معصومه هنری پایدار - پشتیبان

معصومه هنری پایدار - پشتیبان در کانون فرهنگی آموزش

معصومه هنری پایدار - پشتیبان از رزن

تعداد دانش آموزان 86 نفر، در گروه تجربى نظام قديم , يازدهم تجربي , انسانى نظام جديد , تجربى نظام جديد

سوالات پیشنهادی

نام کتاب صفحه سوال دلیل
پرتکرار زیست شناسی (1) دهم تجربی 10 9 مهم بودن و تکرار زیاد
پرتکرار زیست شناسی (1) دهم تجربی 12 24 مهم بودن
پرتکرار زیست شناسی (1) دهم تجربی 16 42 تکرار زیاد
پرتکرار زیست شناسی (1) دهم تجربی 18 59 سوال تصویری و مفهومی -
پرتکرار زیست شناسی (1) دهم تجربی 24 75 سوال مهم و تصویری
پرتکرار زیست شناسی (1) دهم تجربی 33 103 تصویری و تکرار زیاد
پرتکرار زیست شناسی (1) دهم تجربی 46 158 سوال مهم و مفهومی و تکرار بالا
پرتکرار زیست شناسی (1) دهم تجربی 54 190 مهم و تکرار بالا
پرتکرار زیست شناسی (1) دهم تجربی 286 286 نکته دار بودن
پرتکرار زیست شناسی (1) دهم تجربی 81 339 مهم بودن

عکس کلاس رفع اشکال

افتخارات و موفقیت های دانش آموزان

نام دانش آموز معدل میزان حضور پیوسته دانش آموزان در آزمون ها برتر در آزمون ها چند سال دانش آموز کانون هستند
زهرا رمضانی
20
15 آزمون (بدون غیبت)
امسال
ناهید خرمی صفدر
20
15 آزمون (1غیبت )
امسال
زهرا باقری
20
7 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه سما خادمی مقصود
20
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مهدیه شاکری
19.87
امسال
زهرا خدایاری حجت
19.85
2 سال
نرگس امیرانی
19.83
8 آزمون (1غیبت )
امسال
زهرا آقامحمدلو
19.82
امسال
مریم فاضلی مجید
19.79
10 آزمون (بدون غیبت)
امسال
زهرا طاهری خو
19.79
امسال
زهرا شیرانی خندان
19.74
16 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
سمیه زیادی
19.57
4 آزمون (1غیبت )
امسال
معصومه مرادیان متهور
19.52
7 آزمون (بدون غیبت)
امسال
طاهره پیرامون
19.5
8 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سیده زهرا حسینی
19.48
14 آزمون (1غیبت )
3 سال
زینب مرادی
19.43
8 آزمون (1غیبت )
امسال
گلشید دلدار
19.3
2 آزمون (1غیبت )
امسال
مریم مرادی
19.28
12 آزمون (2غیبت )
2 سال
مریم نجفی خلوص
19.2
7 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
حدیثه اذانی
19.2
15 آزمون (1غیبت )
2 سال
مریم میرزایی
19.2
8 آزمون (بدون غیبت)
امسال
معصومه رحیمی
19.13
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مائده کربلایی مختار
19.12
6 آزمون (1غیبت )
امسال
زهرا بخشی
19.11
7 آزمون (1غیبت )
امسال
زهرا حیدری گویا
19.01
امسال
زهرا داوری
19
8 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
مائده صالحی خیر
19
8 آزمون (بدون غیبت)
امسال
زهرا کریمی شریف
19
امسال
مرضیه صمدی امجد
18.97
5 آزمون (1غیبت )
امسال
زهرا امانی
18.96
8 آزمون (2غیبت )
امسال
الهام زیوری اطهر
18.88
امسال
زهرا جعفری نور
18.87
13 آزمون (2غیبت )
امسال
ملیکا صادقی بیدار
18.87
7 آزمون (2غیبت )
امسال
سیده معصومه حسینی رضا زاده
18.82
8 آزمون (1غیبت )
6 سال
معصومه خدابنده لو
18.81
14 آزمون (2غیبت )
امسال
سیده زهرا هادی رحمت
18.75
8 آزمون (1غیبت )
امسال
سمیه علیجانی
18.68
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه حبیبی
18.67
7 آزمون (2غیبت )
3 سال
مهدیه مرادی
18.55
3 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
محیا علی یاری
18.54
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
راضیه کریمی مشتاق
18.44
امسال
فریناز رضوانی حسین آبادی
18.3
16 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
فاطمه خدایاری
18.3
امسال
مهرنوش محمدی فرزام
18.19
5 آزمون (2غیبت )
امسال
سمیه سیاحت قنبری
18.19
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
حانیه داوودی مجذوب
18.16
3 آزمون (2غیبت )
امسال
زهرا بهرامی
18.03
16 آزمون (بدون غیبت)
6 سال
مبینا اسدی جلاله
18.02
7 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مرضیه عربخانی
18
8 آزمون (1غیبت )
امسال
نفیسه سلطانی صبور
18
8 آزمون (بدون غیبت)
امسال
عارفه رضائی
18
7 آزمون (1غیبت )
امسال
زهرا شمس
18
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
نازنین نیک منش
18
امسال
شیوا زارعی یداله پور
3 آزمون (1غیبت )
امسال
فاطمه ابراهیمی دعوتی
7 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سمانه حمیدی
9 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سیده نگین حسینی مرصع
8 آزمون (بدون غیبت)
امسال
اعظم منصوری نیا امسال
پریسا حمزه پور ملک
7 آزمون (بدون غیبت)
امسال
کیمیا محمدی
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محدثه جواهری کریم پور
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مرضیه ستایش افزا
9 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سیده سمیه حسینی واثقی
8 آزمون (بدون غیبت)
امسال
لیلا سلامتی
5 آزمون (1غیبت )
امسال
زهرا حدادی
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
زهرا فرمانی
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه کریمی نوشاد
8 آزمون (بدون غیبت)
امسال
شقایق فیضی
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
زهرا رحمانی امسال
کیمیا طاهری منفرد
7 آزمون (بدون غیبت)
امسال
شهربانو ذاکری
6 آزمون (1غیبت )
امسال
مریم پیرایش
6 آزمون (1غیبت )
امسال
سمیه فخیمی
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
زهرا توکلی افضل 4 سال
پریناز سالک نادر
7 آزمون (1غیبت )
4 سال
فاطمه مردانی
7 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
فائزه جباری
5 آزمون (2غیبت )
3 سال
آیدا حامدی
9 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
زینت نشاطی بهزاد
8 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
حانیه قربانی بدخش
5 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
پریسا سادات سلامتی
4 آزمون (1غیبت )
2 سال
مریم فرمانی بیدار
8 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
معصومه برقراری
8 آزمون (1غیبت )
2 سال
نسرین شاه محمدی
7 آزمون (2غیبت )
2 سال
نیلوفر طیبی مرادپور 2 سال
رویا عزیزی کلهری
8 آزمون (بدون غیبت)
2 سال