کسری سرومیلی - پشتیبان

کسری سرومیلی - پشتیبان در کانون فرهنگی آموزش

کسری سرومیلی - پشتیبان از ملایر

کارشناسي ارشد مهندسی شیمی دانشگاه اراک
تعداد دانش آموزان 11 نفر، در گروه رياضى نظام جديد

سوالات پیشنهادی

نام کتاب صفحه سوال دلیل
تابستان یازدهم ریاضی 45 192 پیداکردن گزینه نادرست و توجه به دام آموزشی این سوال
تابستان یازدهم ریاضی 35 123 رابطه مثلثاتی و قواعد این روابط
تابستان یازدهم ریاضی 46 197 ویژگی‌های های عنصرها
تابستان یازدهم ریاضی 43 181 گزینه صحیح و...
تابستان یازدهم ریاضی 35 130 عدد بین دوعددصحیح
تابستان یازدهم ریاضی 39 154 حاصلx+y
تابستان یازدهم ریاضی 51 212 اندازه زاویه وکمک به یادگیری این سوال
تابستان یازدهم ریاضی 52 216 نکته دار و مفهومی
تابستان یازدهم ریاضی 51 213 چالشی و مدنظر طراحان
تابستان یازدهم ریاضی 52 214 مفهومی و دارای تنوع سوالی

عکس کلاس رفع اشکال

افتخارات و موفقیت های دانش آموزان

نام دانش آموز معدل میزان حضور پیوسته دانش آموزان در آزمون ها برتر در آزمون ها چند سال دانش آموز کانون هستند
حسین خانی
19.27
4 آزمون (1غیبت )
5 سال
عارف سهرابی
18.71
5 آزمون (1غیبت )
2 سال
علی گرجی
18.64
4 آزمون (2غیبت )
امسال
سیدمهدی حسینی
18.5
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمد امین احمدی
18.25
4 آزمون (1غیبت )
6 سال
معین روشن پور
18.2
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مهدی صادق زاده
4 آزمون (1غیبت )
امسال
علیرضا طاهری
5 آزمون (1غیبت )
2 سال
محمد جوادیان
5 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
محمد غیاثوند
4 آزمون (1غیبت )
2 سال
امیرمحمد کاظم پور
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال