معصومه هنری پایدار - پشتیبان

معصومه هنری پایدار - پشتیبان در کانون فرهنگی آموزش

معصومه هنری پایدار - پشتیبان از رزن

کارشناسي آموزش و پرورش پيش دبستاني و دبستاني--علوم تربيتي -انسانی دانشگاه پيام نور همدان - مرکز رزن
تعداد دانش آموزان 13 نفر، در گروه دهم علوم انسانى , انسانى نظام جديد , تجربى نظام جديد , يازدهم تجربي

سوالات پیشنهادی

نام کتاب صفحه سوال دلیل
پرتکرار زیست شناسی (1) دهم تجربی 10 9 مهم بودن و تکرار زیاد
پرتکرار زیست شناسی (1) دهم تجربی 12 24 مهم بودن
پرتکرار زیست شناسی (1) دهم تجربی 16 42 تکرار زیاد
پرتکرار زیست شناسی (1) دهم تجربی 18 59 سوال تصویری و مفهومی -
پرتکرار زیست شناسی (1) دهم تجربی 24 75 سوال مهم و تصویری
پرتکرار زیست شناسی (1) دهم تجربی 33 103 تصویری و تکرار زیاد
پرتکرار زیست شناسی (1) دهم تجربی 46 158 سوال مهم و مفهومی و تکرار بالا
پرتکرار زیست شناسی (1) دهم تجربی 54 190 مهم و تکرار بالا
پرتکرار زیست شناسی (1) دهم تجربی 286 286 نکته دار بودن
پرتکرار زیست شناسی (1) دهم تجربی 81 339 مهم بودن

عکس کلاس رفع اشکال

افتخارات و موفقیت های دانش آموزان

نام دانش آموز معدل میزان حضور پیوسته دانش آموزان در آزمون ها برتر در آزمون ها چند سال دانش آموز کانون هستند
زهرا رمضانی
20
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
ناهید خرمی صفدر
20
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
زهرا خدایاری حجت
19.85
2 آزمون (1غیبت )
2 سال
زهرا شیرانی خندان
19.74
6 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
سیده زهرا حسینی
19.48
4 آزمون (1غیبت )
3 سال
مریم مرادی
19.28
3 آزمون (1غیبت )
2 سال
حدیثه اذانی
19.2
5 آزمون (1غیبت )
2 سال
زهرا حیدری گویا
19.01
4 آزمون (2غیبت )
امسال
الهام زیوری اطهر
18.88
امسال
معصومه خدابنده لو
18.81
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فریناز رضوانی حسین آبادی
18.3
6 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
اعظم منصوری نیا
5 آزمون (1غیبت )
امسال
نیلوفر طیبی مرادپور
5 آزمون (1غیبت )
2 سال