سیده گلناز فصیحی - پشتیبان

سیده گلناز فصیحی - پشتیبان در کانون فرهنگی آموزش

سیده گلناز فصیحی - پشتیبان از اسدآباد

عمران
تعداد دانش آموزان 37 نفر، در گروه تجربى نظام جديد , انسانى نظام جديد , تجربى نظام قديم , يازدهم تجربي

عکس کلاس رفع اشکال

افتخارات و موفقیت های دانش آموزان

نام دانش آموز معدل میزان حضور پیوسته دانش آموزان در آزمون ها برتر در آزمون ها چند سال دانش آموز کانون هستند
کیمیا صالحی
20
4 آزمون (بدون غیبت)
8 سال
زهرا عطائی
20
4 آزمون (بدون غیبت)
8 سال
سوگند ترابی روشناس
19.98
2 آزمون (بدون غیبت)
امسال
بیتا قلی زاده
19.82
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه مرادی
19.72
6 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
آیدا شیخ محمدی
19.64
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سیده زهرا کیائی
19.49
5 آزمون (1غیبت )
امسال
مبینا نامداری
19.29
5 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
حدیث سروچراغی
19.28
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
نیلوفر رستمی
19.26
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
معصومه رستمی
18.95
6 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
فاطمه نوری
18.86
6 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
مبینا خداکرمی
18.8
6 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
زینب زارعی
18.68
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
نادیا زیوری مهربان
18.6
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
اسماء شرفی نصرت
18.31
5 آزمون (1غیبت )
امسال
لیلا زره پوش
4 آزمون (2غیبت )
امسال
معصومه کیهانی نژاد
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
زهرا سیفی امسال
نیلوفر احمدی
5 آزمون (1غیبت )
امسال
محدثه عمادی براتی
5 آزمون (1غیبت )
امسال
زهرا اسفندیاری
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
هستی سمیعی
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سارا کاکائی فتح
4 آزمون (1غیبت )
امسال
رعنا حاتمی
5 آزمون (1غیبت )
امسال
شیرین مرادیان تمجید
5 آزمون (1غیبت )
امسال
زهرا مرسلی
4 آزمون (1غیبت )
امسال
پرنیا صوفیان
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
کیانا سمیعی
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
حدیث احمدی
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
آیدا انواری پیمان
5 آزمون (1غیبت )
امسال
فاطمه کاشفی
4 آزمون (2غیبت )
امسال
زهرا صنعتی
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
صبا سحر فکر
5 آزمون (بدون غیبت)
6 سال
آیدا محرابی
5 آزمون (1غیبت )
5 سال