کسری سرومیلی - پشتیبان

کسری سرومیلی - پشتیبان در کانون فرهنگی آموزش

کسری سرومیلی - پشتیبان از ملایر

تعداد دانش آموزان 47 نفر، در گروه دهم رياضى , دهم تجربي , يازدهم رياضي

سوالات پیشنهادی

نام کتاب صفحه سوال دلیل
آبی فیزیک دهم تجربی 77 409 نیازمند محاسبه کار نیروی وزن - این تیپ سوال بسیار پرتکرار است - آزمون کانون 22 اسفند 93
آبی فیزیک دهم تجربی 81 440 محاسبه انرژی جنبشی گلوله بعد از مقداری پایین آمدن از یک ارتفاع - در این سوال تنها نیروی وزن است که کار انجام می دهد - خارج کشور تجربی 92
آبی فیزیک دهم تجربی 85 469 به دلیل اینکه ممکن است شکل سوال کمی گول زننده باشد امکان اینکه دانش آموز سراغ سوال نرود بالاست اما با استفاده از نوشتن قضیه کار و انرژی جنبشی میتوان پاسخ این سوال را داد - آزمون کانون 24 دی 95
آبی فیزیک دهم تجربی 90 481 نیازمند تسلط بر اصل پایستگی انرژی مکانیکی - انرژی جنبشی گلوله در لحظه برخورد به زمین انرژی پتانسیل گرانشی صفر می باشد - آزمون کانون 5 آذر 95
آبی فیزیک دهم تجربی 92 503 از مقاومت هوا صرفنظر شده است پس انرژی مکانیکی آونگ ثابت می ماند - سینوس و کسینوس زوایای 37 و 53 درجه را به خاطر بسپارید -سراسری تجربی 93
آبی فیزیک دهم تجربی 95 528 در این سوال زمین به عنوان مبدا پتانسیل در نظر گرفته می شود و به علت وجود اصطکاک انرژی مکانیکی پایسته نمی ماند - آزمون کانون 21 آذر 93
آبی فیزیک دهم تجربی 100 557 انرژی ورودی تلمبه ، جرم هر لیتر آب و کار خروجی تلمبه به ترتیب مراحل حل این سوال است - آزمون کانون 3 دی 95
آبی فیزیک دهم تجربی 101 570 اندازه کار انجام شده توسط دستگاه B جهت بالا بردن جعبه با سرعت ثابت با اندازه کار نیروی وزن جعبه برابر است - آزمون کانون 19 بهمن 97
آبی فیزیک دهم تجربی 101 564 سوال نیازمند بررسی شکل مطرح شده است و حل آن نیازمند تسلط بر قضیه کار- انرژی جنبشی است- آزمون کانون 4 آبان 97
آبی فیزیک دهم تجربی 100 563 ابتدا مولفه های نیروها را در جهت جابجایی جسم به دست می آوریم و سپس کار خالص وارد بر جسم را می یابیم - آزمون کانون 16 آذر 97

عکس کلاس رفع اشکال

افتخارات و موفقیت های دانش آموزان

نام دانش آموز معدل میزان حضور پیوسته دانش آموزان در آزمون ها برتر در آزمون ها چند سال دانش آموز کانون هستند
محمدمهدی حسین خانی
20
9 آزمون (بدون غیبت)
6 سال
امیرمحمد بلوردی
20
5 آزمون (1غیبت )
5 سال
آرمان جعفر زاده
20
9 آزمون (بدون غیبت)
5 سال
علی فعلی
20
2 آزمون (1غیبت )
3 سال
امیرحسین علیزاده
20
8 آزمون (1غیبت )
2 سال
محسن باقری
20
9 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
محمد محمدرضی
20
10 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
امیرحسین زند
20
9 آزمون (بدون غیبت)
امسال
امیرمحمد احمدی
19.98
9 آزمون (بدون غیبت)
امسال
عباس اسدی
19.95
7 سال
احسان عبدلی
19.95
7 آزمون (بدون غیبت)
6 سال
امیرمهدی پاک بین
19.93
9 آزمون (بدون غیبت)
6 سال
امیر صالح زند حقیقی
19.93
9 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
امیرعلی امامی
19.9
9 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
طاها عظیمی نژاد
19.88
8 آزمون (1غیبت )
2 سال
محمد سرمیلی
19.88
8 آزمون (1غیبت )
امسال
امیرحسین محمدرضی
19.86
9 آزمون (1غیبت )
2 سال
امیرمهدی علیمرادی
19.86
9 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مهدی کریمی
19.81
8 آزمون (بدون غیبت)
5 سال
علیرضا اکبرطجری
19.79
8 آزمون (بدون غیبت)
6 سال
آرش یاری
19.76
9 آزمون (بدون غیبت)
امسال
آرش زنگنه
19.74
10 آزمون (بدون غیبت)
5 سال
محمد غلامی
19.71
8 آزمون (بدون غیبت)
5 سال
علی خزایی
19.71
6 آزمون (1غیبت )
امسال
امیرمحمد حاتمی کیا
19.69
2 سال
ابوالفضل ملکی
19.67
5 آزمون (1غیبت )
2 سال
کیان امینی
19.64
5 آزمون (بدون غیبت)
7 سال
شایان پیریایی
19.57
7 آزمون (1غیبت )
7 سال
رضا شاملو
19.48
8 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمد رضا ابراهیمی
19.07
8 آزمون (1غیبت )
3 سال
امیرعرشیا پیریایی
19.07
4 آزمون (2غیبت )
امسال
محمدحسین جعفری
19
امسال
سیدامیرعلی حسینی
19
8 آزمون (2غیبت )
امسال
حسین باقری
18.77
7 آزمون (2غیبت )
امسال
محمدحسین آب خو
18.74
امسال
محمدصالح پاک نیت
18.51
9 آزمون (بدون غیبت)
5 سال
محمد امین فعلیان
18.26
8 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
محمدمهدی نجفی
18.05
6 آزمون (2غیبت )
امسال
حسین قاسمی
18
امسال
محمدرضا عباسی
7 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
محمدامین نعمت وند
6 آزمون (1غیبت )
امسال
محمدامین رهی
8 آزمون (1غیبت )
امسال
رادین چگنی
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمدمبین آرام امسال
حسین علیمرادی
8 آزمون (1غیبت )
3 سال
محمدصالح مهدی زاده
5 آزمون (1غیبت )
امسال
سینا عباسی
8 آزمون (1غیبت )
امسال