجربی 15 19 مناسب برای تسلط بر مفهوم انتقال بارهای الکتریکی
آبی فیزیک (2) یازدهم تجربی 15 20 مشابه کنکور سال‌ های گذشته
آبی فیزیک (2) یازدهم تجربی 15 18 مناسب برای تسلط بر مفهوم انتقال بارهای الکتریکی بین دو جسم رسانا
آبی فیزیک (2) یازدهم تجربی 17 22 سوال کنکور سراسری سال ۹۱
آبی فیزیک (2) یازدهم تجربی 17 23 مناسب برای تسلط بر مفهوم قانون کولن
آبی فیزیک (2) یازدهم تجربی 17 26 مناسب برای تسلط بر مفهوم قانون کولن

عکس کلاس رفع اشکال

افتخارات و موفقیت های دانش آموزان

نام دانش آموز معدل میزان حضور پیوسته دانش آموزان در آزمون ها برتر در آزمون ها چند سال دانش آموز کانون هستند
علی درخشان
20
6 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
سیدصالح دهقان منشادی
20
3 سال
فرهاد گوهری راد
20
6 آزمون (بدون غیبت)
7 سال
محمدحسین نوکار
19.95
4 آزمون (2غیبت )
2 سال
علی دهقان بنادکی
19.93
4 آزمون (1غیبت )
2 سال
عباس سنائی اردکانی
19.9
6 آزمون (بدون غیبت)
7 سال
سید یاسین سهروردی
19.87
5 آزمون (1غیبت )
8 سال
محمدحسین رسولی
19.82
5 آزمون (1غیبت )
4 سال
امین رضا خورشیدی
19.79
5 آزمون (1غیبت )
3 سال
محمدمهدی رعیتی شوازی
19.76
5 آزمون (1غیبت )
2 سال
سید محمد مهدی نجفی
19.75
4 آزمون (2غیبت )
4 سال
سیدعلی موسوی بفروئی
19.75
2 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
امیرمحمد رحیمی رتکی
19.72
3 سال
سیدمحسن موسوی
19.7
5 آزمون (1غیبت )
4 سال
نوید دری
19.6
2 سال
محمدسجاد حفیظی
19.55
6 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
چیا کمانگر
19.54
6 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
علیرضا رونق تفتی
19.52
5 آزمون (1غیبت )
6 سال
نیما نظری
19.39
6 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
علی کیانی
19.37
3 سال
علی موبد
19.35
5 آزمون (1غیبت )
2 سال
امین کاظمیان امیری
19.22
5 آزمون (1غیبت )
3 سال
امید تقیان عمانی
19.22
4 آزمون (2غیبت )
2 سال
سیدعلی طباطبائی اردکانی
19.08
5 آزمون (1غیبت )
4 سال
معراج سلطانی گردفرامرزی
19
6 آزمون (بدون غیبت)
6 سال
محمدحسین بخشی
18.77
3 سال
سیدعلی میرشمسی
18.71
4 آزمون (2غیبت )
3 سال
علی قاضی
18.65
4 آزمون (بدون غیبت)
6 سال
اسماعیل گلشن تفتی
18.54
6 آزمون (بدون غیبت)
7 سال
محمدیوسف کمالی اردکانی
18.5
5 آزمون (1غیبت )
4 سال
امیرسالار معجزاتی 3 سال
سید علی کلانتری
4 آزمون (2غیبت )
9 سال
امین پارسی پور 6 سال