ابوالفضل زارع بنادکوکی - پشتیبان

ابوالفضل زارع بنادکوکی - پشتیبان در کانون فرهنگی آموزش

ابوالفضل زارع بنادکوکی - پشتیبان از یزد

کارشناسي مهندسی صنایع آیت الله حایری میبد
تعداد دانش آموزان 28 نفر، در گروه نهم , هفتم , هشتم

سوالات پیشنهادی

نام کتاب صفحه سوال دلیل
کتاب تابستان نهم 91 314 دلیل هم نهشتی های دو مثلث.
کتاب تابستان نهم 91 315 محاسبه اندازه ضلع در مثلث
کتاب تابستان نهم 91 316 اندازه رادیکال روی محور و بازه اعداد
کتاب تابستان نهم 91 317 فاصله دو نقطه روی محور اعداد
کتاب تابستان نهم 91 318 حل معادلات ریاضی در قالب اعداد تواندار
کتاب تابستان نهم 91 319 حل معادلات تواندار
کتاب تابستان نهم 91 320 حل معادلات ریاضی در قالب رادیکال
کتاب تابستان نهم 91 321 پدیده القای مغناطیسی
کتاب تابستان نهم 91 322 پدیده القای مغناطیسی و القای الکتریکی در علوم
کتاب تابستان نهم 92 324 مدارهای الکتریکی

عکس کلاس رفع اشکال

افتخارات و موفقیت های دانش آموزان

نام دانش آموز معدل میزان حضور پیوسته دانش آموزان در آزمون ها برتر در آزمون ها چند سال دانش آموز کانون هستند
مجید مرافق پور
20
4 سال
ایلیا مدیرتدین
20
6 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
طاها شفیعی دهج
20
4 آزمون (2غیبت )
4 سال
محمدمهدی ترک صفائی
20
5 آزمون (1غیبت )
2 سال
محمدسینا محسنیان
20
5 آزمون (1غیبت )
2 سال
امیرعلی جعفری مطلق
20
6 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
محمدحسین کمالی زارچی
20
6 آزمون (بدون غیبت)
5 سال
مهدی مجیدی
20
4 آزمون (2غیبت )
3 سال
یوسف ذاکری هامانه
20
5 آزمون (1غیبت )
3 سال
حسین محامدی
20
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
عرفان نیکویی
19.93
5 آزمون (1غیبت )
امسال
محمدحسین جوکار
19.93
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
علیرضا مطیع دولت
19.86
4 آزمون (2غیبت )
2 سال
کامیار جهانگیری فرد
19.79
4 آزمون (2غیبت )
6 سال
محمدمتین عزیزی بندرآبادی
19.76
5 آزمون (1غیبت )
2 سال
دانیال زارع شاهی
19.75
5 آزمون (1غیبت )
2 سال
سامان قانع
19.64
4 آزمون (2غیبت )
4 سال
فرهاد بیک
19.5
5 آزمون (1غیبت )
5 سال
مانی حرمان
19.46
6 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
سجاد سلطانی گردفرامرزی
4 آزمون (2غیبت )
2 سال
آریا ایزدی کلانتری 4 سال
سیدعلی حسینی
5 آزمون (1غیبت )
2 سال
شایان عرب شیبانی
5 آزمون (1غیبت )
2 سال
کیا کمانگر
5 آزمون (1غیبت )
2 سال
حسین علیپور هدایت آباد
4 آزمون (2غیبت )
2 سال
علی حدادی
4 آزمون (1غیبت )
3 سال
علی سخی
6 آزمون (بدون غیبت)
2 سال